Välkommen att annonsera i VeterinärMagazinet 2023!

VeterinärMagazinet är landets största och enda oberoende tidning inom djursjukvård. Vi har inga band till vare sig organisationer eller leverantörer, utan bygger vår trovärdighet genom att alltid stå på läsarnas sida. I tidningen får läsarna kunskap om det som är aktuellt inom branschen, kollegiala råd om djursjukvård samt artiklar om ledarskap och företagande.

Läsarna är till exempel veterinärer, beslutsfattare och inköpsansvariga inom svensk djursjukvård och sortimentsansvariga på landets apotekskedjor. Du kan även stötta printannonsering med banners på vår sajt.  Varje torsdag skickar vi ut ett nyhetsbrev där det finns möjlighet till native- och bannerannonsering. Givetvis kan du också annonsera efter nya medarbetare med vår jobbannonsering. Genom att annonsera i VeterinärMagazinets olika kanaler når du alla.

Kontakta:
Marknadsansvarig VeterinärMagazinet: Mikaela Wollin
Tel: +46 736 84 46 86
Mejl: mikaela.wollin@veterinarmagazinet.se

Annonsmaterial ska mejlas till: annonsera@veterinarmagazinet.se

Utgivningsplan 2023:
Nr  1/23 utkommer i februari, v8. Materialdag för annonser: 20 januari.
Nr  2/23 utkommer i april, v15. Materialdag för annonser: 10 mars.
Nr  3/23 utkommer i maj, v22. Materialdag för annonser: 28 april.
Nr 4/23 utkommer i juli, v29. Materialdag för annonser : 16 juni.
Nr 5/23 utkommer i september, v38. Materialdag för annonser: 25 augusti.
Nr 6/23 utkommer i oktober, v46. Materialdag för annonser: 13 oktober.
Nr 7/23 utkommer i december, v51. Materialdag för annonser: 24 november.

VeterinärMagazinet är medlem i Sveriges Tidskrifter

Tidning:
Upplaga: 5 700 (TS 2022)
Utgåvor per år: 7

Nyhetsbrev:
Cirka 3 300 prenumeranter.

veterinarmagazinet.se:
2022: Cirka 12 200 unika besökare

Prislista 2023 – prutat och klart

Tryckta tidningen:

Helsida: 15 600 kr (helårsannonsörer: 14 900 kr)
Halvsida 11 000 kr (helårsannonsörer 10 500 kr)
Liggande/stående tredjedel: 7 400 kr (helårsannonsörer 7 000 kr)
Liggande/stående kvartssida: 6 600 kr (helårsannonsörer 6 300 kr)

Digitalt:
Nyhetsbrev:

  • Banner 2 500 kr per utgåva eller 7 500 kr/mån.
  • Annonsmärkt native med pekning till valfri URL
    6 500 kr per utgåva

Veterinarmagazinet.se:
Toppbanner 12 500 kr/mån, övriga annonsytor 6 500 kr/mån

Platsannonser: 6 500 kr
Publiceras på veterinarmagazinet.se, facebook och i nyhetsbrev.