Veterinar Magazinet

Årets Veterinär – nominera nu!


Snart spikar vi igen lådan!  

Besök veterinarmagazinet.se och fyll i nomineringsformuläret under fliken Årets Veterinär 2017, eller mejla oss på info@veterinarmagazinet.se.


Senast den 28 februari vill vi ha din nominering.

 

Infektion trolig orsak bakom fiskdöd

Infektion trolig orsak bakom fiskdöd

Med stor sannolikhet har virus- och bakterieinfektioner bidragit till de att så många laxfiskar hittades sjuka under 2014 och 2015. Den slutsatsen drar SVA efter ett omfattande utredningsarbete. Under 2014 och 2015 sågs mängder av sjuk och död laxfisk i flera älvar, framför allt Mörrumsån och Torneälven. Problemen drabbade sommartid nyuppstigen fisk medan det på hösten ofta förekom svampangripen fisk. …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Pimobendan förlänger livet på hjärtsjuka hundar

Pimobendan förlänger livet på hjärtsjuka hundar

En studie vid SLU om myxomatös klaffdegeneration och hjärtförstoring hos hund är nu avslutad. Studien visar att hjärtsjuka hundar kan få en betydligt längre period utan sjukdomstecken samt ett längre liv om de behandlas med pimobendan. Studien har letts av bland andra professor Jens Häggström vid SLU (bilden). Pimobendan är ett preparat som tidigare har visat sig ge en ökad …

Läs mer.

---


Annons
 

Värmesensorer hittar tidiga hovskador

Värmesensorer hittar tidiga hovskador

Genom att undersöka hästhovar med avancerade värmesensorer ökar kunskapen om hur en frisk hovkapsel ser ut. Förhoppningen är att den nya metoden ska kunna användas för att hitta svårupptäckta skador i hästhovar. ​Det visar ett forskningsprojekt vid Chalmers. Nyligen har femton polishästar i Göteborg fått sina hovar undersökta av avancerade värmesensorer i syfte att upptäcka skador i hovens vävnader. – Vissa skador …

Läs mer.

---


Annons
 

KSLA: Nya ledamöter och utmärkelse

KSLA: Nya ledamöter och utmärkelse

Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har utsett 23 nya ledamöter, varav sex i Jordbruksavdelningen. Två av dem har anknytning till grisbranschen: Johan Beck-Friis och Erik Lindahl. Dessutom erhåller Jenny Larsson KSLA:s belöning för framstående doktorsarbete för sin avhandling om spädgrisdiarré. Jenny Larsson disputerade i mars 2016 med sin avhandling ”Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology”. Nu erhåller hon KSLA:s …

Läs mer.

---

BSA-kongressen växer år för år

BSA-kongressen växer år för år

BSA-kongressen, som organiseras av Blå Stjärnan Akademin för femte året, är större än någonsin. Idén är att utbilda veterinärer och djursjukskötare inom samma ämnesområden. BSA-kongressen har blivit en tradition i Göteborg i slutet av januari. I år deltar totalt omkring 340 personer, och utställningsdelen har brett ut sig utanför lokalen. – Anledningen att vi växer är idén att utbilda hela …

Läs mer.

---

Rapportera biverkningar direkt i journalsystemet

Rapportera biverkningar direkt i journalsystemet

Veterinärer och djursjukvårdare kan nu på ett enklare sätt överföra information från journalen till blanketten som sedan mejlas vidare till Läkemedelsverket. Förhoppningen är att fler journalsystem kan införa samma möjligheter, och därmed bidra till fler biverkningsrapporter. –Detta är något som avsevärt förenklar möjligheten för veterinärer att rapportera biverkningar och vi ser fram emot ett helt annat underlag i fråga om …

Läs mer.

---

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.