Veterinar Magazinet

Om du platsannonserar i detta nyhetsbrev syns du också på veterinarmagazinet.se och på facebook. Vi berättar också vem som fick jobbet i den tryckta tidningen.

Mejla till annonsera@veterinarmagazinet.se eller carl.larsson@mediakraft.se.


Annons
 

Nytt valpbesiktningsintyg framtaget

Nytt valpbesiktningsintyg framtaget

Nu finns ett nytt valpbesiktningsintyg, skriver Sveriges Veterinärförbund på sin webb. Intyget har tagits fram i ett samarbete mellan SKK, SVS, uppfödare och kliniska veterinärer. Medlemmar i Veterinärförbundet kan hämta intyget gratis på webben. I det nya intyget läggs mer vikt än tidigare vid osunda överdrifter i valpens utseende. Det innehåller en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomar och skador, …

Läs mer.


Annons
 


Annons
 

Internationell avelsdatabas kan minska inavel hos hund

Internationell avelsdatabas kan minska inavel hos hund

Allt fler av våra avelshundar kommer från andra länder. Med en internationellt sammankopplad databas som visar hundars släktskap kan man minska inaveln och därmed risken för genetiska sjukdomar. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor kopplat samman avelsdata för hundraserna berner sennen, bullmastiff, engelsk setter och labrador retriever från Frankrike, Storbritannien och Sverige. Den kända stamtavlans djup ökade …

Läs mer.

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Forskare vid SLU och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt hur olika varianter av genen DMRT3 påverkar travprestationer hos kallblodstravare. DMRT3 har tidigare visat sig påverka andra hästrasers förmåga att trava i högt tempo. I studien ingick 770 kallblodstravare. DMRT3-varianter analyserades i DNA från hår- och blodprover, och samband med travprestationer undersöktes. Resultaten visade att kallblodstravare skiljer sig från …

Läs mer.

Flytningar tecken på lindrigare pyometra

Flytningar tecken på lindrigare pyometra

Flytningar från könsvägarna hos tikar med livmoderinflammation tyder på en lindrigare sjukdomsform. Det visar en studie från SLU. Variga flytningar förekommer bara när livmoderhalsen är öppen. Studien bygger på data från kliniska undersökningar och laboratorieanalyser hos 111 tikar med livmoderinflammation. Syftet var att jämföra sjukdomens allvarlighetsgrad hos tikar med och utan synliga flytningar. Tikar utan flytningar hade generellt ett sämre …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.