Alltid i VeterinärMagazinet

Personnytt

AniCura utser ny affärsområdeschef

AniCura utser Erik Alexandersson till affärsområdeschef för djurkliniker och mindre djursjukhus i Sverige. Tjänsten är nyinrättad och syftar till att förstärka  strategiska och operationella fördelar som finns av att vara med i ett större sammanhang. De senaste tre åren har Erik Alexandersson varit ansvarig för strategi- och affärsutveckling på det privata vård- och omsorgsföretaget Ambea. Dessförinnan [...]

Så gör jag

Hur har du det på jobbet?

Alla artiklar

726262.stop (1)

Skulle du svära den här eden?

WSAVA, den internationella organisationen för smådjursveterinärer, har tagit fram en ed för veterinärer. Den finns på många språk, dock ej svenska – varför VeterinärMagazinet har tagit sig friheten att översätta den. Kolla själv om du skulle vilja svära eden.

Djurägarna starkt kritiska mot kontrollanter

Under Jordbruksverkets djurskyddskonferens, som i år har fokus på kontroller, framkom att lantbrukarna är mycket kritiska till hur de bemöts av Länsstyrelsernas kontrollanter.

Så blir kunden lojal

Intresset bland djurägare för att gå med i en kundklubb verkar stort. I slutet av augusti lanserade till exempel Evidensia sin kundklubb och sex veckor efter senare har 10 000 djurägare gått med.

Mikael Juremalm 2

Snabbare behandling av hundtumör

Många veterinärbesök beror på att hunden fått tumörer. Lymfom är en vanlig diagnos. Hos katt och nöt kan virus vara orsaken bakom lymfom. Nu kan SVA göra en snabbare analys av sjukdomen på hund genom att mäta förekomsten av ett enzym i blodet, berättar Mikael Juremalm vid SVA.

726262.stop (1)

Skulle du svära den här eden?

WSAVA, den internationella organisationen för smådjursveterinärer, har tagit fram en ed för veterinärer. Den finns på många språk, dock ej svenska – varför VeterinärMagazinet har tagit sig friheten att översätta den. Kolla själv om du skulle vilja svära eden.

AniCura utser ny affärsområdeschef

AniCura utser Erik Alexandersson till affärsområdeschef för djurkliniker och mindre djursjukhus i Sverige. Tjänsten är nyinrättad och syftar till att förstärka  strategiska och operationella fördelar som finns av att vara med i ett större sammanhang. De senaste tre åren har Erik Alexandersson varit ansvarig för strategi- och affärsutveckling på det privata vård- och omsorgsföretaget Ambea. Dessförinnan [...]

Ekonomi

Så blir kunden lojal

Intresset bland djurägare för att gå med i en kundklubb verkar stort. I slutet av augusti lanserade till exempel Evidensia sin kundklubb och sex veckor efter senare har 10 000 djurägare gått med.

Papperstidningen

Upp