Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
Anslagsregn över SVA

Anslagsregn över SVA

SVA har fått forskningsmedel till tre olika innovationsprojekt från Vinnova. Det handlar om nya analysmetoder för att hitta hälsofarliga mikroorganismer i livsmedel, skapa ett nationellt system för att samla in data om sjukdomar på sällskapsdjur och hästar, samt för att klassificera sjukdomsdata till syndrom.

Läs mer.

---
---

[custom:annons1]

Evidensia öppnar ny infektionsklinik i Helsingborg

Evidensia öppnar ny infektionsklinik i Helsingborg

Fredagen den 11 december invigs den nya infektionskliniken på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, som har fått namnet Agazziz. Avdelningen har fått namn efter en hund, vars ägare donerade pengar och gjorde bygget möjligt. Kliniken kan bland annat ta emot patienter med resistensproblematik med högre patientsäkerhet under vårdtiden. Infektionsavdelningen har en yta på 442 kvadratmeter (mot tidigare 190) och är placerad i den ursprungliga delen av …

Läs mer.

---

[custom:annons2]

Ny forskning i kamp mot resistenta bakterier

Ny forskning i kamp mot resistenta bakterier

SLU inleder ett samarbete med Ultupharma AB, ett nystartat företag för upptäckt av nya antibiotika. Syftet är att identifiera och utveckla nya läkemedelssubstanser mot antibiotikaresistenta bakterier.

Läs mer.

---

[custom:annons3]

Nytt forskningsprojekt kring hästens smärta

Nytt forskningsprojekt kring hästens smärta

En forskargrupp på SLU ska nu undersöka om avancerad datorteknik kan kombineras med veterinärmedicin för att utveckla objektiva metoder för att upptäcka smärta hos häst. – Vi hoppas att datorn är snabbare och mer objektiv än människor, och att datorn även kan identifiera hästar med låggradig smärta, och andra tillstånd hos hästen, som till exempel ångest och stress som även …

Läs mer.

---

[custom:annons4]

Bäst att chippa smågrisar vid 10 veckor

Bäst att chippa smågrisar vid 10 veckor

Det är mer sannolikt att mikrochip sitter kvar i grisöron om de injiceras när smågrisarna är tio veckor gamla än om det sker vid en veckas ålder. Det visar en studie från SLU.

Läs mer.

---

[custom:annons5]

Svensk djursjukvård sprider kunskap om extremavel

Svensk djursjukvård sprider kunskap om extremavel

94 procent av svenskarna anser att det är oacceptabelt att djur avlas fram med medfödda hälsoproblem. Men kunskapen om extremavel är låg bland allmänheten. Svensk Djursjukvård lanserar därför initiativet #ogulligt med målet att inget djur ska lida till följd av avel.

Läs mer.

---
Nya regler för att rapportera fjäderfän

Nya regler för att rapportera fjäderfän

För dem som har fjäderfän eller värphöns för kommersiellt bruk gäller nya regler för rapportering från den 1 december 2015. Syftet med de nya reglerna är att hålla registren mer aktuella, vilket till exempel underlättar smittspårning vid eventuella sjukdomsutbrott. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Läs mer.

---
Rickettsia kan spridas till människa

Rickettsia kan spridas till människa

En studie vid SLU visar att både husdjur och vilda djur blir smittade med Rickettsia helvetica. Därmed finns risk för att sjukdomen, via fästingar, kan spridas till människa.

Läs mer.

---
Kattens ”HIV”, FIV, tycks öka i Sverige

Kattens ”HIV”, FIV, tycks öka i Sverige

Kattens "HIV", FIV är en svår, obotlig kattsjukdom som liknar aids på människa. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, men tycks ha ökat på senare år.

Läs mer.

---
Strömsholm fortfarande påverkat av branden

Strömsholm fortfarande påverkat av branden

Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, som drabbades av en brand i måndags, har ännu inte fått igång verksamheten fullt ut. Mest påverkade är akutmottagningen och operationsavdelningen för smådjur.

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.