Veterinärmagazinets logo


Annons
 

Veterinärer underutnyttjade för friskvård

Veterinärer underutnyttjade för friskvård

Det är bättre för djurvälfärd och lönsamhet att förebygga sjukdomar än att behandla sjuka djur. Trots det utgör förebyggande insatser endast en liten del av veterinärers arbete i mjölkkobesättningar. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Distriktsveterinärerna, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala universitet. I studien utfördes sex gruppintervjuer med totalt 33 mjölkbönder. Syftet var att undersöka böndernas erfarenheter …

Läs mer.


Annons
 

WSAVA inför globala riktlinjer för djurvälvärd

WSAVA inför globala riktlinjer för djurvälvärd

Den världsomfattande organisationen för smådjursjukvård, WSAVA, har beslutat införa riktlinjer för att hjälpa veterinärer i deras roll som förespråkare för djurens välfärd. Riktlinjerna syftar till att hjälpa veterinärer att handskas med de etiska och moraliska frågor som påverkar djurens välfärd. De ger vägledning för att säkerställa att veterinärerna förutom att ge fysisk hälsovård och behandling, också kan ge goda råd …

Läs mer.


Annons
 

Adjuvanset G3 kan förbättra framtidens vaccin

Adjuvanset G3 kan förbättra framtidens vaccin

Adjuvans är ämnen som tillsätts vaccin för att förbättra immunsvaret genom att aktivera fler delar av detta. De flesta adjuvans styr immunsvaret mot främmande ämnen, så kallade antigen, som befinner sig utanför kroppens celler. En ny typ av adjuvans, G3, har potential att styra immunsvaret så att även antigen inuti celler kan elimineras. Detta är framför allt viktigt vid virusinfektioner. …

Läs mer.

SKK inventerar fyra trubbnosraser

SKK inventerar fyra trubbnosraser

Svenska Kennelklubben har beslutat att inventera hälsostatusen i fyra hundraser: bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops. Det är en del i arbetet med att motverka andningsproblem hos brakycefala hundar. Syftet med inventeringen är att skapa en bättre bild av situationen för de olika raserna, deras genetiska bredd och exteriöra variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig bredd för att kunna …

Läs mer.

Oväntat fynd av afrikansk svinpest i Belgien

Oväntat fynd av afrikansk svinpest i Belgien

Belgiska myndigheter har nu rapporterat att afrikansk svinpest (ASF) bekräftats på vildsvin i orten Etalle i provinsen Luxembourg, i sydöstra Belgien. Därmed har sjukdomen påträffats för första gången på över 30 år i Västeuropa. Här är statsepizootologens kommentar till fyndet. Etalle är beläget cirka 10 km från franska gränsen. De smittade vildsvinen hittades i närheten av en huvudtransportled (E25), nästan …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.