Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
Genetisk upptäckt kan rädda vit vattenbuffel

Genetisk upptäckt kan rädda vit vattenbuffel

Forskare vid SLU och Uppsala universitet har varit med i ett internationellt forskningssamarbete där man lyckats identifiera två oberoende mutationer i MITF-genen som förklarar vit pälsfärg hos vattenbuffeln. Det framgår av ett pressmeddelande.  Den aktuella forskningen har utförts i samarbete med Bogor Agricultural University (IPB) och Indonesian Institute of Sciences (LIPI) i Indonesien. Resultaten kan användas för att bevara den utrotningshotade vitfläckiga …

Läs mer.

---
---

[custom:annons1]

Rauni Niskanen ny avdelningschef på SVA

Rauni Niskanen ny avdelningschef på SVA

Rauni Niskanen har blivit ny avdelningschef vid SVA. Hon får ansvar för den verksamhet som arbetar med bakteriologi, virologi och parasitologi. – SVA är en expertmyndighet med mycket kunskap, ett bra arbetsklimat och medarbetare som brinner för uppgiften, nämligen att främja djurs- och människors hälsa. Att få komma hit är en ny spännande utmaning och jag är glad och förväntansfull, säger …

Läs mer.

---

[custom:annons2]

Startdatum för villkorad läkemedelsanvändning närmar sig

Startdatum för villkorad läkemedelsanvändning närmar sig

Den 1 januari 2016 blir villkorad läkemedelsanvändning tillåtet i mjölkproducerande besättningar. Då räknar Jordbruksverket med att ha en färdig e-blankett för enklare journalföring och rapportering, som ska underlätta för djurägare och veterinärer. Villkorad läkemedelsanvändning innebär en möjlighet för  lantbrukare att  utföra vissa sjukdomsbehandlingar själv, om han eller hon har regelbundna veterinärbesök i besättningen. Vid besöken ska veterinär och lantbrukare fokusera på …

Läs mer.

---

[custom:annons3]

Svenska antibiotikaexperter tar emot forskare från Kina

Svenska antibiotikaexperter tar emot forskare från Kina

SVA får under denna vecka besök av två forskare från Kina. Besöket är en del av kunskapsutbytet mellan Sverige och Kina inom projektet IMPACT.

Läs mer.

---

[custom:annons4]

Herpesvirus vanligt hos travhästar

Herpesvirus vanligt hos travhästar

Herpesvirus är vanligare än man tidigare trott. Höga nivåer av antikroppar mot förkylningsvirus kvarstår under lång tid. Det här är två intressanta resultat av en ny avhandling om luftvägsvirus hos travhästar.

Läs mer.

---

[custom:annons5]

Djursjukvården samlas mot extremavel

Djursjukvården samlas mot extremavel

Svensk Djursjukvård ställer sig bakom det upprop mot extremavel som 600 veterinärer skrivit under. Det framgår av ett pressmeddelande. Svensk Djursjukvård hoppas att beslutet sänder en tydlig signal om att djursjukvården i Sverige står samlad mot avel och import av djur födda till ett liv med sjukdom och lidande. Ställningstagandet är ett första steg i en informationskampanj om extremavelns effekter …

Läs mer.

---
Stort hundevent i Göteborg i oktober

Stort hundevent i Göteborg i oktober

Den 10 oktober gästas Svenska Mässan i Göteborg av några av Europas främsta namn inom träning och hälsa för aktiva och arbetande hundar. Sporting Dog Seminar är namnet på ett nytt event, som bland annat gästas av professor Dominique Grandjean, från veterinärhögskolan i Paris. Han kommer att föreläsa om näringslära för arbetande hundar. – Det blir en exklusiv heldag med …

Läs mer.

---
Ogrundade forskarlarm kan ge negativ syn på vilda djur

Ogrundade forskarlarm kan ge negativ syn på vilda djur

En vetenskaplig rapport från SLU lyfter riskerna med ogrundade forskarlarm om sjukdomar bland vilda djur. Det kan medföra en omotiverat negativ syn på vilt. I förlängningen hotar det människors acceptans för ett rikt djur- och växtliv. Rapporten publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Wildlife Research och är skriven av SLU-forskarna docent Carl-Gustaf Thulin och professor Göran Ericsson samt bitr …

Läs mer.

---

Evidensia köper Jönköpings Smådjursklinik

Evidensia Djursjukvård förvärvar Jönköpings Smådjursklinik till gruppen. Det framgår av ett pressmeddelande.  - Jönköpings Smådjursklinik är ett välkommet tillskott i Evidensiafamiljen. I och med detta förvärv stärker vi vår närvaro i den husdjurstäta regionen Småland både strategiskt och geografiskt,säger Mia Rådberg, landschef för Evidensia Sverige smådjur. Jönköpings Smådjursklinik startade sin verksamhet år 2000. För närvarande är sex veterinärer och fjorton djurvårdare och djursjukskötare …

Läs mer.

---
Herpesvirus vanligt hos travhästar

Herpesvirus vanligt hos travhästar

Herpesvirus är vanligare än man tidigare trott. Höga nivåer av antikroppar mot förkylningsvirus kvarstår under lång tid. Det här är två intressanta resultat av en nyligen publicerad avhandling om luftvägsvirus hos travhästar av veterinär Helena Back, SVA och SLU.   Infektioner i luftvägarna eller hälta är vanliga orsaker till att hästar underpresterar på tävling. När ett virus orsakar tydliga sjukdomssymptom hindrar …

Läs mer.

---

Sök Svelands forskningsstipendium

Sveland Djurförsäkringars stiftelse delar var år ut stipendier till vetenskaplig forskning som gagnar djurhälsa ur etiskt och medicinskt perspektiv. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller utveckling kan ansöka om bidrag fram till den 15 oktober i år. Förra året delades totalt 300 000 kr ut.

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.