Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
---
Gentest avslöjar anlag för "krumma föl"

Gentest avslöjar anlag för "krumma föl"

Forskare vid SLU och Uppsala Universitet har identifierat den defekt i arvsmassan som kan leda till skelettmissbildningar hos shetlandsponny (”skeletal atavism”, ”krumma föl”) . Nu kan friska anlagsbärare spåras med hjälp av ett gentest. Vissa shetlandsponnyer drabbas av allvarliga missbildningar i underarm och skank. Sjukdomen är ärftlig och utgör ett stort problem, då drabbade föl får felaktiga benställningar, blir halta och …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Nu har myggorna svenska namn

Nu har myggorna svenska namn

Har du hunnit träffa på någon mygga ännu? Det finns 49 arter av stickmyggor i Sverige. De har hittills bara haft vetenskapliga namn, men nu har de också fått svenska namn. Myggforskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är den som givit dem svenska namn som till exempel sommarskogsmygga, fjälltömygga och dubbelbandad fågelmygga. De 10 vanligaste svenska stickmyggarterna är enligt …

Läs mer.

---


Annons
 

Ökad skaderisk på sommarbetet

Ökad skaderisk på sommarbetet

Sommaren är en skadedrabbad säsong för många hästar som går på bete. Statistik från Agria Djurförsäkring visar att antalet hästar med traumatiska skador ökar med 32 procent under juni-augusti jämfört med resten av året.  Hästar som släpps ut på bete, ofta med andra hästar som de inte går tillsammans med resten av året, innebär en risk. Lekfulla äventyr blir lätt …

Läs mer.

---


Annons
 

Nytt smittskyddsprogram för gris och nöt

Nytt smittskyddsprogram för gris och nöt

Smittsäkrad besättning nöt och gris är två nya smittskyddsprogram som ska förebygga utbrott av smittsamma sjukdomar i landets nöt- och grisbesättningar. Programmen har tagits fram i ett nära samarbete mellan Jordbruksverket, Växa Sverige, Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna. Det framgår av ett pressmeddelande.   Smittsäkrad Besättning är ett frivilligt program som ersätter de tidigare frivilliga salmonellaprogrammen för …

Läs mer.

---

AniCura släpper sin första kvalitetsrapport

AniCura släpper sin första kvalitetsrapport

I dag släpper AniCura sin första kvalitetsrapport. Tanken är att den ska återkomma varje år för att man ska kunna följa utvecklingen. Till formen liknar rapporten en årsredovisning där AniCura berättar om arbetet med att förbättra kvaliteten inom en rad olika områden, som kampen mot antibiotikaresistens och postoperativa infektioner, men också exempelvis utbildning. Alla kliniker inom AniCura har omfattats av …

Läs mer.

---

Fler blodgivare behövs

Fler blodgivare behövs

De senaste åren har antalet blodbanker för djur blivit fler. Men fortfarande är förråden av djurblod inte tillräckliga, enligt Sveriges veterinärförbund. - Tillgången på blod kan vara skillnaden mellan liv och död, säger veterinären Fredrik Ones Larsen. Att även djur som skadar sig eller är sjuka kan behöva extra blod är kanske inte så välkänt. De senaste åren har antalet …

Läs mer.

---
Viktigt att ta hänsyn till hundens ras vid kliniska studier

Viktigt att ta hänsyn till hundens ras vid kliniska studier

Forskare vid SLU har tidigare visat att koncentrationen av blodmarkörer som kan användas vid utvärdering av hjärtsjukdom skiljer sig mellan hundraser. I denna studie undersökte forskarna påverkan av ras på ytterligare blodmarkörer hos 531 friska hundar av 9 raser som undersökts i 5 länder. Det visade sig att endothelin-1, ett ämne som höjer blodtrycket, skiljde sig markant mellan raser, med …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.