Tillfällig veterinärtjänst

Information om tjänsten

Tillfällig veterinärtjänst under hösten hos Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet

Tjänsten innebär inspektioner och provtagning av odlad fisk i samband med att årlig sjukdomsövervakning skall genomföras ute på de åländska fiskodlingarna. Arbetet ska utföras under ca 3 månader under perioden september-december. Det är inget formellt krav med tidigare erfarenhet från arbete med fiskhälsovård eller tillsyn. Tjänsten erbjuder en bra möjlighet att pröva på och skaffa sig erfarenhet från den här typen av arbete. Introduktion och möjlighet till stöd ges av ordinarie sjukdomsövervakande veterinär.

Arbetsuppgifter:

  • Grundplanering och schemaläggning av inspektioner och provtagningar av ca 30 st. fiskodlingsplatser.
  • Självständigt genomförande av inspektioner på odlingsplatserna samt provtagning av fisk antingen på odlingsplatserna eller på fiskrenserierna.
  • Självständigt arbete med att föra inspektionsprotokoll och att sammanställa protokoll, provtagningsremisser och analyssvar, både digitalt och i pappersform.

Vad vi söker
Efter inledande introduktion ställs höga krav på självständigt arbete samt bra förmåga att detaljplanera logistik och att löpande kunna hantera ändringar i den logistiska planen. Arbetet kan ibland vara intensivt, framför allt p.g.a. olika logistiska deadlines i samband med provhanteringen.

Arbetet innebär också att man på ett grundläggande sätt behöver sätta sig in i sjukdomssymtom hos fisk, smittskyddstänk och hur man genomför provtagning på fisk i fält. Tjänsten innebär också att man arbetar i rollen som en myndighetsperson och att man är bekväm i sitt sätt att kommunicera med människor. Erfarenhet från arbete med fiskhälsa, tillsyn eller projektansvar är meriterande.

Krav för tjänsten är vet.med.lic.examen (legitimerad veterinär) samt B-körkort. Myndighetens förvaltningsspråk är svenska och god datorvana är en förutsättning.

Tillträde och ersättning
Tillträde i slutet på september enligt överenskommelse, tjänsten är på heltid (37,5 h/vecka). Ersättning utgår i spannet 4.697 – 5.167 euro/månad, beroende på erfarenhet. Ett allmänt tillägg om 121 euro/månad tillkommer.

Ansökan
Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda senast den 19.8.2019 kl.15:00 på adressen:

ÅMHM
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn

eller digitalt per e-post på kansliet@amhm.ax.

Information
Mer information om tjänsten fås av:
Praktiserande veterinär Mikael Hagman, (+358) 457 0592967
Praktiserande veterinär Jacob Ridderborg, (+358) 457 3832526
T.f. myndighetschef Ketzia Karring, (+358) 457 5291032
e-post förnamn.efternamn@amhm.ax.

ÅMHM sköter tillsyn och prövning inom miljö, hälsa, livsmedelshygien, djurskydd samt erbjuder veterinärvård i fält och på jourtid. Laboratoriet erbjuder tjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö.
Myndigheten är en expertmyndighet med 34 anställda som är i en mycket spännande utvecklingsfas av både myndigheten och miljö- och hälsoskyddet i landskapet.

Hemsida: www.amhm.ax

Arbetsgivare

Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet

  Share: