Veterinärmagazinets logo

Vem blir Årets Veterinär 2018?

Mejla namn och arbetsplats på den du vill nominera, en motivering samt dina egna kontaktuppgifter till info@veterinarmagazinet.se. Senast den 15 mars 2018 vill vi ha din nominering. Alla som jobbar inom djursjukvården är  välkomna att nominera sin favoritveterinär!


Annons
 


Annons
 

Nu kan hjärtsjuka hundar få längre liv

Nu kan hjärtsjuka hundar få längre liv

Studien om att använda substansen pimobendan för att behandla hundar med myxomatös hjärtklaffdegeneration har uppfyllt alla förväntningar. Nu gäller det att veterinärer uppdateras om att det finns en behandling. Professor Jens Häggström är en av de tre forskare som har lett den uppmärksammade studien, kallad Epic, och som visar att om man behandlar hundar med myxomatös hjärtklaffdegeneration (MMVD) innan de …

Läs mer.


Annons
 

Embryots utseende förändras under insulinpåverkan

Embryots utseende förändras under insulinpåverkan

Det finns ett samband mellan fruktsamhetsproblem och störd energibalans. Sambandet är känt hos flera arter och ses till exempel hos kor som ger mycket mjölk och inte äter tillräckligt för att motsvara produktionen. Sambandet ses också hos människor som är över- eller underviktiga. Nedsatt fruktsamhet hos mjölkkor är kostsamt för lantbrukaren och en av de vanligaste orsakerna till att kor …

Läs mer.

Rön om RS-virus hos kalv kan ge nya läkemedel

Rön om RS-virus hos kalv kan ge nya läkemedel

Ny kunskap om vad som sker i kalvars lungor när de infekteras av RS-virus kan bidra till att nya behandlingar utvecklas. Det kan bli följden av en kartläggning som gjorts av en SLU-ledd forskargrupp. Studien är intressant även för humansjukvården.  RS-virus är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur och barn. Kalvar med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos …

Läs mer.

Bidrag till forskning utan försöksdjur

Bidrag till forskning utan försöksdjur

Ali Mirazimi, forskare vid SVA och KI, får projektbidrag från Vetenskapsrådet på 2,4 miljoner kronor totalt under en treårsperiod, 2018 – 2020. Projektet går ut på att studera mekanismer för hur infektioner utvecklas – utan att behöva använda djurförsök. Ali Mirazimi kommer att använda nya verktyg inklusive stamceller och så kallade 3D-organoider för att förstå hur virus interagerar med vävnader …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.