Röntgenteknik, -anatomi, hund & katt, fördjupning

Mål
Bli väl förtrogen med specialundersökningar, olika kontrastmedel och hur de används. Ortopediska specialprojektioner, när och hur de används. Olika bilddiagnostiska modaliteter – hur och när de används.

  • Innehåll
  • Olika specialundersökningar, thorax, abdomen, urinvägar.
  • Kontrastmedel – hur och när används de för bästa resultat.
  • Ortopediska specialundersökningar – när behövs dessa och hur genomför man dem.
  • När är CT, MR eller Ultraljud ett bättre alternativ eller komplettering?
  • Exotiska djur – vilka metoder används?
  • Strålskydd

Föreläsare
Gustaf Svensson
Ruth Lintonsson

  Share: