Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
Nu kan du inkomstförsäkra dig

Nu kan du inkomstförsäkra dig

Från och med 1 oktober 2016 inför Veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. Den kan ge upp till 80 procent av a-kassegrundande lön upp till 60 000 kr/månad, i sammanlagt 120 ersättningsdagar, och även företagare omfattas. I korthet ser reglerna ut så här: Du måste ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som ordinarie medlem. Du ska ha förvärvsarbetat minst …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Sugen på att forska? Sök pengar nu

Sugen på att forska? Sök pengar nu

Sveland Djurförsäkringars stiftelse stödjer vetenskaplig forskning som främjar djurs hälsa. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller utveckling kan ansöka om bidrag fram till den 15 oktober i år. Svelands Stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet syftar till att utveckla vetenskaplig forskning som är till gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som medicinskt perspektiv. Totalt har över …

Läs mer.

---


Annons
 

SLU-studie "sensation för hjärtsjuka hundar"

SLU-studie "sensation för hjärtsjuka hundar"

En ny studie visar att så många som en av tre hundar över sju års ålder skulle dra nytta av behandling för en vanligt förekommande hjärtsjukdom, även om de inte uppvisar några symtom. Hundarna kan få ett längre och friskare liv och den symtomfria delen av hundens liv kan förlängas. Det framgår av ett pressmeddelande från SLU.  - 15 procent …

Läs mer.

---


Annons
 

---

Hästar kan kommunicera med symboler

Hästar kan kommunicera med symboler

Genom att peka på en symbol kan hästar tala om ifall de vill ha täcke på sig eller inte. Det visar norsk forskning, enligt BBC News. Till gruppen djur som kan använda symboler i sin kommunikation med människor hör bland andra delfiner och vissa apor. Nu har Cecilie Mejdell, forskare vid norska Veterinaerinstituttet, visat att hästar hör till gruppen. Det …

Läs mer.

---

---

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.