Veterinärmagazinets logo


Annons
 

SLU:s veterinärutbildning 21:a i världen

SLU:s veterinärutbildning 21:a i världen

SLU är fyra i universitetsrankningen QS World University Rankings i kategorin lantbruks- och skogsvetenskap, och på plats 21 när det gäller veterinärmedicinsk utbildning. Etta på listan är Wageningen i Nederländerna, följt av Davis i Kalifornien, USA och Cornell i staten New York, USA. – Det känns som ett glädjande bevis på att vi utvecklas i rätt riktning, säger SLU:s rektor …

Läs mer.


Annons
 

Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika

Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika

SVA kommer tillsammans med Jordbruksverket, SLU och Livsmedelsverket att driva ett femårigt projekt på temat friska djur och säkra livsmedel i Östafrika. Finansiär är Sida. – Syftet är att stärka samarbeten genom hela värdekedjan, inom och mellan de fem medverkande länderna; Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda, säger projektledare Erika Chenais, SVA. Projektet som startade kring årsskiftet bygger på att …

Läs mer.


Annons
 

Unga travhästar utvecklas lika bra på vallfoder

Unga travhästar utvecklas lika bra på vallfoder

Hård träning och utfodring med stärkelserika kraftfoder ökar risken för flera hälsoproblem hos hästar. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför utvärderat effekten av reducerad träning och en vallfoderbaserad foderstat på unga travhästars utveckling i en vetenskaplig studie. Kroppsutvecklingen och koncentrationen av muskelglykogen, alltså musklernas sockerförråd, undersöktes hos sexton 2- till 3-åriga travhästar. Hästarna lottades till ett av två träningsprogram där …

Läs mer.

Ingenjörer bedriver banbrytande hästforskning

Ingenjörer bedriver banbrytande hästforskning

Ingenjörsteknik ger helt nya möjligheter att läsa av hästen, och Chalmers forskare ser hästsporten som jungfrulig mark. Veterinärer bidrar med kunskap, men får också stor nytta av resultaten. Docenten i fysik Magnus Karlsteen och hans hästintresserade kollega, astronomen Maria Sundin började de fundera på vad de kunde mäta på Marias hästar. Det visade sig vara ett lyckat spår. I dag …

Läs mer.

Nu står det klart: Bekämpningsmedel skadar bin

Nu står det klart: Bekämpningsmedel skadar bin

EFSA, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, har nu slagit fast att bekämpningsmedel är skadliga för bin. Det skriver DN. Enligt EFSA:s rapport påverkas honungsbin, solitära bin och humlor negativt av bekämpningsmedel med neonikotinoider. Det är en grupp kemikalier som är vattenlösliga och därmed tas upp av växande gröda och skyddar mot skadeinsekter, främst bladlöss. I blommande grödor kan de även hamna i …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.