Endodonti II

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 17 500 kr

Ansök senast: 2019-04-01

Endodonti II
Denna kurs bygger på del I och ger dig fördjupad teoretisk kunskap och utvecklar dina praktiska färdigheter för att kunna utföra endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund. Fokus lägger vi på flerrotiga tänder. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Teoretiska ämnen:
• EndodonticTreatment (Indications and Overview of Techniques)
• Conventional Endodontic Treatment – review
• Complications with Conventional Endodontic Treatment
• Restorative Dentistry (Types and Indications)
• Overview of Restorative Materials
• Cavity preparation and filling – review
• Surgical endodontics
• Endodontic tx – today and tomorrow!

Praktik:
• Conventional endodontic treatment canine tooth
• Conventional endodontic treatment multi-rooted tooth
• Overview of materials and cavity preparation and filling
• Surgical endodontics

Dentistry for the General Practice Team

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 17 500 kr

Ansök senast: 2019-02-01

Kursen ger dig de tips du behöver för att stärka teamarbetet. En inblick i anatomi och klinisk bedömning av de vanligaste tandsjukdomarna, röntgenteknik som diagnostiskt hjälpmedel, extraktionsteknik. Behandling av okomplicerade frakturer med lämplig restauration.

Teori:
• Oral and dental anatomy
• Commonly encountered dental diseases in the dog and cat
• Dental radiology
• Periodontal disease management
• Extraction techniques

Praktik:
• Full mouth dental radiography
• Dental charting
• Local anaesthetic nerve blocks
• Periodontal prophylaxis (scaling, polishing, subgingival debridement and curette use)
• Instrument sharpening
• Extraction techniques

Hematology: a practical approach

Utbildningsort: Arlanda

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 8 000 kr

Ansök senast: 2019-01-04

Vad är vad i hematologins värld?
Vill du bli säkrare på vad du ser i ditt blodutstryk?

Professor Erik Teske, hedersdoktor vid SLU kommer till Sverige för att ge dig som veterinär
en grundlig teoretisk genomgång av hematologiska sjukdomar.

Kursen varvas med fallstudier och många praktiska exempel under två dagar.
Läs mer om kursinnehållet på vår hemsida
www.swevet.se

Varmt välkommen!

Extraktionskurs I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 14 400 kr

Ansök senast: 2019-01-17

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Teori:
Nomenklatur Munhålans anatomi, tandens anatomi, extraktionsteknik sluten, instrumentering, röntgenteknik, indikationer för extraktion, aseptik, suturmaterial, öppen extraktion, komplikationer i samband med extraktioner, lokalanestesi.

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska dental labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.