Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
---
Ny typ av kaningulsot på flera platser

Ny typ av kaningulsot på flera platser

SVA har hittat den nya typen av kaningulsot på djur som skickats in de senaste två månaderna. Kaninerna kommer från flera orter i Sverige, som Enköping, Stockholm och Solna. – Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA. Alla utbrott som SVA har …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Missbildningar kan avlas bort

Missbildningar kan avlas bort

Forskare vid Surreyuniversitetet har samarbetat med en nederländsk hunduppfödare i ett försök att avla bort chiari-missbildning hos hundar av rasen griffon bruxellois. Missbildningen innebär en förträngning av lillhjärnan genom stora nackhålet och orsakar lidande hos drabbade individer. Den är särskilt prevalent hos vissa mindre hundraser av sällskapstyp och förekommer även på människor. I ett första steg korsades en griffon med …

Läs mer.

---


Annons
 

Nya betesregler oroar SVF

Nya betesregler oroar SVF

Sveriges Veterinärförbund oroar sig för att de nya betesreglerna kan påverka kohälsan negativt, trots att korna har rätt till samma antal dagar på bete som tidigare. Det rapporterar P4 Gotland. Johan Beck-Friis, informationschef på SVF, befarar att djurägare kan frestas att minska på betestiden, med ökad sjuklighet hos korna som följd. Han talar om en "försämring av djurens lagstadgade utomhusmiljö" …

Läs mer.

---


Annons
 

Träna dig att urskilja hälta med gratis dataspel

Träna dig att urskilja hälta med gratis dataspel

Är hästen halt och i så fall på vilket ben? Nu finns ett gratis dataspel som ger alla chansen att öva den förmågan, och testa sig själv.   De första stegen i spelet är riktade till studenter och andra intresserade men ovana, medan de senare stegen också är för veterinärer. Dataspelet har tagits fram tack vare samma typ av biomekanikforskning …

Läs mer.

---

Etolog ifrågasätter fasterutiner

Etolog ifrågasätter fasterutiner

Det finns inga bevis för att fasta inför en operation skulle minska risken för kräkningar och därmed aspirationspneumoni. Det hävdar etologen Karolina Westlund enligt SR:s Vetenskapsradion. Karolina Westlund uppges ha dammsugit litteraturen och inte funnit något stöd för att låta djuren fasta inför en operation. Däremot anser hon att det skulle minska stressen hos hundar och katter om de fick …

Läs mer.

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.