Nytt samarbete för djurförsäkringar

Sveland Djurförsäkringar har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Trygg Hansa.

Det nya samarbetsavtalet innebär att Trygg-Hansa kommer att förmedla Sveland Djurförsäkringars hund- och kattförsäkringar till sina kunder.

Sveland kommer å sin sida att tillhandahålla specialistkompetens, kundservice, skadereglering och produktutveckling.

– Via Trygg-Hansas försäljningskapacitet och breda kundbas får vi tillgång till en betydande marknad för våra hund- och kattförsäkringar, framför allt i storstadsregionerna, säger Anette Henriksson, VD för Sveland Djurförsäkringar.

I dag bedöms omkring 85 procent av landets hundar och 25 procent av katterna vara försäkrade.

– Samarbetet med Sveland Djurförsäkringar är viktigt för oss eftersom det kompletterar vårt erbjudande samtidigt som vi får ta del av deras mångåriga erfarenhet och höga kompetens inom djurförsäkringar, säger Johan Agerman, chef för Trygg-Hansas privatförsäkringar.

– Sveland har arbetat med djurförsäkringar sedan tidigt 1900-tal och har den specialistkunskap inom djurförsäkringar som krävs.

2 november 2010

Hästägare tvingas tillkalla veterinär

Text: 2012-01-10 06:30:00 STAFFANSTORP. En hästägare i Staffanstorp måste inom en vecka låta en veterinär se till hans skadade häst. Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer gjorde oanmälda kontroller hos hästägaren i november och december, Läs vidare ...

Jordbruksverket:

Striktare regler för antibiotikaförskrivning

Som ett led i arbetet mot resistenta bakterier föreslår nu Jordbruksverket striktare regler kring förskrivning av antibiotika till djur.

Läs vidare ...

Djurförsäkringar: Premierna stiger kraftigt

Höjda veterinärkostnader och det faktum att allt fler djurägare väljer att försäkra sina djur driver upp premierna för djurförsäkringar. Det visar en genomgång som gjorts av nyhetsbrevet Risk & Försäkring.

Läs vidare ...

Besiktningsavgift för djurtransporter införs

Från årsskiftet inför Jordbruksverket nya föreskrifter som gör det möjligt för länsstyrelserna att ta ut avgift för besiktning av djurtransporter. Syftet är att stärka djurskyddet.

Läs vidare ...

Djurägare startar egen jourklinik

Lotta Malmborg (t h) är djurägaren som tröttnade på att det inte finns någon jourklinik i Örebro län. Nu startar hon en egen tillsammans med sin kompanjon Cecilia Pramheim. Med på tåget är veterinären Leif Hokfors. Verksamheten finansieras med medlemsavgifter.

Läs vidare ...

Konkurrensverket riktar ny kritik mot Jordbruksverket

Jordbruksverket får svidande kritik av Konkurrensverket. Det sker i en skrivelse som beskriver Konkurrensverkets syn på Jordbruksverkets upphandling av veterinära tjänster.

Läs vidare ...

Minska smittspridningen i jordbruket

Lars Eric Johansson var tills helt nyligen senior advisor på Anticimex och som sådan en nestor när det gäller att bekämpa smittspridning inom jordbruket. Här ger han sina bästa råd till veterinärer.

Läs vidare ...

Avhandling:

Så attackerar fågelinfluensaviruset immunförsvaret

I influensavirus hos vilda fåglar finns ett protein, NS1, som i vissa fall kan stänga av människans immunförsvar. Muhammad Munir från SLU har i ett doktorsarbete studerat egenskaper hos detta protein, som förekommer i två varianter.

Läs vidare ...

Driftstopp i ladugården påverkar kon mer än väntat

Utebliven mjölkning påverkar kor mer än väntat, visar en avhandling. Bland annat fördubblas celltalet i mjölken under de första dygnen efter ett drifstopp i mjölkningen.

Läs vidare ...

Tillgången till veterinärläkemedel utreds

Regeringen har tillsatt en ny utredning för att bland annat utreda frågan om handel med läkemedel för djur.

Läs vidare ...

Alternativ till djurförsök ska föreslås

Jordbruksverket, Vetenskapsrådet och Nationellt centrum för djurvälfärd har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till hur Sverige ska arbeta med alternativa metoder till djurförsök.

Läs vidare ...

Djurskyddsutredningen:

Stramare djurskyddslag föreslås

Utredaren Eva Eriksson har överlämnat ett förslag till ny djurskyddslag till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Förslaget innebär bland annat kraftfulla åtgärder mot problem som herrelösa katter och avel som innebär lidande.

Läs vidare ...

Djurskyddsutredningen:

Katter ska märkas

i den nya djurskyddslagen ska det tydligt stå att övergivna och förvildade djur, alltså herrelösa djur av tamdjursarter omfattas av djurskyddslagstiftningen. Katter ska märkas och registreras.

Läs vidare ...

Djurskyddsutredningen:

Hårdare regel mot avel

I utredningen om en ny djurskyddslag föreslåslagen ett förbud mot avel som kan medföra lidande för avkomman eller moderdjuret. Veterinärer får rapporteringsplikt till Jordbruksverket.

Läs vidare ...

Djurskyddsutredningen:

Ris och ros för förslagen till ny djurlag

Utredningens förslag är väl underbyggda och för djurskyddet framåt. Det säger Johan Beck-Friis, som var expert i utredningen som representant för organisationen Djurskyddet Sverige. LRF är dock kritiskt mot förslagen.

Läs vidare ...

SLU-avhandling:

Viktigt värdesätta suggans hull

Ett lagom gott hull är centralt för suggans produktivitet, visar Helena Lundgren i en avhandling som läggs fram vid SLU.

Läs vidare ...

Slakterier redovisar veterinärkostnad

Från och med den 28 november redovisar slakterierna sina kostnader för veterinärkontrollen öppet. På så sätt vill man visa att avgiftssänkningen nästa år går till bönderna och inte till slakterierna.

Läs vidare ...

Billigare slaktdjurskontroll - men utan veterinärer?

Kött- och charkbranschen i Sverige har länge drivit frågan att sänka slakteriernas kostnad för veterinärbesiktning av levande slaktdjur. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har uppdragit åt Livsmedelsverket att göra en översyn och en konsultutredning kommer med sin rapport inom kort.

Läs vidare ...

Äldre artiklar

« Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Nästa »
Abonnera på vårt nyhetsbrev! Gratis.

Veterinärmagazinet ges ut av Editor Media i Stockholm AB.

c/o Bra Tidskrifter, Box 1191, 111 91 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 108, Stockholm

Tel: 070-679 5991

Tryckupplaga 5 000 ex

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ingrid Kindahl, 070-530 5864, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.se

Redaktionschef: Annika Rosell, 070-679 5991, annika.rosell@veterinarmagazinet.se
 
Webbproduktion: Framkant Media

Formgivning: Ohlsson Stridbeck AB, 08-666 37 21

Annonser: MediaKraft
Försäljningschef Robert Wallner, robert.wallner@mediakraft.se
08-23 45 321, 0709-92 53 43
Mediesäljare Carl Larsson, carl.larsson@mediakraft.se, 08-23 45 35, 070-147 50 29

Annonstraffic/produktion: Mediekompaniet/MK Ateljé, annons@mediekompaniet.com 08-545 199 10

Medlem av Sveriges Tidskrifter

Läs mer
Den enda tidning som når alla verksamma inom djursjukvården.
Läs mer
Är du veterinär eller arbetar i branschen kan du få Veterinärmagazinet kostnadsfritt skickad till din arbetsplats.
Läs mer
Har du bytt adress? Adressändra här och vi ordnar så den kommer rätt!
Läs mer