Debatt

Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Sedan spanska sjukans tid har forskare väntat på en ny lika dödlig influensastam. På grund av globaliseringen har risken för pandemier sannolikt aldrig varit större än idag. Det skriver ett antal forskare inom veterinär- och humanmedicin i en debattartikel i Svd. Spanska sjukan skördade 50 miljoner offer, varav 37 000 i Sverige. Mänskligheten står inte […]

Mimmi Granar tar bladet från munnen om aveln

Nypensionerade veterinären Mimmi Granar kritiserar hundaveln i en debattartikel i SvD. Aveln leder till problem och sjukdomar för många raser, menar hon. Mimmi Granar är specialist i hundens och kattens sjukdomar samt oftalmolog (se reportage i VeterinärMagazinet nr 6/2013). Syftet med debattartikeln i Svenska Dagbladet är att vädja till blivande hundägare: ”Köp inte trubbnosiga raser, […]

Bråk om kontrollavgift för livsmedel

Livsmedelsverket har beslutat höja avgifterna för livsmedelskontroller. Det har lett till att branschföreträdare för produktion av kött och fågel i en debattartikel i UNT den 3 juni skriver att Livsmedelsverkets kontroll är ineffektiv och dyr. De har fel, svarar nu Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström på verkets webb. Enligt kritikerna har Livsmedelsverket aviserat en genomsnittlig höjning […]

Bo Algers ryter till om djurstallar

  Bo Algers, professor emeritus vid SLU och känd debattör i djurskyddsfrågor, ryter till i tidningen ATL. Han vänder sig emot två riksdagsmotioner som föreslår att förprövningen av djurstallar vid ny- och ombyggnader tas bort. Enligt Bo Algers och fem andra företrädare för djurskyddet i Sverige skulle borttagandet av kravet på förprövning leda fel. Motionärernas […]

SKK om trubbnosar: ”Vi och veterinärerna har samma mål”

Svenska Kennelklubben välkomnar ökat samarbete med veterinärer. Det framgår av ett svar som SKK ger till det öppna brev som över 500 veterinärer publicerade för ett par veckor sedan. Där kritiserade veterinärerna den avel som leder till att trubbnoshundar drabbas av andnöd. I sitt svar säger sig SKK välkomna brevet och se fram emot ett utökat samarbete med veterinärkåren gällande brakycefalt syndrom.

”Se över slaktreglerna för hästar”

Efterfrågan på hästkött ökar i Sverige, men vetenskapligt ogrundade regler för läkemedelsrester hindrar att fler hästar slaktas här. I stället finns risk att svenska hästar slaktas utomlands. Det skriver veterinären Evamari Lewin på DN Debatt.

”Bilda nytt toxikologiskt institut i Astra Zenecas lokaler”

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslås bildandet av ett nytt toxikologiskt institut, som bygger på de tillgångar Astra Zeneca lämnar i Södertälje. En viktig del av verksamheten skulle vara arbete med försöksdjur. Det nya toxikologiska institutet skulle bland annat utgöra kompetensbas för olika myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket. Det skriver Anitra Steen, […]

Upp