Dentistry I

Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretisk och
praktiskt arbete. Föreläsningar och tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av de vanligast förekommande tandproblem hos hund och katt.

Teoretiska ämnen:
• Oral/dental anatomy and physiology
• Oral embryology and developmental defects
• History taking and oral examination technique
• Dental radiography
• Oral microbiology
• Immunology and basics of wound healing
• Periodontology – Aetiology and pathogenesis
• Radiographic interpretation
• Use of antibiotics in dentistry
• Basic concepts and ergonomics in dentistry
• Periodontology – Non-surgical periodontal therapy
• Dental extractions: indications, closed technique
• Dental extractions: open technique
• Plaque control and prevention
• Case management – a clinical case
• Aseptic techniques and preparation of a patient

Praktiska moment:
• Oral examination and dental radiography technique
• Instrumentation
• Radiography and Radiology
• Periodontal therapy and radiography
• Open and closed extractions in dogs.
• Practice set-up and management

  Share: