Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se

[custom:top_banner]

[custom:top_content]

Diabetesforskare efterlyser blodprov

Diabetesforskare efterlyser blodprov

En forskargrupp vid Uppsala Universitet och SLU undersöker varför vissa hundraser har ökad risk att drabbas av diabetes. Nu uppmanar de veterinärer att skicka blodprov från jämthundar med diabetes.

Läs mer.

---

[custom:annons1]

Läs om vilka som har fått nytt jobb

Marie Werbelow och Pia Huttunen arbetar som BMA på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm. Bägge kommer från humansjukvården. Kruuse har fått en ny vd – Heléne Sjöberg, tidigare affärsutvecklingschef. Och Emma Heimeryd börjar som ny veterinär på Solstadens Smådjursklinik i Karlstad. Ny chefsveterinär på ”Bagis” är Josefine Öberg, som tidigare var ansvarig för labbet och ansvarat för kvalitetsfrågor på sjukhuset.

Läs mer.

---

[custom:annons2]

Svenska avelsgrisar fria från MRSA

Svenska avelsgrisar fria från MRSA

Svenska avelsgrisbesättningar är fria från den antibiotikaresistenta bakterien MRSA. Det visar resultatet från en kartläggning under hösten 2014 som Svenska Djurhälsovården genomfört tillsammans med Jordbruksverket och SVA.

Läs mer.

---

[custom:annons3]

Schäfer ökar mest

Schäfer ökar mest

Sedan 2007 har antalet nyregistrerade hundar sjunkit för varje år, men 2014 bröts den nedåtgående trenden. Allra mest ökade schäfrar. På namnfronten däremot inget nytt – Molly leder fortfarande stort.

Läs mer.

---

[custom:annons4]

Nya enklare regler om djurprodukter

Nya enklare regler om djurprodukter

Från och med den 1 februari inför Jordbruksverket en rad förenklingar i reglerna för hantering av djurprodukter. Förändringarna innebär bland annat minskad administration för lantbrukare och att det i många fall inte längre krävs tillstånd för användning av vissa produkter.

Läs mer.

---
AMH i serum visar om katten är kastrerad

AMH i serum visar om katten är kastrerad

Mätning av AMH i serum är således en säker metod att genom ett blodprov ta reda på om en katt är kastrerad eller inte, enligt en artikel från Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd vid SLU.

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.