Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
---
Läkemedelsverket agerar mot webbförsäljning

Läkemedelsverket agerar mot webbförsäljning

Det är vanligt att veterinärkliniker säljer receptbelagda läkemedel i sin webbshop. Frågan är om det är tillåtet eller inte. Jordbruksverkets och Läkemedelsverkets regler säger olika. I april belade Läkemedelsverket en veterinärklinik med förbud förenat med vite om 250 000 kr om kliniken inte omedelbart tog bort sin information på webbshopen. Där gavs djurägare möjlighet att köpa vissa receptbelagda läkemedel online. Det …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Mul- och klövsjuka: Nödvaccinering olönsamt

Mul- och klövsjuka: Nödvaccinering olönsamt

Mul-och klövsjuka bekämpas inom hela EU, och flera länder planerar att införa nödvaccinering vid eventuella utbrott. Men så blir det troligen inte i Sverige. Beräkningar från Jordbruksverket visar att det inte lönar sig.   För att ha en god beredskap och bra beslutsunderlag vid ett framtida utbrott av mul- och klövsjuka har Jordbruksverket studerat möjligheten att använda nödvaccinering. Inom hela EU bekämpas …

Läs mer.

---


Annons
 

Vissa kor miljövänligare än andra

Vissa kor miljövänligare än andra

Hur miljövänliga kor är beror bland annat på vilken vomflora de har. Det finns också fodertillsatser som skulle kunna minska metanutsläppen. Detta visar Rebecca Danielsson i en avhandling från SLU. Idisslarnas stora förtjänst är att de kan tillgodogöra sig energin i växternas cellulosa, men det blir ett visst spill i form av upprapad metan – en kraftfull växthusgas. Mjölkkon har varit …

Läs mer.

---


Annons
 

Gen som kan bidra till bröstcancer hittad hos hund

Gen som kan bidra till bröstcancer hittad hos hund

En forskargrupp vid Uppsala Universitet och SLU har kartlagt de ärftliga orsakerna till juvertumör hos engelsk springer spaniel, och då kunnat ringa in aktuella gener. Det kan så småningom leda till förfinad diagnostik och bättre behandlingar. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa och det är möjligt att resultaten också kan leda till bättre möjligheter för kvinnor med bröstcancer. …

Läs mer.

---

Ny vägledning för djurskydd i slakterier

Ny vägledning för djurskydd i slakterier

Nu finns en ny vägledning för djurskyddsbedömningar i samband med slakt. Syftet är att få till stånd likvärdiga bedömningar och tydligare hantering om veterinären upptäcker brister i samband med slakt. I höst ska officiella veterinärer vid slakterierna utbildas. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.  I vägledningen beskrivs hur myndigheterna ska kommunicera bristerna i djurskyddet mellan sig och till lantbrukaren. Lantbrukarna, transportörerna …

Läs mer.

---

Djurskyddsföreningen donerar 2 Mkr till SLU

Djurskyddsföreningen donerar 2 Mkr till SLU

  Det är forskningsprojektet inom biomekanik på häst, som får donationen. Projektet leds av professor Lars Roepstorff och medverkande är forskarna Marie Rhodin och Agneta Egenvall. Syftet med donationen är att förbättra djurskyddet för hästar. Ortopediska skador är det största hälsoproblemet hos svenska ridhästar och leder i många fall till en betydligt kortare livslängd. De utgör också ca 60 procent …

Läs mer.

---
Nytt steg framåt för resorberbart implantat

Nytt steg framåt för resorberbart implantat

Odd Höglund, lektor i kirurgi vid SLU, har i flera år arbetat med sin uppfinning, ett resorberbart buntband som används vid kastrering av tikar. Bandet har testats av kirurger på ett universitet i Brasilien, och resultatet har i veckan publicerats i en vetenskaplig artikel. Implantatet är tänkt att ersätta ligaturerna som i dag används vid äggstockarna när man kastrerar tikar, …

Läs mer.

---
Appen som hjälper dig välja antibiotika

Appen som hjälper dig välja antibiotika

Osäker på vilken antibiotika du bör använda? Nu finns en app som ger beslutsstöd. Den kan laddas både till smartphone och dator. Det är Distriktsveterinärerna som har tagit fram appen i samarbete med Strama Gävleborg. Strama är ett nätverk på humansidan som verkar för klokare antibiotikaanvändning, och hade sedan tidigare appar för humansjukvården och tandvården. När DV fick frågan om …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.