Veterinärmagazinets logo

Fortsätt nominera till Årets Veterinär!

Senast den 15 mars vill vi ha din nominering. Mejla in ditt förslag med motivering till: info@veterinarmagazinet.se. Glöm inte att ange ditt eget namn och kontaktuppgifter.


Annons
 

Myndigheter samarbetar för säker mat

Myndigheter samarbetar för säker mat

Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ge större effekt. – En kontroll med hög kvalitet är till nytta för företagen och bidrar också till livsmedelsexporten. Genom att myndigheterna krokar arm och arbetar mot samma mål stöder vi …

Läs mer.


Annons
 

Agria tar bort åldersgräns på häst

Agria tar bort åldersgräns på häst

Agria Djurförsäkring tar bort åldersgränsen vid nyförsäkring av hästar. Anledningen är främst efterfrågan från hästägarna, skriver Agria i ett pressmeddelande. En marknadsundersökning visar att en vanlig orsak till att hästägare väljer att inte veterinärvårdsförsäkra sin häst är just åldern. Samtidigt har hästägare valt att teckna en mer begränsande veteranförsäkring hos Agria. Tidigare har Agria erbjudit en mer begränsad produkt för …

Läs mer.


Annons
 

Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens

Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens

24 myndigheter, bland andra SVA, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket, har tagit fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och utgår från regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 2018–2020. Utöver det arbete som redan pågår pekar handlingsplanen på ytterligare specifika insatser på nationell, regional och lokal nivå inom sektorerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, …

Läs mer.

Vaccin mot mastit hos kor på väg

Vaccin mot mastit hos kor på väg

Intervacc går vidare i utvecklingen av ett vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus. Nu finns en metod som förenklar produktionen av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot S. aureus-infektioner. Vaccinkandidaten INV412 består av flera fusionerade proteiner och har tagits fram med den nya metoden. Flera av komponenterna har vid tidigare studier resulterat i skyddande antikroppar. Konceptet bakom …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.