Editor Media

Editor Media AB är en bifirma till VeterinärMagazinet AB. Under hatten Editor Media arbetar vi med redaktionella uppdrag för till exempel StyrelseAkademien, där vi är redaktörer för medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete, och Svea Ekonomi, där vi skriver för kundtidningarna Update Företag och Update Privat.  Vi har även en del andra frilansuppdrag.