Editor Media

Editor Media AB är en bifirma till VeterinärMagazinet AB. Under hatten Editor Media arbetar vi med redaktionella uppdrag för till exempel StyrelseAkademien, som anlitar oss för att göra medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete, och Svea Ekonomi, där vi skriver kundtidningarna Update Företag och Update Privat.  Vidare medverkar vi regelbundet i tidningen Driva Eget samt har en del andra frilansuppdrag.