Veterinärmagazinets logo
Ny webbutbildning för officiella veterinärer

Ny webbutbildning för officiella veterinärer

Jordbruksverket har tagit fram en helt ny webbutbildning för officiella veterinärer. Nu kanske fler vill bli officiella veterinärer, hoppas Jordbruksverket. En officiell veterinär har fått ett särskilt förordande av Jordbruksverket och är en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. – Vår förhoppning är att denna nya utbildning ska förenkla och underlätta för de veterinärer …

Läs mer.


Annons
 


Annons
 

SVA i EU-projekt om blåtunga

SVA i EU-projekt om blåtunga

SVA deltar i ett stort EU-projekt om virussjukdomen blåtunga. Forskningsprojektet har 19 deltagande organisationer från totalt 15 länder och koordineras av Nottinghams universitet. Från Sverige leds arbetat av forskaren Ali Mirazimi (bilden). Blåtungeviruset sprids via blodsugande svidknott och kan ge sjukdom hos både tama och vilda idisslare, samt kameldjur. Målet med projektet är att förstå samspelet mellan smittämne, djurbestånd och …

Läs mer.


Annons
 

Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Sedan spanska sjukans tid har forskare väntat på en ny lika dödlig influensastam. På grund av globaliseringen har risken för pandemier sannolikt aldrig varit större än idag. Det skriver ett antal forskare inom veterinär- och humanmedicin i en debattartikel i Svd. Spanska sjukan skördade 50 miljoner offer, varav 37 000 i Sverige. Mänskligheten står inte bättre rustad i dag för …

Läs mer.

Pengaregn över fyra forskare

Pengaregn över fyra forskare

Kommittén för Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) vid SLU har tilldelat 575 000 till fyra olika veterinärmedicinska forskningsprojekt. Stiftelsens Sällskapsdjurens forskningsfond som beskyddas av Kronprinsessan Victoria, skapades 2007 och har som ändamål är att insamla medel till stöd för den forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador och sjukdomar som bedrivs vid SLU. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.