Alltid i VeterinärMagazinet

Personnytt

2016-04-23 16.24.20

Lennart Sjöström är Årets Veterinär 2016

Veterinären Lennart Sjöström vid Strömsholm har utsetts till Årets Veterinär 2016 av VeterinärMagazinet. Han fick motta diplom och check på 10 000 kronor i samband med VeTA-dagarna i Stockholm. Lennart Sjöström är en av landets mest erfarna och omtyckta veterinärer. Av applåderna och bifallen under prisutdelningen framgick att valet av honom varmycket populärt. Lennart Sjöström är […]

Så gör jag

Vet.mag_Marie_Rhodin-108

Avancerad teknik ger nya insikter om hälta

Ny avancerad teknik med höghastighetsfilmning och sensorer kan hjälpa veterinärer att upptäcka hälta hos häst. Marie Rhodin, docent i klinisk biomekanik vid SLU i Ultuna, är en av experterna på det. Rätt rehabilitering kan göra stor skillnad för om och hur snabbt en häst åter fungerar fullt ut efter en skada. Men först måste skadan lokaliseras. Hittills har variationen […]

Hur har du det på jobbet?

Foto: Göran Ekeberg

”Vore kul att få svenska kycklingar fria från ESBL”

Din forskning har blivit uppmärksammad. Vid årsskiftet blev det känt att SVA, genom din undersökning, funnit resistenta bakterier i färskfoder och att hundar som går på antibiotika därför inte bör äta den typen av mat. Är det bakterier som är ”din grej” i arbetslivet? – Jag går igång på de antibiotikaresistenta. Jag vill inte säga […]

Alla artiklar

shutterstock_214722427

Första fallet av CWD i Europa

En norsk vildren har diagnosticerats med Chronic Wasting Disease (CWD). Det är första gången denna sjukdom upptäcks på ett djur i Europa. CWD är en smittsam sjukdom som angriper hjärnan hos hjortdjur. Den orsakas av prioner och har dödlig utgång. Sjukdomen är välkänd i Nordamerika, men har tidigare inte upptäckts i Europa. Det är också […]

FullSizeRender (4)

VeTA-dagarna: Nya regler för röntgen på väg

  Det finns förbättringspotential för personal inom djursjukvården när det gäller användning av röntgen. Det säger Lena Hyrke, Strålsäkerhetsmyndigheten, som är en av utställarna på VetTA-dagarna, som nu pågår i Stockholm. I februari 2018 träder nya föreskrifter i kraft, bland annat när det gäller tillstånd för röntgenverksamhet. Samtliga föreskrifter ses över, däribland djursjukvården. Det handlar […]

Cecilia Gidlund

VeTA-dagarna: Knyt upp kunden med service

Det viktigaste alla kunder i alla branscher vill ha är rätt bemötande. Men hur skapar man det? Cecilia Gidlund (bilden), konsult på SLG, gav besked i ett av seminarierna på VeTA-dagarna. Det är ingen på djursjukvården och andra branscher, påpekar Cecilia Gidlund. Om det finns någon skillnad, kan den ligga i att kunden på veterinärkliniken […]

Foto: Evidensia

Nervstimulering mot headshaking

Specialisthästsjukhuset Strömsholm har börjat använda en ny behandlingsmetod för hästar med headshaking. Metoden har hittills använts endast på några få ställen i Europa och vi är först i Skandinavien enligt Marie Westberg, sjukhuschef på Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm. Metoden heter PENS och står för Percutaneous Electrical Nerve Stimulation. Man stimulerar den rostrala delen av trigeminusnerven med hjälp […]

shutterstock_214722427

Första fallet av CWD i Europa

En norsk vildren har diagnosticerats med Chronic Wasting Disease (CWD). Det är första gången denna sjukdom upptäcks på ett djur i Europa. CWD är en smittsam sjukdom som angriper hjärnan hos hjortdjur. Den orsakas av prioner och har dödlig utgång. Sjukdomen är välkänd i Nordamerika, men har tidigare inte upptäckts i Europa. Det är också […]

2016-04-23 16.24.20

Lennart Sjöström är Årets Veterinär 2016

Veterinären Lennart Sjöström vid Strömsholm har utsetts till Årets Veterinär 2016 av VeterinärMagazinet. Han fick motta diplom och check på 10 000 kronor i samband med VeTA-dagarna i Stockholm. Lennart Sjöström är en av landets mest erfarna och omtyckta veterinärer. Av applåderna och bifallen under prisutdelningen framgick att valet av honom varmycket populärt. Lennart Sjöström är […]

Ekonomi

Cecilia Gidlund

VeTA-dagarna: Knyt upp kunden med service

Det viktigaste alla kunder i alla branscher vill ha är rätt bemötande. Men hur skapar man det? Cecilia Gidlund (bilden), konsult på SLG, gav besked i ett av seminarierna på VeTA-dagarna. Det är ingen på djursjukvården och andra branscher, påpekar Cecilia Gidlund. Om det finns någon skillnad, kan den ligga i att kunden på veterinärkliniken […]

Upp