Djurhanteringen har brister

Tyvärr är djurhanteringen inte alltid är bra, trots lagstiftning och kontroller. Det skriver tidigare besiktningsveterinären Christina Wasèn i ett debattinlägg apropå artiklar i VeterinärMagazinet nr 1 och 2/2012.


I nr 1/2012, där VeterinärMagazinet jämförde djursjukvård med humansjukvård, fanns ett uttalande av etikprofessor Lennart Nordenfelt om ”den fruktansvärda behandlingen av lantbrukets djur, särskilt slaktdjur”. I nr 2/2012 fanns sedan en kommentar skriven av Sten-Olof Dimander, vd för Svenska Djurhälsovården. Han påpekar att den svenska djurskyddslagstiftningen är bland de strängaste i världen, och skriver att ”Slakterierna har oberoende kontrollpersonal från Livsmedelsverket närvarande vid pågående produktion där varje slaktdjur genomgår levandedjursbesiktning före slakt… Ingen annan verksamhet i Sverige är så vitt känt lika välkontrollerad.”

Tyvärr är det så att djurhanteringen inte alltid är bra, trots lagstiftning och kontroller.

Som veterinär vid slakteri skickar man vid behov rapport till länsstyrelsen. Dock innebär det inte alltid att det verkligen sker en förbättring eller rättelse. För att djurskyddsproblem ska elimineras kan det krävas förändringar i rutiner eller till och med ombyggnation av anläggningen, vilket kan betyda stora kostnader. Frekvent användning av elektrisk pådrivare är ett exempel på ett välkänt och väl dokumenterat problem, som har samband med den stress och brådska som uppstår när djuren måste drivas till slakt tillräckligt snabbt för att dagens kvot ska uppfyllas inom rimlig tid.

Kontrollerna är inte alltid enkla att genomföra rent praktiskt utan att kan orsaka störningar i driften, särskilt i trånga utrymmen vid indrivning och bedövning. Och när officiell veterinär eller representant från länsstyrelsen, ledsagad av företagets arbetsledare, inspekterar en anläggning, ser givetvis personalen vad som är på gång, och djurhantering är i hög grad ”färskvara” som kan ändras från minut till minut. Det enda som skulle kunna ge en rättvis bild av hanteringen är övervakningskamera, något som vad jag vet aldrig används.

I samma nummer av tidningen skriver Kenneth Hovelius om djurrättsaktivister och huliganer. Som besiktningsveterinär i cirka 25 år har jag tillräckligtofta fått se vanvårdade djur som skickats till slakt. Om aktivisterna använder olämpliga metoder så kan ändå deras observationer vare korrekta. Dock är de flesta slaktdjur i normal kondition.

Christina Wasèn
F d besiktningsveterinär (numera är titeln officiell veterinär)

 

26 april 2012

Evidensia etablerar sig i mellersta Finland

Evidensia utökar sin närvaro i Finland genom att gå samman med Eläinklinikka Otso.

Läs vidare ...

Aarhus Dyrehospital till Djursjukhusgruppen

Djursjukhusgruppen växer ytterligare genom förvärvet av Aarhus Dyrehospital i Danmark. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs vidare ...

Jordbruksverket

Veterinärkliniker ska upprätta hygienplaner

Jordbruksverket aviserar nya hygienregler för veterinärer, men också för andra verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård samt för djurhållare.

Läs vidare ...

Evidensia etablerar sig i norra Finland

Evidensia går samman med Eläinlääkäriasema Otus i Finland. I Finland använder Evidensia varumärket Univet och har nu sammanlagt elva kliniker och djursjukhus i landet.

Läs vidare ...

Djursjukhusgruppen köper Dyreklinikken på Stend

Djursjukhusgruppen expanderar ytterligare genom förvärvet av Dyreklinikken på Stend, en av Norges största djurkliniker. Tillsammans planeras byggandet av ett nytt djursjukhus i Bergen.

Läs vidare ...

Anna Tidholm är Årets Veterinär

Anna Tidholm, Djursjukhuset Albano, har utsetts till Årets Veterinär 2013. Ett stort engagemang för att fortbilda sig själv och utbilda andra veterinärer har gjort henne till en internationell storhet inom specialiteten kardiologi.

Läs vidare ...

Djursjukhusgruppen köper ännu en norsk klinik

Djursjukhusgruppen förvärvar Dyreklinikken Sotra och stärker gruppens närvaro ytterligare i Bergen.

Läs vidare ...

Ny avhandling:

Fler möjliga smittvägar för rödsjuka hos höns

Helena Eriksson (bilden) disputerar 31 maj vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har i sin avhandling testat analysmetoder för rödsjukebakterien erysipelothrix rhusiopathiae och studerat möjliga smittvägar i värphönsflockar.

Läs vidare ...

Mystisk älgdöd tilltar

Antalet döda älgar i kustlänen har ökat dramatitiskt, skriver DN. Landshövdingen i Blekinge vädjar nu om hjälp.

Läs vidare ...

Djursjukhusgruppen utökar i Norge

Askøy Dyreklinikk i Bergen går in i Djursjukhusgruppen, som därmed stärker sin närvaro i Norge.

Läs vidare ...

SweVet-VetGross vann viktig upphandling

SweVet-VetGross blir huvudleverantör av veterinärmedicinskt förbrukningsmaterial till Djursjukhusgruppen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs vidare ...

Avhandling

Kontrollprogram kan skydda mot virus hos kor

Virussjukdomarna BRSV och BCoV som är vanliga bland mjölkkor skulle kunna bekämpas genom ett systematiskt kontrollarbete. Det hävdar Mehdi Bidokhti i en avhandling från SLU.

Läs vidare ...

Tre djursjukhus investerar i avancerat ultraljud

Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Falu Djursjukhus och Västra Djursjukhuset i Göteborg, som ingår i Djursjukhusgruppen,investerar i Logiq E9, en av de mest avancerade ultraljudsutrustningarna.

Läs vidare ...

Hästfoder med aflatoxin tas tillbaka från butiker

För höga halter av mögelgiftet aflatoxin har hittats i hästfoder. Tillverkaren tar nu tillbaka allt foder innehållande riskli, som är den råvara som visat sig vara källan till möglet. Det skriver Jordbruksverket.

Läs vidare ...

Läkemedel för häst godkänt

Dexaject injektionsvätska 2 mg/mL innehåller den aktiva substansen dexametason. Läkemedlet är ett generikum till Dexadreson som finns godkänt för den svenska marknaden sedan tidigare.

Läs vidare ...

Jordbruksverket

Nystart för etiska frågor kring försöksdjur

Jordbruksverket aviserar en nystart i arbetet med etiska frågor kring försöksdjur. Nu ska 3R, Reduce, Refine, Replace genomsyra allt arbete.

Läs vidare ...

Aflatoxin kan finnas i hästfoder

Jordbruksverket fortsätter utredningen om mögelgiftet aflatoxin i foder. Källan är spårad till ett risfodermjöl. Hästfoder kan vara berört.

Läs vidare ...

Eksem-gen hos hund hittad

En gen som är inblandad i atopisk dermatit hos hund har beskrivits i ett forskningssamarbete vid SLU. Studien visar att förändringar i hudbarriären ökar risken att utveckla atopisk dermatit.

Läs vidare ...

Äldre artiklar

« Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Nästa »
Abonnera på vårt nyhetsbrev! Gratis.

Veterinärmagazinet ges ut av Editor Media i Stockholm AB.

c/o Bra Tidskrifter, Box 1191, 111 91 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 108, Stockholm

Tel: 070-679 5991

Tryckupplaga 5 000 ex

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ingrid Kindahl, 070-530 5864, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.se

Redaktionschef: Annika Rosell, 070-679 5991, annika.rosell@veterinarmagazinet.se
 
Webbproduktion: Framkant Media

Formgivning: Ohlsson Stridbeck AB, 08-666 37 21

Annonser: MediaKraft
Försäljningschef Robert Wallner, robert.wallner@mediakraft.se
08-23 45 321, 0709-92 53 43
Mediesäljare Carl Larsson, carl.larsson@mediakraft.se, 08-23 45 35, 070-147 50 29

Annonstraffic/produktion: Mediekompaniet/MK Ateljé, annons@mediekompaniet.com 08-545 199 10

Medlem av Sveriges Tidskrifter

Läs mer
Den enda tidning som når alla verksamma inom djursjukvården.
Läs mer
Är du veterinär eller arbetar i branschen kan du få Veterinärmagazinet kostnadsfritt skickad till din arbetsplats.
Läs mer
Har du bytt adress? Adressändra här och vi ordnar så den kommer rätt!
Läs mer