Veterinärmagazinets logo

 

God JulGott Nytt År! 

Nyhetsbrevet är tillbaka den 10 januari 2019.


Annons
 

Mastitbakterier i fokus för nytt forskningsprojekt

Mastitbakterier i fokus för nytt forskningsprojekt

Statsveterinär Karin Persson Waller vid SVA ska leda ett forskningsprojekt där KNS-bakterier och deras sjukdomsframkallande förmåga, smittspridning och antibiotikaresistens studeras närmare. Juverinflammation, mastit, är den vanligaste sjukdomen bland mjölkkor. Det näst vanligaste bakteriefyndet vid subklinisk mastit, som inte är synlig för ögat, är koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Dessa bakterier är  en del av den normala hudfloran hos alla djur, och även …

Läs mer.


Annons
 

Progesteronanalyser kan minska dräktighetsförluster

Progesteronanalyser kan minska dräktighetsförluster

Bara var tredje insemination på ko ger upphov till kalv. Men dräktighetsförlusterna skulle kunna motverkas genom att använda information från progesteronanalyser som egenskaper i avelsprogrammet. Det visar enstor  studie från SLU.  För att få bra ekonomi i en mjölkkobesättning är det viktigt med en väl fungerande fruktsamhet. En viktig del i detta är att djuren blir dräktiga vid planerad tidpunkt …

Läs mer.


Annons
 

Cetirizin fungerar bra på hund

Cetirizin fungerar bra på hund

Allergimediciner av typen antihistaminer används ofta till människa men är inte registrerade för hund i Sverige. Antihistaminet cetirizin har använts till hund men det är osäkert hur stor dos som behövs för att få god effekt. Forskare vid SLU har undersökt hur cetirizinhalten i blodet förändras över tid efter att hundar fått tabletter med cetirizin. Samtidigt undersöktes hur bra effekt …

Läs mer.

5 projekt får anslag till lantbruksforskning

5 projekt får anslag till lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforsknings har beviljat medel till 14 projekt, varav fem avser djurforskning. Den totala summan är drygt 39 miljoner, varav närmare 15 miljoner går till djurforskning.  Inom fokusområdet animalier finns det ett projekt om att forska fram en ny metod för att ursprungsbestämma kött och därmed kunna upptäcka matfusk, skriver Stiftelsen Lantbruksforskning i ett pressmeddelande.   Ett annat handlar om …

Läs mer.

Nu skärps straffet för livsmedelsfusk

Nu skärps straffet för livsmedelsfusk

Den 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Skärpningen i regelverket syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och  bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. I Sverige ska alla kunna lita på maten. Företagen har ansvar …

Läs mer.

Stiftelsen Hästforskning delar ut 19 Mkr

Stiftelsen Hästforskning delar ut 19 Mkr

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har beslutat tilldela finansiering till åtta nya samt femton pågående projekt under 2019. Totalt rör dig sig om anslag på drygt 19 miljoner. Fem av programområdena avser veterinärmedicin. Av de beviljade projekten finns fem inom programområdet Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Dessa handlar om koppling mellan fång och förhöjda insulinnivåer i blod, identifiering av gener med negativ effekt på …

Läs mer.

Herpes bakom åldöd i Hjälmaren

Herpes bakom åldöd i Hjälmaren

I augusti fick Länsstyrelsen i Örebro län ett larm om döda ålar i Hjälmaren. Resultatet av obduktionerna från SVA visar på en infektion orsakad av ålherpesvirus. Det var den 15 augusti i somras som Länsstyrelsen i Örebro län fick kännedom om döda ålar och sex av fiskarna levererades till SVA för analys. Med stor sannolikhet har sjukdomen brutit ut på …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.