Nytt samarbete för djurförsäkringar

Sveland Djurförsäkringar har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Trygg Hansa.

Det nya samarbetsavtalet innebär att Trygg-Hansa kommer att förmedla Sveland Djurförsäkringars hund- och kattförsäkringar till sina kunder.

Sveland kommer å sin sida att tillhandahålla specialistkompetens, kundservice, skadereglering och produktutveckling.

– Via Trygg-Hansas försäljningskapacitet och breda kundbas får vi tillgång till en betydande marknad för våra hund- och kattförsäkringar, framför allt i storstadsregionerna, säger Anette Henriksson, VD för Sveland Djurförsäkringar.

I dag bedöms omkring 85 procent av landets hundar och 25 procent av katterna vara försäkrade.

– Samarbetet med Sveland Djurförsäkringar är viktigt för oss eftersom det kompletterar vårt erbjudande samtidigt som vi får ta del av deras mångåriga erfarenhet och höga kompetens inom djurförsäkringar, säger Johan Agerman, chef för Trygg-Hansas privatförsäkringar.

– Sveland har arbetat med djurförsäkringar sedan tidigt 1900-tal och har den specialistkunskap inom djurförsäkringar som krävs.

2 november 2010

Därför blev du veterinär (kanske)

Den mänskliga hjärnan är programmerad att snabbt reagera på djur. Däremot är den inte inställd på att reagera på andra människor.

Läs vidare ...

Nya metoder för diagnos av vingelsjuka hos katt

Jonas Wensman från SLU utvecklat tester som gör det lättare att bekräfta vingelsjuka hos levande katter.

Läs vidare ...

S:"Anslå pengar till ehec"

Regeringen vill anslå 90 miljoner kronor i höstbudgeten till att subventionera veterinära avgifter vid slakterierna. Men riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) vill använda pengarna till att bekämpa ehec, skriver Svd.

Läs vidare ...
Vaccination efter mjältbrandsutbrott

Vaccination efter mjältbrandsutbrott

Den mjältbrandsgrav som öppnades i Kvismarens naturreservat har tätats och täckts. Nu måste de djur som kommer att beta eller äta foder från de aktuella markerna vaccineras.

Läs vidare ...

Brucella canis funnet i Sverige

En tik avlivades i skånska Perstorp i förra veckan på grund av brucella canis. Det är det första svenska fallet av den obotliga sjukdomen.

Läs vidare ...

Så hanterar du misstänkt mjältbrand

Få veterinärer vet hur man ska hantera prov och kadaver vid mjältbrandsutbrott. Estelle Ågren på SVA berättar om hur du ska agera om du misstänker mjältbrand.

Läs vidare ...

SLU lär kineser om djurhälsoarbete i Sverige

Femton driftledare för större mjölkgårdar i Kina kommer med start i dag 15 augusti att under två veckor att lära sig mer om djurhälsoarbete enligt svensk modell. En av kursledarna är veterinär Karin Östensson vid SLU.

Läs vidare ...

Ytterligare en ko död i mjältbrand

Ytterligare ett nötkreatur har dött på den gård vid Kvismarens naturreservat på närkesslätten där mjältbrand konstaterades den 24 juli.

Läs vidare ...

Ytterligare fall av mjältbrand i Örebro

SVA har konstaterat mjältbrand på ännu en gård i Örebro län. Därmed är två gårdar drabbade. Ett nötkreatur har dött, förutom det tjugotal som dött på den tidigare gården. Det avspärrade området är utökat.

Läs vidare ...

VetAp öppnar på Läckeby djursjukhus

Veterinärernas Apotek, VetAp, öppnar nu sitt tredje apotek. Denna gång på Läckeby Djursjukhus i Kalmar. Därmed blir Läckeby det första djursjukhus som kan erbjuda sina kunder ett eget apotek. Bilden: Annelie Bjoersdorff, vd på Läckeby, Margaret Sandström, vd VetAp, Jenny Johansson, VetAp och Markus Johansson, VetAp.

Läs vidare ...

Sju på SVA behandlas mot mjältbrand

Sju personer vid SVA behandlas med antibiotika i förebyggande syfte mot mjältbrand.

Läs vidare ...

Mjältbrand på gård i Örebro

Mjältbrand har konstaterats på en gård i Örebro län, skriver Jordbruksverket. Ett tjugotal nötkreatur har dött och prover från djuren är analyserade på SVA. Området är spärrat och de döda djuren har skickats till destruktion.

Läs vidare ...

"Staten måste ta ansvar för smittskyddet"

Staten måste ta ansvar för och bära kostnaderna för skyddet

mot nya djursjukdomar och bakterier som kan överföras till

människor. Det skriver Evamari Lewin, Sveriges Veterinärförbund och Marie Wedin, Sveriges Läkarförbund, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs vidare ...

Sökes: Veterinärer med spets

Veterinärer med specialistutbildning är starkt efterfrågade på djursjukhusen. Så här är personalläget på tre stora djursjukhus i Sverige. Fler kan du läsa om i VeterinärMagazinet, som kommer ut i veckan.

Läs vidare ...

Dvärgbandmask utgör liten folkhälsorisk

Mycket få människor i Sverige riskerar att bli sjuka till följd av rävens dvärgbandmask. Den är ovanlig och sprids inte lätt till människor.

Läs vidare ...

Jordbruksverket vill ha fler tävlingsveterinärer

Jordbruksverket vill ha in fler ban- och tävlingsveterinärer, samt höja kompetensen hos dem som finns. Därför satsar man nu på utbildningar och de första kurserna kommer att hållas i höst.

Läs vidare ...

Jordbruksverket:

Nya dopningsregler för alla djur

Sommaren 2010 trädde nya föreskrifter om tävling i kraft. Dessa kompletteras nu med ett nytt avsnitt om dopning för alla djur som träder i kraft 2011.

Läs vidare ...

Vattenånga och formalin kan ge effekt på VRE

Bättre desinficering kan minska förekomsten av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) i kycklingstallar. Det visar Oskar Nilsson i en avhandling från SLU. Han ger också en möjlig förklaring till att vankomycinresistens finns kvar bland enterokocker trots att vankomycin inte används i uppfödningen.

Läs vidare ...

Äldre artiklar

« Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Nästa »
Abonnera på vårt nyhetsbrev! Gratis.

Veterinärmagazinet ges ut av Editor Media i Stockholm AB.

c/o Bra Tidskrifter, Box 1191, 111 91 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 108, Stockholm

Tel: 070-679 5991

Tryckupplaga 5 000 ex

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ingrid Kindahl, 070-530 5864, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.se
Redaktionschef: Annika Rosell, 070-679 5991, annika.rosell@veterinarmagazinet.se 
Webbproduktion: Framkant Media
Formgivning: Ohlsson Stridbeck AB, 08-666 37 21
Annonser: PSP Media, Peter Paunovic peter@pspmedia.se, D: 08 – 588 981 51, M: 070 – 419 94 40

Medlem av Sveriges Tidskrifter

Läs mer
Den enda tidning som når alla verksamma inom djursjukvården.
Läs mer
Är du veterinär eller arbetar i branschen kan du få Veterinärmagazinet kostnadsfritt skickad till din arbetsplats.
Läs mer
Har du bytt adress? Adressändra här och vi ordnar så den kommer rätt!
Läs mer