Veterinar Magazinet
Annika Bergström går till AniCura

Annika Bergström går till AniCura

AniCura rekryterar Annika Bergström, legitimerad veterinär och doktor i veterinärmedicin samt Dipl ECVS till djursjukhuset Albano i Stockholm.  Annika Bergström kommer närmast från SLU, där hon har varit universitetslektor i smådjurskirurgi sedan 2013. Dessförinnan var hon medicinsk chefsveterinär på smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset. Annika är författare till ett flertal vetenskapliga publikationer och har bedrivit betydande forskning kring bland annat olika riskfaktorer i …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Pengaregn från Stiftelsen Hästforskning 

Pengaregn från Stiftelsen Hästforskning 

Åtta nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2017. Fem av projekten är helsvenska och tre är samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige. Dessutom får nio pågående projekt fortsatt finansiering. Många hästar som tränar och tävlar har ett asymmetriskt rörelsemönster. Det kan vara orsakat av smärta, träning eller en naturlig variation. I projektet ska förändringar i rörelsemönstret hos rid- …

Läs mer.

---


Annons
 

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan 

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan 

Riskerna med zinkoxidläkemedel till gris är större än nyttan. Det bedömer den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för veterinärläkemedel, CVMP. Ändå kan det dröja innan ett återkallande kan bli aktuellt, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. Europeiska kommissionen kommer att fatta beslut om zinkoxidläkemedel med stöd av bland annat CVMP:s bedömning. Läkemedelsverket bedömer att det kan komma att dröja innan ett återkallande …

Läs mer.

---


Annons
 

Obefogad rädsla för NSAID i samband med benkirurgi

Obefogad rädsla för NSAID i samband med benkirurgi

Veterinärer använder NSAID-preparat med försiktighet i samband med benkirurgi. Anledningen är en rädsla för sämre läkning. Nu visar en studie från SLU att rädslan kan vara obefogad. Tidigare studier har visat att antiinflammatoriska smärtläkemedel (NSAID) hämmar benläkning om mycket höga doser ges i flera veckor, men det är inte kliniskt relevant, skriver SLU i ett nyhetsbrev. I den aktuella studien …

Läs mer.

---

Mängden protein spelar roll vid dräktighet hos tik

Mängden protein spelar roll vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Förändringar i mängd av proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga för att de proteinerna påverkar kontakten mellan cellerna i slemhinnan och därmed möjligheten för tiken att bli dräktig. I ett samarbete mellan universitetet i Trás-os-Montes och Alto Douro, Portugal, Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, studerade forskare E-cadherin och β-catenin i livmodervävnad från …

Läs mer.

---

Agria får ny vd

Agria får ny vd

Agnes Fabricius har utsetts till ny vd för Agria Djurförsäkring. Hon har en lång bakgrund inom länsförsäkringsgruppen med erfarenhet från flertalet ledande befattningar inom Agria och Länsförsäkringar Stockholm.  – Jag är väldigt glad och förväntansfull inför mitt nya uppdrag. Agria ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta utveckla Agria både i …

Läs mer.

---

Fågelinfluensa i Kalmar

Fågelinfluensa i Kalmar

Ytterligare fall av fågelinfluensa på vilda fåglar har påvisats, skriver SVA. Två gråtrutar som hittades döda 23 november i Degerhamn, Kalmar, hade fågelinfluensa enligt analyser. Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika att tamfågelbesättningar smittas av fågelinfluensa. – Det här är något vi tyvärr har förväntat oss, att fågelinfluensan ska fortsätta att spridas, …

Läs mer.

---

Konsumtionsökningen av kött stannar av

Konsumtionsökningen av kött stannar av

Totalkonsumtionen av kött per person och år ökat med 37 procent till 88 kg mellan 1980 och 2015. Det framgår av Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen. Totalkonsumtionen av kött låg på ungefär samma nivå 2010 och 2015. Konsumtionsökningen tycks därmed ha avstannat.  Konsumtionen av färskt och fryst kött har ökat med 84 procent mellan 1980 och 2015 till 52 kg per person och år. …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.