Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
Vill belöna unga för forskning om kattens sjukdomar

Vill belöna unga för forskning om kattens sjukdomar

European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) och Merial kommer under 2016 att dela ut pris till unga yrkesverksamma inom veterinär- eller biomedicin. Priserna belönar innovativt och framstående arbete inom kattens infektionssjukdomar och/eller immunologi.

Läs mer.

---
---

[custom:annons1]

Veterinärkongressen 2016: Många mår dåligt av de ökade kraven

Veterinärkongressen 2016: Många mår dåligt av de ökade kraven

Veterinärkongressen inleddes med en plenarsession kring veterinäryrkets villkor idag. Hög arbetsbelastning, vinstkrav och önskemål om ständig tillgänglighet har ökat stressen hos många veterinärer.

Läs mer.

---

[custom:annons2]

Duvpest i Falköpings kommun - håll fjäderfän inomhus

Duvpest i Falköpings kommun - håll fjäderfän inomhus

Fjäderfä i Falköpings kommun ska hållas inomhus enligt beslut från Jordbruksverket. Anledningen till beslutet är att SVA har påvisat virussjukdomen duvpest hos döda, vilda duvor i Falköping.

Läs mer.

---

[custom:annons3]

16 miljoner i forskningsstöd till SVA

16 miljoner i forskningsstöd till SVA

Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har beviljat närmare 16 miljoner i forskningsstöd för fem projekt vid SVA de närmaste fyra åren.

Läs mer.

---

[custom:annons4]

Okänd klåda drabbar älgtjurar

Okänd klåda drabbar älgtjurar

I samband med starten av älgjakten uppmanade SVA landets jägare att rapportera in fall av hudsår hos älg. Gensvaret har varit stort och antalet fall av hudsår större än förväntat. Det finns tre gemensamma nämnare: fynden har gjorts i de södra delarna av landet, det är i princip alltid tjurar som drabbas och tjurarna har oftast stora horn. SVA kan i dagsläget inte uttala sig om grundorsaken bakom dessa hudsår.

Läs mer.

---

[custom:annons5]

ApoEx nu ägare till Apovet

ApoEx nu ägare till Apovet

ApoEx fullbordar sitt tidigare aviserade köp av apoteket Hjärtat, som även äger det nätbaserade djurapoteket Apovet. Det framgår av ett pressmeddelande. Det var i somras som ApoEx tecknade avtal om att köpa apoteket Hjärtats vård- och omsorgsverksamhet. I och med fullbordandet säger sig ApoEx nu vara Sveriges största privatägda leverantör av läkemedel. Källa: ApoEx

Läs mer.

---
Läkemedel: Nytt licenssystem på plats

Läkemedel: Nytt licenssystem på plats

Det nya licenssystemet KLAS lanserades den 1 oktober och medför att licensförfarandet nu genomförs helt elektroniskt. Förskrivare använder länken Skapa licensmotivering för att skapa sin motivering medan apotek kommer åt KLAS via sina receptexpeditionssystem. Observera att det gamla licenssystemet är stängt från och med den 15 oktober, nya ansökningar behöver inkomma via KLAS.   Källa: Läkemedelsverket

Läs mer.

---
Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Årets veterinärsupplement handlar om dosering av antibiotika till häst, skriver Läkemedelsverket. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling. Rekommendationen är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2015 och kompletterar den riktlinje för användning av antibiotika inom hästsjukvård som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap tidigare tagit fram. …

Läs mer.

---
Hippocampusdagen: Full fart på hästforskningen

Hippocampusdagen: Full fart på hästforskningen

Årets Hippocampusdag, då SLU:s och SVA:s presenterar hästforskningen på Ultuna, var som vanligt innehållsrik. Hästvälfärdsprotokoll, botulism och andra dödliga men svårdiagnostiserade sjukdomar, underlagsforskning och matchning av ryttare och häst fanns med på dagordningen. Hippocampusprojektet startade 2002 som ett samarbete mellan SLU och SVA med syfte att främja svensk hästforskning. Själva projektet är avslutat men den årliga forskningsinformationsdagen lever kvar. I år samlade …

Läs mer.

---
Spaniens användning av antibiotika oroar

Spaniens användning av antibiotika oroar

Användningen av antibiotika till djur minskade med 8 procent mellan 2011 och 2013. Det visar ny statistik som presenteras av DN. Ett smolk i bägaren är att Spanien, som nu vill ha friare användning av antibiotika till djur, inte visar några tecken på att minska sin användning. Siffrorna kommer från EU:s läkemedelsmyndighet EMA, omfattar 26 länder och avser 2013. De visar …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.