Peter Dahlberg, Djursjukhusgruppen: Mjuka värden är viktigast

82952_722973300.jpg_395

Orden kapital och riskkapital har använts flitigt i branschen det senaste året. Peter Dahlberg, vd på Djursjukhusgruppen, är en av de nya aktörerna med bakgrund i finansvärlden. Men det han talar om handlar bara om mjuka värden.
Som ekonom och jurist i finansbranschen har Peter Dahlberg, vd för Djursjukhusgruppen, varit med om marknadskonsolideringar förr. Men den som sker på djursjukvårdsmarknaden tar priset.

– Jag har aldrig varit med om att det har gått så fort förut, säger han.

Anledningen till den höga farten är inte helt lätt att fånga. Peter Dahlbergs teori är att många ägare hade funderat i de här banorna och plötsligt uppkom tillfället.

– För att ta nästa steg i utvecklingen finns en klar poäng med att vara med i ett större sammanhang och professionalisera framförallt de funktioner som ligger utanför kärnverksamheten. Med det menar jag till exempel HR, kommunikation och marknadsföring, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och IT.

VeterinärMagazinet träffar Peter Dahlberg på Djursjukhusgruppens tillfälliga huvudkontor på Djursjukhuset Albano, strax före flytten till ett nytt kontor i huset bakom.

Totalt är det cirka tio personer som flyttar till huvudkontoret. De jobbar med HR, IT, verksamhetsstöd och inköp – bland annat. Så gott som alla är nyrekryterade, utan tidigare erfarenhet av branschen. Peter Dahlberg har gjort en poäng av det – kunskapen om djursjukvård finns redan väl etablerad inom Djursjukhusgruppen och önskemålet från organisationerna var att förbättra funktionerna runt omkring. Därför har övriga tjänster tillsatts av personer som sysslat med HR, marknadsföring eller inköp i hela sitt liv.

– Men vi ska inte bli så många fler nu, säger han.

Kanske är den fulltaliga administrativa personalstyrkan ett tecken på att konsolideringsfasen på marknaden håller på att gå mot sitt slut, även om Djursjukhusgruppen verkar ha fokuserat på att rekrytera och bygga sitt team i högre utsträckning än någon annan aktör på marknaden.

Ett annat tecken är att en av de fyra aktörerna, MVI, har kastat in handduken och sålt sina enheter till Evidensia. Därmed återstår tre aktörer på marknaden: Djursjukhusgruppen med vd Peter Dahlberg, Evidensia under ledning av Anders Thunberg och Vettris, vars vd heter Fredrik Helgesson.

Vettris skiljer sig från de andra genom att i första hand satsa på primärvård i anslutning till Arken Zoo-butiker, medan Djursjukhusgruppen och Evidensia till det yttre har liknande koncept – här talas det mycket om avancerad djursjukvård och man har byggt upp stora grupper genom att köpa upp djursjukhus och kliniker över stora delar av Sverige. Räknat i antal kliniker är Evidensia något större än Djursjukhusgruppen.

– Det stämmer bra att de är större till antalet om man räknar in deras fokus på hästsjukvård. Men jag vet inte hur relevant det är att jämföra den delen av deras verksamhet med oss. Vi är fokuserade på smådjur (hund, katt och övriga sällskapsdjur) och jag är övertygad om att det finns ett värde i att vara en fokuserad aktör, säger Peter Dahlberg.

Men i nästa andetag slår han ifrån sig diskussionen om storlek – vem som är störst är inte relevant. Visst behövs en viss storlek för att realisera synergier men det uppnådde gruppen redan under hösten 2012. Djursjukhusgruppen har ingen målsättning att bli störst utan fortsätter på samma spår med att förvärva väldigt selektivt och noga, försäkrar han.

– Vi har en industriell vision som handlar om att bygga upp något starkt. Och då handlar allt om kulturen och teamkänslan. Vi har inte bråttom och det blir alltmer tydligt att de som vill vara med att långsiktigt utveckla branschen söker sig till vår grupp.

Peter Dahlberg talar gärna om Djursjukhusgruppen som en ”familj” där alla känner alla och värnar om varandra snarare än konkurrerar. Han är lika intresserad av mjuka värden som av hårda.

– Djurägarna efterfrågar inte bara den modernaste operationstekniken utan också ett empatiskt bemötande. Där hårda och mjuka värden möts uppstår den mest värdefulla tjänsten.

Inom Djursjukhusgruppen bygger han därför upp kulturen mycket noggrant. Det sker bland annat genom en tvådimensionell organisationsstruktur med en operationell ledning och en funktionsledning med HR, ekonomi, verksamhetsförbättring, affärsutveckling och så vidare som ska stödja alla inom gruppen. Han har också inrättat ett nytt affärsområde, Lab, med Anneli Bjöersdorff, tidigare vd för Läckeby Djursjukhus, som ansvarig.

– Nu tillhör alla BMA Labgruppen och ingen behöver vara ensam längre, säger Peter Dahlberg. Lab är en viktig grupp med fantastiskt driv och många bra idéer på hur vi kan utvecklas vidare.

Han har också dragit igång ämneskonferenser inom specialämnen, träffar för verksamhetschefer och chefveterinärer samt slagit ihop steg 1-utbildningarna med remisskvällar, så att alla remittenter har erbjudits utbildning inom gruppen.

Just utbildning och remisser har varit två av de frågor som har väckt störst oro bland veterinärer inför marknadsomvandlingen. Farhågor har funnits om att de nya konstellationerna ska ”låsa in” både utbildningar och remisser inom sina respektive företag. Men Peter Dahlberg tänker inte alls i de banorna – tvärtom, försäkrar han.

– När det gäller utbildning är vår målsättning att bjuda in så många som möjligt. Och när det gäller remissflödena – där lägger vi oss inte i alls. Alla veterinärer får remittera precis till vem de vill. Att inkräkta på veterinärernas integritet eller sätta finansiella mål framför välbefinnandet av våra patienter kommer aldrig att förekomma i Djursjukhusgruppen.

Men det finns ett hot mot det fria systemet – och mot hela den nuvarande utvecklingen, säger Peter Dahlberg.

– Det är om någon aktör skulle lansera en egen försäkringsprodukt för att låsa in kunderna inom sin grupp. Det blir första steget mot ofria remissvägar och vi – och andra – skulle behöva svara på ett sådant agerande. Det skulle vara en ”game changer” för branschen som på sikt inte skulle leda vare sig till lägre premier eller högre ersättningar. Och detta gäller oavsett om man initialt slår in sin nya affärsidé i fint omslagspapper med löften om just lägre premier. Vi tror att detta är ett strategiskt misstag som kommer att påverka hela branschen negativt och därför kommer vi inte att ta första steget, säger Peter Dahlberg.

En annan fråga som många ställer sig är om branschen verkligen kan prestera den lönsamhet som ekonomerna bedömer. Kräver inte det en ordentlig prishöjning?

Det tror inte Peter Dahlberg. Branschen har åtnjutit prisinflation varje år de senaste 15 åren i samma takt som många andra branscher och han tror inte på någon förändrad prisuppgångstakt.

– Vi kommer att upprätthålla eller förbättra nuvarande lönsamhet genom att realisera synergier och jobba smartare. Det handlar om att göra gemensamma inköp, effektivisera flöden och arbetssätt och låta alla göra det de är bra på, säger han.

Djursjukhusgruppens målsättning handlar om just det, att göra det man är bra på. Visionen är att vara en förebild inom högkvalitativ djursjukvård genom att höja och förbättra alla enheter i gruppen.

– Jag tror att vi kan tillföra något till alla organisationer, och tror definitivt inte på att man bygger en grupp genom att fokusera på en eller ett fåtal utvalda enheter. Det här är till mångt och mycket en lokal verksamhet och jag är övertygad om att Djursjukhusgruppen kommer att vara synonymt med engagerade och motiverade medarbetare samt hög kvalité, service och tillgänglighet överallt, fortsätter Peter Dahlberg.

De flesta veterinärer som har valt att sälja sina djursjukhus och kliniker till Djursjukhusgruppen har haft ett gemensamt önskemål – de vill bland annat ha hjälp med HR. Och det får de nu. Det leder i sin tur till en mer spridd lönesättning än tidigare.

– På många enheter följer lönerna ofta kollektivavtalet till punkt och pricka. Följden blir att många anställda är frustrerade, eftersom de inte kan påverka sin lön – hur bra de än jobbar och hur mycket de än ställer upp, säger Peter Dahlberg.

Även om den stora uppköpsrundan nu verkar gå över i en lugnare fas är marknadsomvandlingen inte slut än. Djursjukhusgruppen har inte stängt dörren och får fortlöpande förfrågningar från eventuella säljare. Men de som släpps in i familjen är noga utvalda.

– Det viktigaste är att säljaren har en kultur som passar med vår – han eller hon ska ju jobba kvar. Det är viktigare än hårda fakta som omsättning och vinst, även om vi så klart tittar på det också.

Det innebär att han mycket väl kan säga nej till ett välskött företag, men där människorna inte passar in i Djursjukhusgruppens kultur.

Nu när Djursjukhusgruppen har gjort ett trettiotal affärer och äger djursjukhus och kliniker över hela Norden är det tydligt att många av dem har något gemensamt: De har gått in i Djursjukhusgruppen mitt under en stor förändring av något slag, ofta i samband med en till- eller en ombyggnad av kliniken. De är personer som har velat satsa, inte dra sig tillbaka.

Så vad händer härnäst hos de nya stora aktörerna som har skapats?

Växtvärk, säger Peter Dahlberg. Det är sannolikt inte frågan om utan när den slår till. Symtomen är frustrerad personal som kanske har svårt att fatta beslut och som inte tycker att företaget utvecklas som det var tänkt.

Peter Dahlberg är medveten om risken. Han spanar efter symtomen och arbetar profylaktiskt. Men botemedlet är inget annat än det han har talat om hela tiden: Jobba med kulturen och de mjuka värdena, skapa en decentraliserad organisation och se till att det finns takrymd nog för att lufta eventuellt missnöje. För egen del är prestigelöshet ett honnörsord.

Foto: Karin Nilsson