Här utses Årets Veterinär 2018

Snart är det dags för VeterinärMagazinet att utse Årets Veterinär 2018. Juryn, bestående av chefredaktören Ingrid Kindahl, (stående) Marie Jury, chef för Väsby Djursjukhus och Torkel Ekman, vice ordförande i Veterinärmedicinska rådet har sammanträtt för att fatta sitt beslut. 

Utmärkelsen Årets Veterinär kommer i år att delas ut av Ingrid Kindahl vid Sveriges Veterinärförbunds kongressmiddag, den 9 november 2018. Veterinärkongressen hålls 9-10 november vid SLU Ultuna. 

Detta är sjunde gången som VeterinärMagazinet utser Årets Veterinär och det är första gången det sker i samarbete med SVF. Tidigare pristagare har varit Camilla Ifwarsson, Läckeby Djursjukhus, Ove Wattle, SLU, Anna Tidholm, Albano, Marianne Tornvall, Mälaren Smådjursklinik, Lennart Sjöström, Strömsholm och Björn Åblad, Blå Stjärnan i Göteborg. 

Listan visar att alla premierade hittills har varit kliniker, fyra har varit inriktade på smådjur, en på exotiska djur och en på häst, tre har varit kvinnor och tre män. Samtliga har varit mycket meriterade i flera avseenden, så vad fällde avgörandena? I två fall var det i första hand gott chefskap (Camilla Ifwarsson och Marianne Tornvall), i två fall akademiska meriter (Ove Wattle och Anna Tidholm), i ett fall generositet med kunskapsdelning (Björn Åblad) och i ett fall allt ovan sammantaget (Lennart Sjöström). 

I år har 22 personer nominerats, i flera fall mer än en gång. Liksom tidigare år är alla som har skickat in nomineringar mycket entusiastiska över sina kandidater, som i flera fall har blytunga meriter och vars forskning har förändrat både djursjukvården och humanvården. Många kandidater är avhållna som chefer och av djurägare. ”Mer engagerad veterinär finns inte!” är en vanlig formulering. 

Vem som får priset, meddelas på kvällen den 9 november.

 Foto: Mikaela Wollin

 

  Share: