Djurtandsköterskan IV

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 9 900 kr

Ansök senast: 2018-11-28

Fjärde modulen i kursserien djurtandsköterskan där du fördjupar dina kunskaper om orala sjukdomstillstånd hos hund och katt. Under kvalificerad handledning lär du dig att eliminera tandsten subgingivalt samt att extrahera parodontalt skadade tänder. Vi går igenom grunderna i att arbeta fyrhändigt vilket innebär assistans vid fyllning och kirurgiska ingrepp. Genomgång av dentala material.

Teoretiska ämnen:
Vanliga sjukdomstillstånd i munhålan hos våra husdjur, extraktion av parodontalt skadade tänder, dentala material, assistans, depurationsteknik subgingivalt, använda bonding.

Praktiska/interaktiva moment:
• Extraktionsteknik
• Användning av bonding/komposit
• Subgingival scalinteknik vid parodontalt skadade tänder
• Sutureringsteknik

Oral Kirurgi – Rekonstruktion/Plastik

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 17 800 kr

Ansök senast: 2018-11-16

The course highlights diagnostic methods and different surgical treatment options for common orofacial and ear, nose and throat (ENT) problems such as fractures of the mandible and maxilla, dental and palatal problems, chronic otitis externa, reconstructive procedures and much more. To improve your surgical skills lectures are alternated with practical application under qualified supervision.

Radiologi II

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 10500 kr

Ansök senast: 2018-10-25

Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller även praktisk röntgen.

För mer info och bokning besök vår hemsida: http://academy.accesia.se

Dentistry III

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 24 900 kr

Ansök senast: 2018-10-17

Denna femdagars kurs erbjuder deltagare som har fullgjort Dentistry I och II (eller motsvarande) med en fördjupad kunskap om sjukdomar i det endodontiska systemet, hur dessa diagnosticeras och vilka material och tekniker som bäst lämpar sig vid behandling av dessa.

Teoretiska ämnen:
• An introduction to endodontics
• Materials needed in restorative dentistry
• Techniques in restorative dentistry
• Pulpal reactions and endodontic infections
• Diagnostic procedures in endodontics
• Direct/vital pulp treatment and partial pulpotomy
• Getting ready for total pulpectomy
• Total pulpectomy techniques (access and canal preparation – materials and techniques – dogs and cats)
• Total pulpectomy techniques (canal obturation and restoration – materials and techniques)
• Evaluation of total pulpectomy
• Common endodontic complications
• Basic principles of surgical endodontics (apicoectomy, hemisection)

Praktik:
• Restoration techniques
• Case-based review of dental radiographs
• Vital pulp treatment, pulpotomy and restoration
• Total pulpectomy step-by-step: access preparation, canal preparation, canal obturation and restoration
• Interactive radiograph-based session: Evaluation of procedures performed by attendees
• Temporary filling
• Total pulpectomy A to Z: canine tooth