Sidhuvud

[custom:top_banner]

[custom:top_content]

Antalet lantbruksdjur står sig

Antalet lantbruksdjur står sig

Årets husdjursräkning visar att antalet djur är ganska oförändrat mellan juni 2013 och juni 2014. Den starkt nedåtgående trenden framför allt när det gäller grisar har stannat av de senaste åren.

Läs mer.

---

[custom:annons1]

Snabb ökning av djurförsäkringar

Premierna till djurförsäkringar har trefaldigats på fem år. Det framgår av statistik som publiceras i Dagens Industri.

Läs mer.

---

[custom:annons2]

Kattens lungmask nu i Sverige

Kattens lungmask nu i Sverige

För första gången har SVA påvisat lungmask, Aelurostrongylus abstrusus, hos katt. Efter att den uppvisat symtom från luftvägarna skickades ett avföringsprov till SVA för analys av parasiter. SVA fann då lungmasklarver i riklig mängd.

Läs mer.

---

[custom:annons3]

Så blir kunden lojal

Intresset bland djurägare för att gå med i en kundklubb verkar stort. I slutet av augusti lanserade till exempel Evidensia sin kundklubb och sex veckor efter senare har 10 000 djurägare gått med.

Läs mer.

---

[custom:annons4]

Snabbare behandling av hundtumör

Snabbare behandling av hundtumör

Många veterinärbesök beror på att hunden fått tumörer. Lymfom är en vanlig diagnos. Hos katt och nöt kan virus vara orsaken bakom lymfom. Nu kan SVA göra en snabbare analys av sjukdomen på hund genom att mäta förekomsten av ett enzym i blodet, berättar Mikael Juremalm vid SVA.

Läs mer.

---

[custom:annons5]

Ny analysmetod ersätter djurförsök

Ny analysmetod ersätter djurförsök

Botulism kan nu diagnostiseras på en till två dagar mot tidigare en eller flera veckor, tack vare en ny analysmetod.

Läs mer.

---
Sven-Erik Bucht

Sven-Erik Bucht ny landsbygdsminister

Sveriges nye landsbygdsminister heter Sven-Erik Bucht (S). Han har tidigare varit kommunalpolitiker i Haparanda och suttit i riksdagen sedan 2010.

Läs mer.

---
Enklare regler för märkning av grisar

Enklare regler för märkning av grisar

Enklare regler för märkning av grisar träder i kraft den 1 november. De nya reglerna gäller vid flytt av grisar inom ramen för mellangårdsavtal eller mellan olika produktionsplatser inom företaget.

Läs mer.

---

Evidensia och SLU satsar på forskningssamarbete

Evidensia och Sveriges lantbruksuniversitet har skrivit ett intentionsavtal för att öka samarbetet. Målet är att tillsammans skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning inom veterinärmedicin och stärka den veterinärmedicinska kompetensen i Norden.

Läs mer.

---
Nya regler för djurskydd

Nya regler för djurskydd

Jordbruksverket har ändrat vissa regler för hur lantbruksdjur ska hållas och skötas. De nya reglerna gäller främst för fjäderfä, grisar och nötkreatur och träder i kraft den 1 november 2014.

Läs mer.

---
VeterinärMagazinet nr 5/2014

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.