First aid for emergency vets

Utbildningsort: Göteborg

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 10 000 kr

Ansök senast: 2018-08-09

Denna 2-dagarskurs riktar sig till smådjursveterinären som vill uppdatera sina kunskaper inom akutmedicin. Målet är att deltagaren efter avslutad kurs ska känna sig trygg i hanteringen av de vanligaste medicinska akutpatienterna oavsett om man arbetar på en mindre klinik eller större djursjukhus.

Kursen är godkänd för tillgodoräknande som kurs inom specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar, steg 1.

Exotic Animal Dentistry I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 13 900 kr

Ansök senast: 2018-09-18

På denna kurs jämförs och diskuteras hur vi lämpligast kan behandla zoo-djur såsom hyena, possum, degu, lamadjur, får samt djur med olika typer av betar och vilka material som bäst lämpar sig att använda. Vi praktiserar på extraherade tänder samt skallar.

Teori:
Tooth anatomy, Variations and function
Dental equipment and supplies
Taxanomically discussing problems they get
Pitfalls and security issues – Who takes control? Who is in charge? Team approach.

Praktik:
Recognition of skulls
Local blocks
Extractions

Ansök här!

Ortodonti II

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 16 800 kr

Ansök senast: 2018-09-13

På denna tredagars teoretiska och praktiska kurs fördjupar du dina kunskaper och förbättrar dina praktiska färdigheter för att kunna behandla olika typer av bettfel hos hund och katt. Vi tillverkar både fast apparatur i akryl samt planerar och tillverkar olika aktiva apparaturer direkt i munnen.

Praktik:
Fabrication of: incline plane, extension, labial bar, active appliance, and more.

Ansök här!

Djurtandsköterskan III

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 9 900 kr

Ansök senast: 2018-09-05

En modulkurs för dig som vill utveckla dig som ”djurtandsköterska” Vi fokuserar under dessa dagar på kommunikation, teoretiska föreläsningar och praktiska tillämpningar. Under kursen ger vi dig verktyg för att kunna ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av tandproblem hos sina djur. Journalskrivning, hemvård och uppföljande eftervård.

Teoretiska ämnen:
Anatomi refresh: En uppfriskning av hundens och tandens anatomi. Parodontit, en kronisk sjukdom – Genomgång av gingivit, hyperplasi, parodontit, horisontell/vertikal benförlust, diagnostik och behandling av kronisk parodontit, professionell tandrengöring. Kommunikation – Samarbete på kliniken, effektiva rutiner för bra arbetsmetoder och nöjda kunder, eftervård, hur och vad man kommunicerar med djurägaren. Din guide till det goda talet. Tankar och perspektiv på djurtandvård.

Praktiska/interaktiva moment:
• Subgingival scalingteknik
• Interaktiva övningar i kommunikation.

Ansök här!