Equine Sinonasal and Dentistry Course

Utbildningsort: Taastrup, Danmark

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 4750 kr

Ansök senast: 2019-05-17

A theoretical day with Professor Padraic M Dixon with updates on equine dental and sinus disorders for the general equine practitioner. Including an update on sinonasal anatomy, endoscopy and sinoscopy and imaging of the equine head area. Further lectures will deal with the aetiopathogenesis, diagnosis and treatment of specific equine nasal and sinus disorders, including recently recognised but common disorders. The afternoon will mainly be devoted to an update on equine dentistry including current diagnostic procedures and treatments for the more common equine dental disorders. The final lecture will be an overview of disorders cause swellings of the equine head.

Dentistry I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 26 900 kr

Ansök senast: 2019-06-06

Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretisk och
praktiskt arbete. Föreläsningar och tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av de vanligast förekommande tandproblem hos hund och katt.

Teoretiska ämnen:
• Oral/dental anatomy and physiology
• Oral embryology and developmental defects
• History taking and oral examination technique
• Dental radiography
• Oral microbiology
• Immunology and basics of wound healing
• Periodontology – Aetiology and pathogenesis
• Radiographic interpretation
• Use of antibiotics in dentistry
• Basic concepts and ergonomics in dentistry
• Periodontology – Non-surgical periodontal therapy
• Dental extractions: indications, closed technique
• Dental extractions: open technique
• Plaque control and prevention
• Case management – a clinical case
• Aseptic techniques and preparation of a patient

Praktiska moment:
• Oral examination and dental radiography technique
• Instrumentation
• Radiography and Radiology
• Periodontal therapy and radiography
• Open and closed extractions in dogs.
• Practice set-up and management

Extraktionskurs I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 14 400 kr

Ansök senast: 2019-05-23

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Teori:
Nomenklatur Munhålans anatomi, tandens anatomi, extraktionsteknik sluten, instrumentering, röntgenteknik, indikationer för extraktion, aseptik, suturmaterial, öppen extraktion, komplikationer i samband med extraktioner, lokalanestesi.

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska dental labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.