Gruppchef Veterinärmedicin i Uppsala län

Information om tjänsten

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa.
Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi vill ge dig goda förutsättningar för balans i livet och därför har vi friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per vecka på arbetstid. Vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande semester och föräldrapenningtillägg. Vårt löfte till dig, varandra och alla våra intressenter är öppenhet, professionalism och proaktivitet.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Enheten för Läkemedelssäkerhet ansvarar för biverkningsrapportering och signalspaning. Den består av två grupper för humanmedicinska läkemedel (Biverknings- och Signalgruppen) samt en grupp för veterinärmedicinska läkemedel (Veterinärmedicinska gruppen).
Gruppen för Veterinärmedicin, handlägger inkomna biverkningsrapporter och utför signalspaning på veterinärmedicinska läkemedel i olika databaser för att kontinuerligt följa upp säkerheten efter godkännandet. Arbetet syftar till att öka djur- och användarsäkerheten genom tidig identifiering av potentiella säkerhetsproblem som sedan valideras för att utreda eventuella orsakssamband. Samarbete sker både inom och mellan enhetens grupper och med flera av Läkemedelsverkets övriga enheter. I våra arbetsuppgifter ingår också riktlinjearbete, utbildning samt deltagande i europeiska arbetsgrupper avseende läkemedelssäkerhet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara chef för veterinärmedicinska gruppen som består av 4 biverkningshandläggare och 3 veterinärer. Som gruppchef är du närmaste chef för medarbetarna i gruppen och ska förutom att ansvara för ordinarie chefsuppgifter, även ansvara för att leda och utveckla biverknings- och signalarbetet avseende läkemedel för veterinärmedicinskt bruk på nationell och europeisk nivå. Det kan också vara aktuellt att ingå i rutinarbetet. I övrigt kommer du att medverka i regelbundna möten på enhets- och gruppnivå samt övriga möten som är relevanta för ditt ansvarsområde. Det kan även bli aktuellt att medverka i interna och/eller externa arbetsgrupper där frågor inom ditt ansvarsområde behandlas på nationell-och EU-nivå. Du kommer också att hantera mediafrågor.
Gruppen är engagerade i utveckling av ett nytt IT-stöd inom läkemedelssäkerhet samt implementering av ny veterinärlagstiftning.
Vi kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetensutveckling i en stimulerande och kunskapsintensiv verksamhet. Arbetet är självständigt, ansvarsfullt, och ofta utmanande.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är veterinär med dokumenterad chefserfarenhet och erfarenhet av klinisk verksamhet. Om du även har erfarenhet av läkemedelssäkerhet, myndighetsarbete, EU-arbete eller forskning är det meriterande.
Goda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Personliga egenskaper
Du har god förmåga att leda, följa upp och utveckla verksamheten, gruppen och medarbetare. Det är också bra om du har lätt för att skapa nätverk inom relevanta områden. Du ska kunna ta ansvar, skapa laganda, delegera och prioritera bland gruppens uppgifter samtidigt som det är viktigt med ett vetenskapligt intresse för uppdraget.
Ditt ledarskap utmärks av helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag: 2019-05-19
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Läkemedelssäkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2019-033248

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Betyg och intyg som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta gruppchef Peter Ekström eller enhetschef Kerstin Jansson. Du kan även kontakta den fackliga företrädaren Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST.
Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Arbetsgivare

Läkemedelsverket

Hemsida: lakemedelsverket.se

För mer information kontakta

Namn: Peter Ekström
Epost: peter.ekstrom@lakemedelsverket.se
Telefon: 018-174600
Kollektivavtal för tjänst: Villkorsavtalet

Facklig kontakt

Name: Ulf Olsson (SACO) Pia Wictor (ST)
Telefon: 018-174600
  Share: