Hur har du det på jobbet?

Veterinär med många hattar

Veterinär med många hattar

Claudia Lindh är veterinär i botten, men arbetar idag som global brand manager på Boehringer Ingelheim Svanova i Uppsala. Hon säger själv att hon har flera hattar, där den kommersiella hatten handlar om att sälja ELISA-diagnostik till veterinärlaboratorier, en annan om att jobba med marknadsundersökningar kopplade till forskning och utveckling. Med den sista och tredje […]

Forskar på grisskit

Jenny Larsson är veterinär (VMD 2016) och anställd som forskare på SLU. Hon har uppmärksammats för sin banbrytande forskning om den nya spädgrisdiarrén. Just nu arbetar hon med ett projekt som bygger på resultatet av avhandlingen om spädgrisdiarré. –Jag har fått medel och kan fortsätta forska i tre, fyra år till. Det är lyxigt, säger […]

”Jag har aldrig en vanlig dag på kontoret”

Göran Åkerström är chefsveterinär för FEI. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? –Det finns inga ”vanliga” dagar på kontoret. De senaste tiden har arbetet bland annat handlat om internationell förflyttning av hästar, vaccination mot Hendravirus som har dödat både hästar och veterinärer i Australien, hästpass, antidopningsarbete och avlivning under tävling. Det är många möten, pappersarbete och […]

”I hjärtat är det kor som har störst plats”

Ann Lindberg är veterinär, statsepizootolog sedan juli i år och professor vid SVA. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? – Det är mycket möten. Med arbetskamrater i huset, med andra myndigheter, internationella kontakter, det är möten om krisledning, riskvärdering, hanteringsfrågor och samarbetsfrågor mellan oss och andra myndigheter. Mötena driver jobbet framåt. Mellan mötena sker det vetenskapliga […]

Ett speciellt år för Åsa

– I år är det 25 år sedan jag startade min klinik i en hyrd lokal här i Torsby. Jag hade telefontid hemma i köket på morgonen och jobbade i min spartanskt utrustade lokal några kvällar per vecka. Patienterna hittade till mig genom en annons i lokaltidningen. Då, för 25 år sedan, hade jag jobb […]

Man med många hattar

Johan Beck-Friis är informationschef på Sveriges Veterinärförbund, chefredaktör för Svensk Veterinärtidning med 14 utgåvor per år och en flitig talesperson för djur som far illa. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? – Jobbet varierar väldigt beroende på hur nära presstopp vi är för tidningen. När deadline närmar sig är det mycket att gå igenom och […]

Gillar att djuren mår bra med rätt mat

Möt Katinka Hellqvist, djurvårdare: Du jobbar med medicinskt foder, på UDS. Händer det mycket på det området? – Ja, mycket. Nu har det kommit multifoder, som verkligen hjälper patienter som har mer än en sjukdom. Det finns foder för djur med övervikt och njurproblem, med övervikt och urinvägsproblem, med övervikt och diabetes och med allergier […]

Upp