Alla artiklar

JV justerar sitt förslag om djurvårdare

JV justerar sitt förslag om djurvårdare

För att lösa bristen på djursjukskötare föreslog Jordbruksverket i februari en kortsiktig lösning som gick ut på remiss. Det är nu dags för en andra remissrunda efter att Jordbruksverket beaktat synpunkter som kom in på det första förslaget. — Vi har fått in många svar på remissen som skickades ut i februari, både positiva och […]

Lågprisveterinär breder ut sig i Frankrike

Veterinärkedjan Veto Access har öppnat sin åttonde klinik i Frankrike. Affärsidén är att erbjuda mycket låga priser i avskalade lokaler. Det rapporterar flera franska medier. Veto Access är en franchiseliknande organisation där klinikerna ägs av oberoende veterinärer. Smådjursägare erbjuds mycket enkla konsultationer och vaccinationer till priser som ligger i snitt omkring 30 procent under de […]

Så mycket kostar kundkrediten

Slarvar dina kunder med att betala dina fakturor? Det kan stå dig dyrt. Ofrivilliga krediter försämrar din likviditet och kostar pengar. Om du låter kunden vänta med att betala, innebär det i praktiken att du binder kapital i reskontran, pengar som du alltså själv kunde använda på ett bättre sätt. Det säger Stefan Ericson, som […]

Så försöker DV lindra veterinärbristen

Distriktsveterinärerna försöker lindra bristen på veterinärer i Bergslagen och Hallsberg genom att delvis omorganisera verksamheten. Samtidigt fortsätter man att försöka rekrytera nya distriktsveterinärer till området. På senare tid har det kommit larm om brist på distriktsveterinärer på flera håll i Sverige, bland annat Hallsberg och Bergslagen. Många djurägare är oroade. Nu försöker DV centralt lindra […]

Stressad redan i väntrummet

Många djur förknippar veterinärkliniker med obehag. Genom enkla åtgärder kan man skapa en lugnare miljö för både patienter och djurägare, visar en ny studie från SLU. Hundar som besöker en veterinärklinik blir stressade redan i väntrummet. Det visar en studie från SLU, där forskare har observerat hur hundar beter sig i samband med ett klinikbesök. […]

Ledvätska kan förändras vid osteoartrit

Glykosyleringen av lubricin förändras i ledvätskan hos hästar med osteoartrit jämfört med ledvätska från friska hästar. Det kan vara en tidig del i sjukdomsförloppet, enligt en studie från SLU. Ledsjukdomen osteoartrit (artros) är en vanlig anledning till kronisk smärta och nedsatt prestation hos hästar. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation som leder till obalans i uppbyggnad […]

Henriette Strøm till Lunds Djursjukhus

Ortopeden Henriette Strøm har rekryterats till Lunds Djursjukhus och börjar sin anställning 1 juni. Hon kommer närmast från Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg. Tidigare var Henriette Strøm lektor i ortopedkirurgi på universitetet i Köpenhamn. Hon är även steg 2-specialist i kirurgi. Hon är dessutom ordförande i NoVOS (Nordic Veterinary Orthopedic Society) och har även varit ordförande för […]

Ny teknik ger bättre avelsurval av kor

Modern teknik kan förbättra det framtida avelsurvalet för mjölkkor, visar en avhandling från SLU och Wageningens universitet i Nederländerna.   Under 1990-talet och början av 2000-talet uppmärksammades det att fruktsamheten hos mjölkkor började försämras. Särskilt tydligt var det i Holsteinrasen, där aveln internationellt sett haft stort fokus på hög mjölkproduktion. Av denna anledning finns ett […]

Larm om veterinärbrist i flera län

Djurägare i Dalarna, Närke och Gävleborg slår larm om brist på distriktsveterinärer och efterlyser hjälp från privatanställda veterinärer. Det skriver flera tidningar. I flera artiklar beskrivs hur djurhållare i Dalarna har svårt att få tag i distriktsveterinärer till sina djur, och även att det kan vara svårt att få jourhavande att komma ut till gårdarna. […]

Smågrisdödligheten kan minskas

I svensk ekologisk smågrisproduktion hålls suggor och smågrisar tillsammans i grupphållning från två veckor efter grisning. Grupphållningen gör att digivning sker mer sällan än i konventionell smågrisproduktion, där varje sugga hålls ensam med sina smågrisar i en box tills avvänjning. Att digivning inte sker lika ofta gör att smågrisarna växer sämre och att dödligheten ökar. […]

Blodprov avslöjar förstorad prostata

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Nu kan med ett blodprov få ett ungefärligt mått på hur förstorad den är.  Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas […]

Försäljning av smärtstillande ökar, antibiotika minskar  

  Försäljningen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel till djur ökade under 2016 jämfört med föregående år. Det visar Jordbruksverkets årliga rapport till regeringen. Bredspektrumantibiotika säljs allt mindre till djur. — Att försäljningen av kritiskt viktiga antibiotika minskar är mycket positivt och indikerar en hög följsamhet till föreskrifter och riktlinjer om antibiotikaanvändning och bidrar till fortsatt […]

Tung kritik mot djurvårdarförslag

Jordbruksverkets förslag om att djurvårdare ska få utföra vissa arbetsuppgifter som i dag bara legitimerad personal får göra, under en sex årsperiod, möter stark kritik. I en debattartikel i GöteborgsPosten, underskriven av tunga namn inom djursjukvården, att förslaget innebär att ”lekmän  ska få utföra riskfyllda åtgärder på djur efter två veckors kurs anordnad av vem som […]

Fågelinfluensa i Nyköping

Fågelinfluensa har konstaterats i en värphönsbesättning i Nyköping. Provresultat från SVA visar att besättningen är smittad med virus av typen H5N8. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten och vintern i Sverige, Danmark, Finland och flera länder nere på kontinenten. En värphönsbesättning […]

Albano satsar på 3D-ultraljud av hjärtan

AniCura erbjuder ett nyutvecklat tredimensionellt hjärtultraljud vid djursjukhuset Albano i Danderyd. Med tekniken kan man snabbare än tidigare upptäcka och behandla hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur.  Problem med hjärtklaffarna, hjärtats pumpförmåga samt medfödda hjärtmissbildningar är relativt vanligt förekommande hos hund och katt. Med det nya tredimensionella hjärtultraljudet kan en kardiolog få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek […]

Riktlinjer för remisser klara

Nu finns riktlinjer för remittering mellan alla yrkesgruppen inom djursjukvården. Syftet är att skapa säkra och effektiva remissrutiner, för att öka patientsäkerheten och ge bättre tillgänglighet och kommunikation mellan vårdgivarna. Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp som har verkat i samarbete med sina respektive yrkesgrupper. Gruppen består av: Annika Traneus-Rowe, SVS hund Lena Malmberg, […]

Jens Häggström får internationellt pris

Jens Häggström, professor på institutionen för kliniska vetenskaper och hjärtspecialist på Universitetsdjursjukhuset får internationell utmärkelse för sin forskning. Motiveringen lyder så här: ”Jens Häggström has been affirmed by the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Executive Board as the recipient of the 2017 WSAVA International Award for Scientific Achievement. This award is based on outstanding […]

SVA-rapport om vilda djur i Sverige

Nu har rapporten ”Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2016” kommit från SVA. Totalt undersöktes 1 704 hela, vilda djur, eller prover från vilda djur, under förra året. En positiv nyhet är att antalet rapporterade älgtjurar med variga hudsår minskade betydligt jämfört med 2015. Flest trikinfynd gjordes hos lokatt.  Utbrottet av den nya varianten av […]

Forskningsprojekt ska förbättra tandhälsa

Parodontit är den enskilt vanligaste sjukdomen hos hund. Nu ska ett forskningsprojekt vid SLU leda till att informationen från djursjukvården till djurägarna förbättras. Forskningsprojektet, som finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Svenska Djurskyddsföreningen, börjar med en kartläggning av läget. En enkät har gått ut till omkring 208 000 hundägare, 3 000 veterinärer och 1 […]

Rester av blyammunition drabbar kungsörnar

Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadeskjutna djur. Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna, skriver SLU.  Detta är slutsatsen av en studie som har letts av […]

Upp