Djurförsäkringar: Premierna stiger kraftigt

Djurförsäkringar: Premierna stiger kraftigt

Höjda veterinärkostnader och det faktum att allt fler djurägare väljer att försäkra sina djur driver upp premierna för djurförsäkringar. Det visar en genomgång som gjorts av nyhetsbrevet Risk & Försäkring.

Tabellen nedan visar att premierna har stigit med 37 procent sedan 2007. Samtliga försäkringsbolag visar en uppgång. Mest ökar försäkringarna för hund och katt, medan hästförsäkringar minskar något. 

- Det är en tydlig trend att de kraftigt ökande veterinärvårdskostnaderna ökar priset på djurförsäkringar. Försäkringsbolagen behöver justera sina vilkor för att få lönsamhet i affären, säger Jenny Stenberg, expert på djurförsäkringar på If till Risk & Försäkring.

En förklaring till de snabbt stigande vårdkostnaderna uppges vara att allt fler sjukdoman kan behandlas. Dessutom försäkras allt ovanligare djur, till exempel alpacka, bikupor och dansmöss. Udda djur ställer större kunskapskrav på veterinären.

  2011 2010 2009 2008 2007

Läns-
försäkringar

1333 1317 1231 1202 1040
Folksam 454 383 394 404 324
If 282 273 237 206 191
Sveland 236 226 218 196 157
Dina-
gruppen
39 24 10 3 0
Solid * 3 5 9 1 0
Övriga/
Captivebolag
**
2 2 -2 2 0
TOTAL 2349 2230 2096 2014 1712

Källa: Risk och Försäkring

13 december 2011

Jens Mattsson ny generaldirektör för SVA

Jens Mattsson har utsetts till ny generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Läs vidare ...

Djursjukhusgruppen köper Kalmar Djursjukhus

Djursjukhusgruppen växer ytterligare genom att

förvärva Kalmar Djursjukhus.

Läs vidare ...

Leif Denneberg ny generaldirektör för Jordbruksverket

Veterinären Leif Denneberg blir ny generaldirektör för Jordbruksverket från 1 september, enligt ett regeringsbeslut.

Läs vidare ...

Djurklinikerna.se går in i Evidensia

Evidensia Djursjukvård utökar sin närvaro i västra Sverige genom att gå samman med Djurklinikerna.se i Väster. I och med samgåendet med har Evidensia Djursjukvård nu sju djursjukhus, 19 kliniker och finns representerade på mer än 20 orter i Sverige.

Läs vidare ...

Hästinfluensa på importhästar från Spanien

Två ridhästar som importerats från Spanien i början av juni 2012 insjuknade med feber och luftvägssymptom vid framkomsten i Uppland. Hästar i mottagarstallet blev också sjuka.

Läs vidare ...

Nya Albano invigt med fanfar

På lördagen invigdes nya Albano, Djursjukhusgruppens storsatsning som ligger alldeles bredvid den gamla byggnaden i Danderyd utanför Stockholm. Det var smockfullt med djurägare som visades runt.

Läs vidare ...

Antibiotikaresistens i svensk djurhållning:

Orosmolnen växer

Antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens inom svensk djurhållning är låg, sett ur ett internationellt perspektiv men det finns orosmoln, det visar en rapport från SVA.

Läs vidare ...

Låg folkhälsorisk med vanlig fårsalmonella

Nästan en femtedelav svenska fårbesättningar bär på en bakterie inom gruppen Salmonella diarizonae. Trots att den är vanlig på får är det mycket ovanligt att den gör människor sjuka. Bakterien orsakar heller inte sjukdom hos får i någon större utsträckning. Det visar en studie från SVA.

Läs vidare ...

Så ska transportstressen minskas

Jordbruksverket och Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU listar en rad åtgärder för att minska stressen för djur i samband med transporter. Det framgår av deras redovisningen av ett regeringsuppdrag.

Läs vidare ...

Evidensia tar in fler kliniker

Den nya djursjukhusgruppen Evidensia fortsätter att dra till sig kliniker. Nu ingår även Valla Djurklinik samt fem av landets ATG Hästkliniker i Evidensia.

Läs vidare ...

Hönstyfus i Västra Götaland

Hönstyfus har konstaterats i två hobbybesättningar i Västra Götalands län. Det är första gången sedan 1980-talet som sjukdomen påvisas i Sverige, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Läs vidare ...

Avhandling:

Doftämnen kan styra fruktsamheten hos kor

Kvigors könsfunktioner kan påverkas av exponering för kroppsvätskor, som urin och brunstslem, som innehåller doftämnen. Det visar en doktorsavhandling gjord av leg vet Kristina Nordéus, SLU.

Läs vidare ...

Första Vettriskliniken i Göteborg invigs på lördag

På lördag invigs Göteborgs äldsta veterinärklinik, Djurkliniken i Mölndal, till Vettrisklinik. Det blir den första Vettriskliniken i landet i en ny expansiv kedja med mål om cirka 50 kliniker.

Läs vidare ...

Remissvar:

Jordbruksverket ger grönt ljus till ny djurskyddslag

Jordbruksverket tillstyrker i sitt remissvar huvuddelen av förslagen i utredningen Ny djurskyddslag och ser mycket positivt på utredningens grundläggande inriktning att gå från djurskydd till djurvälfärd.

Läs vidare ...

VetGross och VetAp drivs vidare

En ny ägargrupp har köpt VetGross från Pharmadistributions konkursbo. Ägargruppen kommer att lägga ett bud på de delar av VetAp har satts i konkurs. Avsikten är att driva båda bolagen vidare.

Läs vidare ...

Kartläggningen av dvärgbandmask fortsätter

Arbetet fortsätter med att kartlägga förekomsten av parasiten rävens dvärgbandmask i Sverige. Prover ska under året samlas in från hela landet för att analyseras på SVA.

Läs vidare ...

Stor risk för smittat kött på skolmatsedeln

Hälften av kycklingen som serveras i skolornas matsalar importeras från länder där magbakterien campylobacter frodas, visar SvD:s granskning. Trots att sjukdomen ska anmälas kontrolleras inte om importkycklingen är smittad. "Kycklingklubba med med ajvar, tzatsiki och bulgur", står det på matsedeln Läs vidare ...

Ove Wattle blev Årets Veterinär 2012

Han har återfört ett viktigt område, odontologi för hästar, till veterinärerna. Därför utsågs Ove Wattle till Årets Veterinär. Men han har många fler strängar på sin lyra.

Läs vidare ...

Äldre artiklar

« Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Nästa »
Abonnera på vårt nyhetsbrev! Gratis.

Veterinärmagazinet ges ut av Editor Media i Stockholm AB.

c/o Bra Tidskrifter, Box 1191, 111 91 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 108, Stockholm

Tel: 070-679 5991

Tryckupplaga 5 000 ex

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ingrid Kindahl, 070-530 5864, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.se

Redaktionschef: Annika Rosell, 070-679 5991, annika.rosell@veterinarmagazinet.se
 
Webbproduktion: Framkant Media

Formgivning: Ohlsson Stridbeck AB, 08-666 37 21

Annonser: MediaKraft
Försäljningschef Robert Wallner, robert.wallner@mediakraft.se
08-23 45 321, 0709-92 53 43
Mediesäljare Carl Larsson, carl.larsson@mediakraft.se, 08-23 45 35, 070-147 50 29

Annonstraffic/produktion:
Ni skickar färdigt material eller underlag för produktion till
Mediekompaniet/MK Ateljé, annons@mediekompaniet.com 08-545 199 10

Medlem av Sveriges Tidskrifter

Läs mer
Den enda tidning som når alla verksamma inom djursjukvården.
Läs mer
Är du veterinär eller arbetar i branschen kan du få Veterinärmagazinet kostnadsfritt skickad till din arbetsplats.
Läs mer
Har du bytt adress? Adressändra här och vi ordnar så den kommer rätt!
Läs mer