Dentistry I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 26 900 kr

Ansök senast: 2019-06-06

Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretisk och
praktiskt arbete. Föreläsningar och tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av de vanligast förekommande tandproblem hos hund och katt.

Teoretiska ämnen:
• Oral/dental anatomy and physiology
• Oral embryology and developmental defects
• History taking and oral examination technique
• Dental radiography
• Oral microbiology
• Immunology and basics of wound healing
• Periodontology – Aetiology and pathogenesis
• Radiographic interpretation
• Use of antibiotics in dentistry
• Basic concepts and ergonomics in dentistry
• Periodontology – Non-surgical periodontal therapy
• Dental extractions: indications, closed technique
• Dental extractions: open technique
• Plaque control and prevention
• Case management – a clinical case
• Aseptic techniques and preparation of a patient

Praktiska moment:
• Oral examination and dental radiography technique
• Instrumentation
• Radiography and Radiology
• Periodontal therapy and radiography
• Open and closed extractions in dogs.
• Practice set-up and management

Extraktionskurs I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 14 400 kr

Ansök senast: 2019-05-23

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Teori:
Nomenklatur Munhålans anatomi, tandens anatomi, extraktionsteknik sluten, instrumentering, röntgenteknik, indikationer för extraktion, aseptik, suturmaterial, öppen extraktion, komplikationer i samband med extraktioner, lokalanestesi.

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska dental labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Get ready for spring!

Utbildningsort: Höör, Mölndal, Stockholm

Antal kurstillfällen: 3

Ansök senast: 2019-02-15

Heldagsseminarie för dig som är leg. djursjukskötare, djurvårdare, receptionist eller har en liknande roll på smådjursklinik.

Vi på MSD Animal Health vill med detta kostnadsfria seminarie förbereda dig inför våren genom föreläsningar om bl a fästingar, fästingburna sjukdomar och utlandsresa med hund och katt. Föreläsare är vår veterinärmedicinske chef Agneta Gustafsson. Vi har även bjudit in prestations- och motivationskonsult Anna Zetterberg, som föreläser om stresshantering. Se fullständigt program på vår hemsida.

www.msd-animal-health.se

Endodonti II

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 17 500 kr

Ansök senast: 2019-04-01

Endodonti II
Denna kurs bygger på del I och ger dig fördjupad teoretisk kunskap och utvecklar dina praktiska färdigheter för att kunna utföra endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund. Fokus lägger vi på flerrotiga tänder. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Teoretiska ämnen:
• EndodonticTreatment (Indications and Overview of Techniques)
• Conventional Endodontic Treatment – review
• Complications with Conventional Endodontic Treatment
• Restorative Dentistry (Types and Indications)
• Overview of Restorative Materials
• Cavity preparation and filling – review
• Surgical endodontics
• Endodontic tx – today and tomorrow!

Praktik:
• Conventional endodontic treatment canine tooth
• Conventional endodontic treatment multi-rooted tooth
• Overview of materials and cavity preparation and filling
• Surgical endodontics