Universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan i Uppsala län

Information om tjänsten

Ämnesbeskrivning
Translationell veterinärmedicin omfattar utveckling av nya metoder för diagnostik och/eller behandling utifrån frågeställningar som väckts i djursjukvården med målsättningen att metoderna sedan ska kunna användas praktiskt i djursjukvård.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska:
– bedriva forskning inom ämnet och i samverkan inom ämnet
– inom ämnet utveckla och leda samverkan vid fakulteten och SLU samt med det omgivande samhället
– aktivt söka externa forskningsmedel bygga nätverk med näring, myndigheter, vetenskapssamhället och andra intressenter i Sverige och utomlands
– sprida forskningsresultat inom ämnesområdet

Undervisning ingår i arbetsuppgifterna.

För mer information och ansökan, klicka här!

Arbetsgivare

SLU

Hemsida: www.slu.se

För mer information kontakta

Namn: Anna Rising
Epost: Anna.Rising@slu.se
Telefon: 070-974 48 88
  Share: