Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
---
Så sprids zoonoser i Kambodja

Så sprids zoonoser i Kambodja

Kristina Osbjer har i sitt doktorsarbete på SLU undersökt hur sjukdomar mellan djur och människa sprids på Kambodjas landsbygd. Ökad riskmedvetenhet och bättre sjukdomsövervakning visade sig vara faktorer som kan minska riskerna och förbättra levnadsvillkoren för landsbygdens befolkning. Nya sjukdomar som sprids från djur till människa har ofta sitt ursprung i Sydostasien, där många människor lever väldigt nära sina husdjur. …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Avtal klart mellan Kommunal och SLA

Avtal klart mellan Kommunal och SLA

SLA och Kommunal har träffat nytt kollektivavtal för arbetare inom djursjukvård. Avtalet är ettårigt och det totala utrymmet är 2,2 procent. Därmed följer avtalet industrins så kallade märke. Överenskommelsen om löner och allmänna anställningsvillkor gäller från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2017. Det har gjorts genomgående förändringar av avtalets lönebilaga och avtalet innehåller nu en möjlighet att …

Läs mer.

---


Annons
 

Samling för övningshund

Samling för övningshund

Det amerikanska företaget SynDaver Labs har tillsammans med veterinärhögskolan vid universitetet i Florida utvecklat en hundsimulator för att studenter ska kunna öva kirurgi. En insamling pågår för att skänka prototypen till veterinärhögskolor i världen. Simulatorn har formen av en hudlös hund med alla organ häpnadsväckande naturliga. Hunden kan blöda, andas och avlivas. Tanken är att via så kallad crowd funding …

Läs mer.

---


Annons
 

Många igelkottar bär på MRSA

Många igelkottar bär på MRSA

Resistensläget hos bakterier från svenska lantbruks- och sällskapsdjur är fortsatt gott i ett internationellt perspektiv. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2015, rapporterar SVA. Ändå har resistens mot vissa antibiotika hos tarmbakterier från grisar ökat. En stor överraskning är att många igelkottar bär på MRSA-bakterier. Bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oftast känsliga för antibiotika. Andra ljuspunkter är att så …

Läs mer.

---

AniCura öppnar epilepsicentrum

AniCura öppnar epilepsicentrum

Sofie van Meervenne (bilden) vid Läckeby djursjukhus och Cecilia Rohdin vid Albano – båda AniCura – har tagit initiativet till ett epilepsicentrum som syftar till att ge stöd och rådgivning åt veterinärer. Både Sofie van Meervenne och Cecilia Rohdin är europeiska Diplomates inom neurologi och Sofie forskar på epilepsi på hund och katt. – Vi upplever att många veterinärer behöver …

Läs mer.

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.