Veterinärmagazinets logo

Redaktionen önskar God Jul och Gott Nytt År!

Nu tar nyhetsbrevet paus och är tillbaka torsdagen den 11 januari nästa år.


Annons
 

SLU får FN-uppdrag om resistens

SLU får FN-uppdrag om resistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen. SLU har också ombetts att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa. Den svenska modellen i kampen mot antibiotikaresistens, med nära samarbete mellan lantbruksnäringen, myndigheter och forskare, gör att Sverige har …

Läs mer.


Annons
 

Fyra fall av botulism i Göteborg

Fyra fall av botulism i Göteborg

Fyra fall av botulism på grund av mat har konstaterats i Göteborg. Källan misstänks vara ett parti rökt nötkött från Eldsberga Chark i Halmstad, som har börjat återkalla produkter. De insjuknade har tillfrisknat efter sjukhusbehandling och inga andra fall har hittills upptäckts. Göteborgs Miljöförvaltning och Livsmedelsverket försöker nu fastställa om det verkligen är detta nötkött som är orsaken till sjukdomsfallen. Livsmedelsverket …

Läs mer.


Annons
 

Djurägarna lägger allt mer pengar på hund och katt

Djurägarna lägger allt mer pengar på hund och katt

Hushållen fördubblade sina utgifter för hundar och katter mellan 2003 och 2014. Det visar en rapport från SLU. I Sverige finns omkring 2 miljoner hundar och katter och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Trots detta är djurens ekonomiska värde till stor del en förbisedd fråga, i Sverige såväl som internationellt. I den rapport som nu …

Läs mer.

Pengar att hämta för hästforskare

Pengar att hämta för hästforskare

I årets utlysning beviljar Stiftelsen Hästforskning medel till tio nya forskningsprojekt, varav sex inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap. Tre av projektet sker i samarbete med norska forskare. De nya projekten beviljas tillsammans nästan 5 miljoner svenska kronor och knappt 2,5 miljoner norska kronor för 2018. Till det kommer en planeringsram på närmare 9 miljoner svenska kronor och drygt 5 miljoner …

Läs mer.

Första sjukhuset för kameler öppnat

Första sjukhuset för kameler öppnat

Komplett utrustat – med operationssalar, röntgenutrustning, ultraljud och en liten kapplöpningsbana – har vad som uppges vara det första sjukhuset i sitt slag öppnats i Dubai. Där vårdas enbart kameler. – Vi är väldigt intresserade av att bevara våra traditioner. Och vi insåg att vi måste ta hand om våra kameler, inte bara genom att föda upp och uppfostra dem, …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.