Radiologi II

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 10900 kr

Ansök senast: 2019-12-12

Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller även praktisk röntgen.

Föreläsare:
Susanne Andersson
Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska

Lena Svendenius
Leg. Veterinär, Specialist Odontologi hund och katt.

Oral Kirurgi – Rekonstruktion/Plastik

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 17500 kr

Ansök senast: 2019-11-25

The course highlights diagnostic methods and different surgical treatment options for common orofacial and ear, nose and throat (ENT) problems such as fractures of the mandible and maxilla, dental and palatal problems, chronic otitis externa, reconstructive procedures and much more. To improve your surgical skills lectures are alternated with practical application under qualified supervision.

Lecturers:
Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry.

Dr. Gert ter Haar
DVM, PhD, DECVS

Course goal:
This module prepares the general practitioner theoretically and practically to confidently deal with common orofacial and ENT diseases, both medically and surgically. Many of the procedures taught you will be able to perform in your own practice, but the course will also highlight which patients are best referred to a specialist.

Theoretical topics:
Principles of Surgery with emphasis on orofacial and ENT surgery – Incision & excision of tissue, haemostasis, handling and care of tissues, closing with sutures. Hard palate surgery – Palate defects, langenbeck technique, bone healing, overlapping double flap technique, split palatal U-flap technique, oronasal fistulae, prosthesis. Surgery to correct brachycephalic obstructive airway syndrome -, stenotic snares, overlong soft palate, laryngeal hypoplasia, laryngeal collapse, laryngeal sacculectomy. Maxilectomy & Mandibulectomy techniques– Diagnosis, incisional biopsy, excisional biopsy, therapeutic decision making, ostectomy and osteoplasty, vestibular mucosal-submucosal flap, Alveolar mucosal periosteal transposition flap, palatal mucosteal flap, rostral mandibulectomy technique, PAD on surgical specimen, postoperative management and complications, cosmetics. Reconstruction of facial structures – Nasal plane tumors/resection/reconstructive surgery, crescentic nasojugal flap, tension relieving techniques, U-flap, H-flap, caudal auricular artery, superficial temporal artery, facial artery axial pattern flap, omocervical axial pattern. Ear surgery – Othaematoma, aurical diseases, Pinna amputation cat. Ear surgery; lateral wall resection, vertical and total ear canal ablation, ear canal tumors, lateral and ventral bulla osteotomy, surgery ear canal polyp. Jaw fracture repair techniques – indications for repair, biomechanics and principles of jaw fracture repair, bone implants, orthopaedic wiring, methods of repair, pharyngotomy intubation, intermaxillary fixation, tape muzzle, upper jaw fracture, mandibular fracture, bonding canines, intraoral acrylic splint.

Practical/interactive procedures:
All of the theoretical topics mentioned above and discussed in class that can be performed on cadavers will be practiced under supervision of both lecturers during wetlab sessions. This will give you plenty of opportunity to try out new techniques and improve your skills and confidence with the help of the instructors.

THe Drill in Endo-, Perio & Resto

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 17500 kr

Ansök senast: 2019-10-18

Under denna kurs drillas du som redan har erfarenhet av rotbehandling, parodontalkirurgi och restaurationsteknik att förbättra dina färdigheter genom att introduceras till både ny teknik och nya material. Du lär dig hur du förenklar ditt arbete genom att komplettera med kirurgiska ingrepp.

Föreläsare & Praktisk Handledare: Dr. Alexander M Reiter, Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC.

Kursinnehåll
Periodontal Surgery:
Gingivectomy and gingivoplasty; open periodontal therapy; bone grafting options and guided tissue regeneration; partial tooth extraction with management of retained tooth segments. Laterally positioned flaps; apically positioned flaps.

Restorative dentistry:
Flap management of sublingual defects; defect preparation; use of pins and posts; defect restoration.

Tips and tricks for orthograde (non-surgical) endodontics:
Access; debriding, shaping and disinfecting; obturating; access and fracture site restoration

Prosthodontic therapy:
Crown preparation for partial and full prosthodontic crowns; detailed impression; full-mouth impressions; bite registration; stone models; temporary crown.

Execution of retrograde (surgical) endodontics:
Flap management (mucosa or skin); alveolectomy; apicoectomy; retrograde restoration.

Introduktionskurs i laser inom djurtandvården

Utbildningsort: Västra Husby

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 1950 kr

Ansök senast: 2019-11-01

Vi går igenom teori och avslutar med att prova laser.
• Skära och avlägsna mjukvävnad
• Döda bakterier, behandla hypersensibla tandhalsar
• Koagulera blod ,behandla hemagiom och herpes simplex typ 1
• Terapilaser funktion-smärtlindring, käkfunktionsstörningar
• Blödningsfria operationer
• Avlägsna frisk eller sjuk tand/hårdvävnad inklusive karies
• Avlägsna sjuk biologisk hård och mjukvävnad mycket selektivt
• Perimplantitbehandlingar, och endodonti behandling