Veterinar Magazinet

Söker du nya medarbetare?

Då ska du annonsera hos oss! Det här ingår:

• Platsannons på veterinarmagazinet.se.

• Platsannons på Veterinärmagazinets Facebook-sida (inkl boost).

• Platsannons i det här nyhetsbrevet som går ut varje torsdag.

• Publicering, med text och bild, på er nya medarbetare på webben och i nästkommande nummer av den tryckta tidningen.

Givetvis kan du även plats- och jobbannonsera i den tryckta tidningen. Kontakta carl.larsson@mediakraft.se om du vill veta mer eller boka.

Läs mer på: https://www.veterinarmagazinet.se/skicka-in-din-platsannons/

VeterinärMagazinets personnyheter röner alltid stort intresse bland våra läsare och har en digital räckvidd på mellan 4 000-5 000 personer. Tidningens upplaga är 5 600 ex.

Fass Vet nu som app

Fass Vet nu som app

Fass Vet ges inte längre ut som bok, utan ersätts av appen Fass Veterinär. Den är utformad för smartphones och fungerar även utan internettäckning. Antalet läkemedel ökar så pass mycket att om LIF (Läkemedelsindustriföreningen) hade fortsatt trycka Fass Vet som bok, hade den i år utkommit i två band. Det är en av anledningarna till att LIF förra året beslöt …

Läs mer.

---
Distriktsveterinär till Skellefteå, tidsbegränsad anställning

Distriktsveterinär till Skellefteå, tidsbegränsad anställning

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket och en garanti för att det finns tillgång till veterinär service dygnet runt, året om. Med cirka 300 veterinärer, 150 djursjukskötare och djurvårdare på 100 orter i Sverige, erbjuder vi djursjukvård för alla djurslag. Vi arbetar med förebyggande djurhälsovård genom planerade besök, beredskap för akuta sjukdomsfall samt smittskydd. Distriktsveterinärerna är en egen verksamhetsgren inom …

Visa platsannonsen

---


Annons
 

Nu vaccineras djuren i Omberg

Nu vaccineras djuren i Omberg

Nu inleds vaccinationerna mot mjältbrand i Omberg. Det är idisslare som vaccineras. Även hästar dog i förra årets epidemi, men de vaccineras bara om djurägaren vill. I samband med mjältbrandsutbrottet vid Omberg förra året vaccinerades betesdjuren som ett led i bekämpningen av smittan. Djur som betar i området kommer att behöva vaccineras mot mjältbrand i minst tre säsonger till. Hästar …

Läs mer.

---


Annons
 

Forskningsprojekt om mugg får anslag

Forskningsprojekt om mugg får anslag

Ett projekt har beviljats i vinterns specialutlysning om mugg och rasp på raserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Forskargruppen ska bland annat ta fram metoder för att upptäcka och behandla kvalstret Chorioptes equi som kan orsaka hudlidandet.  I projektet samarbetar forskare från SVA och SLU samt Norges veterinärinstitut i Norge. Forskarna kommer att ta sig an olika aspekter av mugg och rasp, inflammation …

Läs mer.

---


Annons
 

---

---

---

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.