Visa i nyhetsbrev

Pris för forskning om ljudrädsla

Pris för forskning om ljudrädsla

En forskargrupp vid läkemedelsbolaget Orion Pharma har tilldelats ”The Veterinary Record Impact Award” av brittiska veterinärförbundets tidskrift Veterinary Record. Mottagare av priset är de finländska forskarna och veterinärerna Mira Korpivaara  och Mirja Huhtinen. Priset tilldelas den forskningsartikel som publicerats i tidskriften de senaste tolv månaderna, och som anses ha den största potentialen för att förändra […]

SVF:s styrelse: Kaoset trappas upp

Som VeterinärMagazinet tidigare har rapporterat har det uppstått en konflikt på Sveriges Veterinärförbunds kansli. Nu trappas konflikten upp genom att en namninsamling har startats för att få till ett nyval till styrelsen. Namninsamlingen sker via nätsajten skrivunder.com och uppropet är undertecknat av en lång rad namnkunniga veterinärer, bland andra Åsa Rising (chef på Djursjukhuset Sundsvall), […]

Johan Beck-Friis ifrågasatt som ansvarig utgivare

Enligt uppgifter i sociala medier har styrelsen i SVF för avsikt att frånta Johan Beck-Friis titeln som ansvarig utgivare för medlemstidningen Svensk Veterinärtidning. Anledningen skulle vara att han har publicerat insändare från medlemmar som är kritiska till den nuvarande förbundsledningen. Det är inte klart om han skulle kvarstå som chefredaktör för tidningen och som informationschef […]

Färre fynd av listeria i färdigmaten

Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av fisk- eller charkprodukter, enligt två kontrollprojekt som genomfördes under 2016. Bland varor i butik analyserades sammanlagt 601 […]

Svenskt kött vinner terräng

Andelen svenskt kött ökar i den totala förbrukningen. Det gäller samtliga större köttslag, visar Jordbruksverkets statistik för första halvåret 2017.  Trenden, som under flera decennier visat att andel svenskt kött av den totala förbrukningen minskat för alla köttslag, började vända uppåt på helårsbasis för griskött och matfågel för cirka tre år sedan, skriver Jordbruksverket. För […]

Smärtformulär för artros nu på svenska

Ett formulär för att bedöma smärta hos hundorsakad av artros finns nu på svenska. Det kan hjälpa till att utvärdera smärtlindringen. För att utvärdera smärta och behandlingseffekt för hundar med artros kan djurhälsopersonal använda frågeformulär som är speciellt framtagna för att fånga upp smärtbeteenden hos hunden. Personer som lever med hunden bidrar genom att svara […]

Samverkan stärker skyddet mot kvarka

SVA och sex länsstyrelser har under ett år samarbetat i ett projekt för att minska smittspridningen av kvarka och andra smittsamma sjukdomar hos häst. Man har bland annat arbetat med samverkansgrupper med djurägare, vilket har fallit väl ut. Årligen anmäls i snitt omkring 50 utbrott av kvarka, men det verkliga antalet misstänks vara högre. Det […]

Sociala medier bäst när man vill ha fler kunder

Pinterest är det bästa mediet när veterinärer ute i Europa och USA vill locka till sig fler kunder. Det blev det något överraskande resultatet av undersökningsföretaget Vetpanels enkät. Enlig enkäten är flera sociala nätverk som LinkedIn, Twitter och Instagram högst rankade när det gäller var man ska synas för att locka till sig fler kunder. […]

Vaccinadjuvans kan skydda utsatta grisar

Adjuvans är ett ämne som ökar effekten av vaccin genom att ospecifikt aktivera immunförsvaret. Behandling av levande djur med adjuvans kan eventuellt öka motståndskraften mot infektioner generellt. Detta skulle i sådana fall till exempel kunna användas vid kritiska tidpunkter i grisproduktionen, såsom vid flytt och blandning av grisar. För att undersöka detta behandlade forskare från […]

Mediauppgifter: Kris på SVF:s kansli

Det råder kris på Sveriges Veterinärförbunds kansli, skriver LO:s tidning Arbetet. Kansliets personal beskrivs som missnöjd och stämningen på arbetsplatsen som dålig. Enligt artikeln finns det flera förklaringar till den dåliga stämningen. En är att arbetsgivaren (alltså förbundet) inte har tecknat kollektivavtal för de anställda – trots att Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund, och trots […]

Sveland utlyser stipendier

Nu kan man söka bidrag för vetenskaplig forskning och verksamhet från försäkringsbolaget Sveland. Sista ansöknings dag är 15 oktober. Bidrag ges även för publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller […]

Nya kaningulsoten slår ännu hårdare

Den nya variant av kaningulsot som på senare år drabbat både vilda och tama kaniner har troligen funnits i Sverige sedan år 2013. Den slår inte bara mot unga kanininer, utan även mot vuxna . Det kan försämra möjligheterna för kaninpopulationen att återhämta sig efter ett utbrott.  Det konstaterar SVA i en rapport till Naturvårdsverket. […]

Hundens hull avspeglas i urinprov

Urinprover tagna på hund efter en måltid kan ge mer information om förändringar i ämnesomsättningen än fasteprover. Det visar en studie vid SLU. Fynden utgör en av pusselbitarna mot ytterligare kunskap om överviktiga hundars ämnesomsättning, vilket behövs för att kunna ta fram bra behandlingsmetoder. I den aktuella studien fick normalviktiga och överviktiga hanhundar av rasen labrador […]

Mimmi Granar tar bladet från munnen om aveln

Nypensionerade veterinären Mimmi Granar kritiserar hundaveln i en debattartikel i SvD. Aveln leder till problem och sjukdomar för många raser, menar hon. Mimmi Granar är specialist i hundens och kattens sjukdomar samt oftalmolog (se reportage i VeterinärMagazinet nr 6/2013). Syftet med debattartikeln i Svenska Dagbladet är att vädja till blivande hundägare: ”Köp inte trubbnosiga raser, […]

Nytt cancertest för hund på väg

Ett nytt test som förutom leukemi och lymfom också avslöjar solida tumörer hos hund är på väg ut på marknaden. Testet har forskats fram vid SLU och nu letar företaget Alertix efter en producent. Om ungefär två år tror företrädarna för Alertix Veterinary Diagnostics att man har löst de produktionstekniska problemen och kan börja sälja […]

Fler ekologiska kycklingar slaktas

Under 2016 fördubblades nästan antalet producenter av ekologiskt hållna slaktkycklingar. Slakten ökade med 193 procent, skriver Jordbruksverket. Den ekologiska produktionen är dock liten, framhåller Jordbruksverket. Trots den kraftiga ökningen utgör den endast 1 procent av den totala produktionen av slaktkyckling i Sverige. Förutom ökningen av slaktkycklingproduktionen, ökade även slakten av grisar och invägningen av ägg. […]

DV på Gotland har hittat lokal

Distriktsveterinärerna på Gotland har hittat en lokal, efter lång tids sökande. Det finns en muntlig överenskommelse. Förhoppningsvis ska det leda till bättre hästsjukvård på Gotland. Det skriver Helagotland.se. Hittills har DV funnits i Roma, men de lokalerna har man vuxit ur. Först inom två år beräknas inflyttning i den nya kliniken, där man bland annat […]

Viktigt förbättra handhygienen i djursjukvården

AniCura har under det andra kvartalet i år genomfört en ny studie kring handhygien. Studien visar att handhygienen kan förbättras samt att förbrukningen av handdesinfektionsmedel bör öka. En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att stoppa smitta och spridning av mikroorganismer och resistenta bakterier. Därför har AniCura undersökt förbrukningen av handdesinfektionsmedel på 61 […]

Upp