Läs om vilka som har fått nytt jobb

Marie Werbelow och Pia Huttunen arbetar som BMA på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm. Bägge kommer från humansjukvården. Kruuse har fått en ny vd – Heléne Sjöberg, tidigare affärsutvecklingschef. Och Emma Heimeryd börjar som ny veterinär på Solstadens Smådjursklinik i Karlstad. Ny chefsveterinär på ”Bagis” är Josefine Öberg, som tidigare var ansvarig för labbet och ansvarat för kvalitetsfrågor på sjukhuset.