Sveriges Veterinärförbund söker förbundsdirektör

Information om tjänsten

Som förbundsdirektör har du ansvar för att, tillsammans med förbundsstyrelsen, leda och utveckla Veterinärförbundet, med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. Du har lednings- och ekonomiansvar för kansliet och den löpande verksamheten. Du representerar ofta förbundet och driver aktivt förbundets frågor inom ramen för ditt mandat. Du måste därför ha ett starkt engagemang och intresse i veterinära frågor. Kansliet ligger i Stockholm.

Fullständig annons finns på www.svf.se. Senaste ansökningsdag: 1 december 2020. Intervjuer kommer att ske löpande.

Varmt välkommen att söka!

Arbetsgivare

Sveriges Veterinärförbund

Hemsida: www.svf.se

För mer information kontakta

Namn: Karin Östensson
Epost: karin.ostensson@svf.se
Telefon: 08-545 558 21
  Share: