Djurtandsköterskan II

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 9 900 kr

Ansök senast: 2018-05-11

Modulkurs som avser att fördjupa dina kunskaper om orala sjukdomstillstånd hos hund och katt samt diagnostisering och behandling av dessa. Teoretiska föreläsningar och praktiska tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna utföra en intraoral röntgenundersökning genom att ta helstatus på hund och katt.

Kursens mål:
Kunna röntga helstatus på hund och katt. Känna till skillnaden mellan dentalfilm och olika digitala röntgentekniker. Känna till strålskyddsbestämmelser för tandröntgen. Kunna indikationer för tandröntgen. På en tandröntgenbild kunna namnge vilken tand som är röntgad samt känna till normala strukturer och i viss mån sjukliga förändringar.

Teoretiska ämnen:
Dental Röntgenanatomi – Vad vi ser kliniskt. Vad vi ser på en röntgenbild. Genomgång av både hundens och kattens anatomi ur ett röntgenperspektiv. Indikationer för röntgen. Intraoral röntgenteknik – parallellteknik, bisektristeknik, vinkelartefakter. Bildavläsning – känna till de vanligaste röntgenfynden såsom; Röntgentäthet, osteolys, osteoscleros, tandresorption, fördröjd eruption, upphörd tandutveckling, breddad parodontalspalt, parodontit och dess utveckling.

Praktiska/interaktiva moment:
Under handledning i vårt praktiska dental labb använder ni de olika röntgentekniker ni lärt er under teorin för att på ett effektivt sätt röntga helstatus på både hund och katt. Intraoral fotografering. De praktiska momenten utgör hälften av kurstiden.

Endodonti I

Utbildningsort: Halmstad

Antal kurstillfällen: 1

Pris: 16 800 kr

Ansök senast: 2018-04-06

Tredagars grundkurs som ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna utföra enklare endodontiska och restaurerande tandbehandlingar på hund och katt. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning. Kunskaper i anatomi samt intraoral röntgenteknik krävs.

Teori:
• Conventional Endodontic Treatment (Indications and Overview of Techniques)
• Access Preparation
• Root Canal Debridement, Obturation Techniques
• Complications with Conventional Endodontic Treatment
• Endodontic tx – today and tomorrow!
• Vital Pulp Therapies
• Restorative Dentistry (Types and Indications)
• Overview of Restorative Materials
• Cavity preparation and filling

Praktik:
• Conventional Endodontic Treatment
• Cavity preparation and overview of materials
• Cavity preparation and filling