Alltid i VeterinärMagazinet

Personnytt

Marie Hansson

På nytt jobb: Marie Hansson till Vettris

Vettris har öppnat sin elfte veterinärklinik, nu i Flygstaden i Halmstad. Den nya kliniken är bemannad med veterinär Marie Hansson (bilden) och leg djursjukskötarna Pernilla Frithiofsson och Patrik Andersson.

Hur har du det på jobbet?

Maria gillar att jaga smarta virus

Efter tre års grundforskning på en ”hemlig ö” för att hitta ett vaccin mot mul- och klövsjuka arbetar Maria Gullberg i dag på Evidensia Djursjukhuset Malmö. Men hennes drivkraft är densamma – nyfikenhet.

Läs artikeln här!

Alla artiklar

unnamed.3-2

Arvsmassan kartläggs för svenska lanthönsraser

En genvariant som ger den säregna Bohulän-Dals svarthöna mörkt kött finns även hos en del Hedemorahöns. Det har Anna Maria Johansson från SLU visat i en serie undersökningar för att undersöka arvsmassan hos svenska lanthönsraser. Små spillror av de svenska lantrashönsen har bevarats till eftervärlden och nu kartläggs dessa genetiskt. Störst variation finns i rasen […]

RAID har utsett Årets arbetsplats

RAID (Riksföreningen för anställda i djursjukvården) har utsett Hallands Djursjukhus till Årets arbetsplats 2014. Utmärkelsen delades ut på förbundets årsmöte i Stockholm .

2689942.kossa

Borttagna mjölkkvoter oroar bönder

Nästa vecka försvinner mjölkkvoterna inom EU. Det oroar svenska mjölkbönder som ser skärpt konkurrens i framtiden. Dagens regler om att alla kor ska på sommarbete kritiseras. Det skriver flera medier.

Faxe och Vordingborg in i Evidensia

Danska Faxe Dyrehospital och Vordingborg Dyrehospital ansluter sig till Evidensia, som nu säger sig inta en marknadsledande position i Danmark. Totalt har Evidensia nu nästan 100 djursjukhus och kliniker i fyra länder. Det framgår av ett pressmeddelande.

unnamed.3-2

Arvsmassan kartläggs för svenska lanthönsraser

En genvariant som ger den säregna Bohulän-Dals svarthöna mörkt kött finns även hos en del Hedemorahöns. Det har Anna Maria Johansson från SLU visat i en serie undersökningar för att undersöka arvsmassan hos svenska lanthönsraser. Små spillror av de svenska lantrashönsen har bevarats till eftervärlden och nu kartläggs dessa genetiskt. Störst variation finns i rasen […]

Maria gillar att jaga smarta virus

Efter tre års grundforskning på en ”hemlig ö” för att hitta ett vaccin mot mul- och klövsjuka arbetar Maria Gullberg i dag på Evidensia Djursjukhuset Malmö. Men hennes drivkraft är densamma – nyfikenhet.

Läs artikeln här!

AniCura anslår forskningsmedel till anställda

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, etablerar ny forskningsfond med utdelningsbara medel om fem miljoner kronor. Att främja veterinärmedicinsk forskning ligger i linje med AniCuras målsättning att leda utvecklingen av högkvalitativ evidensbaserad djursjukvård. Syftet med fonden är att tillföra ytterligare medel till den forskning som bedrivs av anställda inom AniCura.

Det finns ett stort behov av mer klinisk forskning. Samtidigt som utveckling och specialisering sker i rask takt finns det flera områden där den veterinärmedicinska kunskapen behöver ökas ytterligare. Med fördjupad kunskap om sjukdomsförlopp och nya möjligheter att förebygga, ställa tidig diagnos och bättre behandla sjukdomar, kan mycket göras för att bota, lindra och underlätta livet för drabbade sällskapsdjur.

Forskningsfondens ändamål är att främja klinisk forskning om hundar och katter inom veterinärmedicin. Genom ett omfattande forskningsarbete bidrar satsningen till att utveckla veterinärvården och förbättra sällskapsdjurens liv. Målet är att forskningsresultaten leder till ökad kunskap, vetenskapligt grundade råd samt generellt bättre djurhållning och djurhälsa.

Ansökningar om bidrag för forskning kan beviljas för yrkesverksam personal inom AniCura och bedöms av AniCuras Vetenskapliga Råd. Det Vetenskapliga Rådet, som instiftades 2013, har bl a till uppgift att främja och övergripande ansvara för forskningen inom AniCura. Medlemmarna i AniCuras Vetenskapliga Råd, som har valts utifrån veterinärmedicinsk erfarenhet och kompetens samt vetenskaplig meritering, har tillsammans medverkat till fler än 150 referentgranskade forskningspublikationer.

Medel till AniCuras Forskningsfond kommer tillskjutas av AniCura samt dess tre största ägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic Capital. Åtagandet sträcker sig över en längre tid.

”Etableringen av AniCuras Forskningsfond är oerhört positiv då det innebär ett mycket bra stöd till de medarbetare som har förutsättningar och viljan att bedriva klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå. Vi ser fram emot en fortsatt varierad forskningsportfölj, men kommer att ställa höga krav på vetenskaplig kvalitet och metod”, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, leg vet, VMD, Dipl ECVIM (kardiologi) och docent.

”AniCura ligger i framkant av den veterinärmedicinska utvecklingen och att bidra till forskning och därigenom ökad kunskap och specialisering är ett viktigt komplement till AniCuras verksamhet. Vi är tacksamma att våra större ägare åtagit sig att bidra med medel till vår forskningsfond och att de delar vår vision om hur vi bäst skapar framtidens djursjukvård”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura.

Marie Hansson

På nytt jobb: Marie Hansson till Vettris

Vettris har öppnat sin elfte veterinärklinik, nu i Flygstaden i Halmstad. Den nya kliniken är bemannad med veterinär Marie Hansson (bilden) och leg djursjukskötarna Pernilla Frithiofsson och Patrik Andersson.

BSA-kongressen 2015

SONY DSC

BSA-kongressen 2015

Nu har BSA-kongressen i Göteborg startat! Årets tema är neurologi. VeterinärMagazinets hela redaktion är på plats.
Du som också är här: Kom och besök vår hörna i Hotel Posts vinterträdgård. Vi finns närmast mackorna!

Ekonomi

2689942.kossa

Borttagna mjölkkvoter oroar bönder

Nästa vecka försvinner mjölkkvoterna inom EU. Det oroar svenska mjölkbönder som ser skärpt konkurrens i framtiden. Dagens regler om att alla kor ska på sommarbete kritiseras. Det skriver flera medier.

Papperstidningen

Upp