Alltid i VeterinärMagazinet

Personnytt

2016-04-23 16.24.20

Lennart Sjöström är Årets Veterinär 2016

Veterinären Lennart Sjöström vid Strömsholm har utsetts till Årets Veterinär 2016 av VeterinärMagazinet. Han fick motta diplom och check på 10 000 kronor i samband med VeTA-dagarna i Stockholm. Lennart Sjöström är en av landets mest erfarna och omtyckta veterinärer. Av applåderna och bifallen under prisutdelningen framgick att valet av honom varmycket populärt. Lennart Sjöström är […]

Så gör jag

Vet.mag_Marie_Rhodin-108

Avancerad teknik ger nya insikter om hälta

Ny avancerad teknik med höghastighetsfilmning och sensorer kan hjälpa veterinärer att upptäcka hälta hos häst. Marie Rhodin, docent i klinisk biomekanik vid SLU i Ultuna, är en av experterna på det. Rätt rehabilitering kan göra stor skillnad för om och hur snabbt en häst åter fungerar fullt ut efter en skada. Men först måste skadan lokaliseras. Hittills har variationen […]

Hur har du det på jobbet?

Foto: Göran Ekeberg

”Vore kul att få svenska kycklingar fria från ESBL”

Din forskning har blivit uppmärksammad. Vid årsskiftet blev det känt att SVA, genom din undersökning, funnit resistenta bakterier i färskfoder och att hundar som går på antibiotika därför inte bör äta den typen av mat. Är det bakterier som är ”din grej” i arbetslivet? – Jag går igång på de antibiotikaresistenta. Jag vill inte säga […]

Alla artiklar

bild (1)

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

bild (1)

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

bild (1)

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

bild (1)

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fetma hos häst behöver inte vara riskfaktor för EMS

Fetma har ansetts vara en viktig komponent och en drivande faktor i utvecklandet av ekvint metabolt syndrom (EMS) hos häst. Nu tyder en studie på att fetma i sig inte nödvändigtvis är den drivande faktorn vid utvecklande av insulinresistens och EMS. EMS är en sjukdom hos häst som är kopplad till minskad känslighet för det blodsockerreglerande hormonet insulin, så […]

bild (1)

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

2016-04-23 16.24.20

Lennart Sjöström är Årets Veterinär 2016

Veterinären Lennart Sjöström vid Strömsholm har utsetts till Årets Veterinär 2016 av VeterinärMagazinet. Han fick motta diplom och check på 10 000 kronor i samband med VeTA-dagarna i Stockholm. Lennart Sjöström är en av landets mest erfarna och omtyckta veterinärer. Av applåderna och bifallen under prisutdelningen framgick att valet av honom varmycket populärt. Lennart Sjöström är […]

Ekonomi

bild (1)

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

Upp