Universitetsadjunkt idisslarmedicin i Uppsala län

Information om tjänsten

Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk men även kirurgisk behandling samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i första hand nötkreatur, får och get) på individ och besättningsnivå.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter inom idisslarmedicin. Undervisning sker i teoretisk och praktisk-klinisk form, där såväl medicinska och kirurgiska behandlingar som förebyggande djurhälsovård ingår. Den kliniska undervisningen sker dels i institutionens egna lokaler med undervisningsdjur och inremitterade undervisningsfall, dels i nötbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Den teoretiska undervisningen innefattar seminarier, gruppgenomgångar och ronder. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha veterinärexamen, god teoretisk kompetens inom idisslarmedicin på individ och besättningsnivå, samt erfarenhet av praktik inom de aktuella djurslagen. Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av praktisk klinisk undervisning är meriterande. B-körkort är krav. Vi kommer även att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktperson
Jean-Francois Valarcher, Professor, jean-francois.valarcher@slu.se, 018-67 13 51
Nils Fall, Forskare, nils.fall@slu.se, 018-67 13 69

Id: 637
715 Universitetsadjunkt Idisslarmedicin
Diarienummer: SLU ua 2018.2.5.1-1699

Ansökan
Välkommen med din ansökan, ansök här!

Arbetsgivare

SLU

Hemsida: www.slu.se

För mer information kontakta

Namn: Jean-Francois Valarcher
Epost: jean-francois.valarcher@slu.se
Telefon: 018-67 13 51
  Share: