Veterinärmagazinets logo

Vem blir Årets Veterinär 2018?

Mejla namn och arbetsplats på den du vill nominera, en motivering samt dina egna kontaktuppgifter till info@veterinarmagazinet.se. Senast den 15 mars 2018 vill vi ha din nominering. 


Annons
 


Annons
 

FrisqVet: en ny receptlösning för veterinärer

FrisqVet: en ny receptlösning för veterinärer

FRISQ har i ett samarbete med Sveriges Veterinärförbund tagit fram e-receptlösningen FrisqVet, som nu lanseras under pågående veterinärkongress på  SLU i Uppsala. Syftet är att bidra till bättre kommunikationsvägar mellan veterinärer och djurägare samt öka tillgängligheten på djurmedicin.  Genom en koppling till FRISQ Recept kan veterinären skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil. FrisqVet är en apoteksoberoende e-receptlösning och …

Läs mer.


Annons
 

Utökad övervakning av avmagringssjuka hos hjortdjur  

Utökad övervakning av avmagringssjuka hos hjortdjur  

  SVA påbörjar en riktad övervakning av avmagringssjuka, CWD, i Jämtland. Än finns inga konstaterade fall i Sverige, men nyligen påvisades CWD hos en älg i Norge när gränsen.   Övervakningen sker tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet. Den allvarliga sjukdomen avmagringssjuka, chronic wasting disease (CWD), som enbart drabbar hjortdjur, finns sedan länge i Nordamerika. I …

Läs mer.

SVF får ny ordförande och styrelse

SVF får ny ordförande och styrelse

Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigeledamöter samlades igår 8 november för ett extra sammankallat fullmäktigemöte. Den enda punkten på dagordningen förutom formalia var att välja en ny ordförande och styrelse för förbundet. Den gamla styrelsen avgick samtidigt. Mötet valde enhälligt enligt valberedningens förslag. Den nya styrelsen som sitter fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte i maj 2018 ser ut så här: Ordförande: Katja Puustinen …

Läs mer.

Tjurspermier kommunicerar med varandra

Tjurspermier kommunicerar med varandra

Spermier behöver gå igenom ett antal mognadssteg för att kunna befrukta en äggcell. Ett av stegen kallas för kapacitering, vilket bland annat innebär att spermierna simmar på ett mera ryckigt sätt för att kunna ta sig fram den sista biten till ägget. När de simmar på detta sätt säger man att de är hyperaktiverade. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat …

Läs mer.

Lättnader i regler för lantbrukets djur

Lättnader i regler för lantbrukets djur

Jordbruksverkets ändrar djurskyddsregler för lantbrukets djur. Syftet är att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Ändringarna uppges ge högre flexibilitet och lönsamhet, samtidigt som ambitionerna inom djurskyddsområdet ska vara fortsatt höga.  De nya bestämmelserna som träder i kraft 1 december 2017, gäller lantbrukets djur och djurslagen nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä och kanin. – Vi känner oss trygga med att dessa djurskyddsregler …

Läs mer.

Tiaminbrist dödar ejderungar

Tiaminbrist dödar ejderungar

Det är brist på tiamin, vitamin B1, som ligger bakom de senaste årens drastiska nedgång i antalet ejdrar. Det visar forskning från SVA och Stockholms universitet. Bristen på tiamin har bevisats i såväl ejderungarnas lever och hjärna, som i äggen. Bristen gör dels att honorna lägger färre ägg, dels att nästan alla ungar dör inom en vecka. Dessutom gör bristen …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.