Årets Veterinär 2022

är onkologen Nanna Åkerlund Denneberg

Klicka här för att se intervjufilmen med Nanna!

Nanna Åkerlund Denneberg är verksam vid AniCura Djursjukhuset Jönköping.

När familjens hund eller katt drabbas av cancer kan det bli en svår upplevelse för ägarna. Men på AniCura Djursjukhuset finns onkologen Nanna Åkerlund Denneberg, en av få veterinärer i landet som använder alla de tre stora behandlingsmetoderna kirurgi, cytostatika och strålbehandling.

För Nanna Åkerlund Denneberg är cancer en sjukdom som alla andra, och i många fall går den att bota. Strålningsutrustningen på djursjukhuset är en av få i sitt slag i landet och till den kommer patienter från alla delar av landet.

Nanna Åkerlund Denneberg har en lång karriär bakom sig och har hela tiden utmärkt sig genom att vara innovativ, uppdaterad på det senaste inom forskningen och dessutom vilja förmedla sina kunskaper till sina kolleger.

En annan och viktig del av arbetet är att hålla ofta svåra samtal med djurägare, vara empatisk men ändå saklig och peka på behandlingsalternativ och ge realistiska prognoser.

Juryns motivering:

Årets Veterinär 2022 är Nanna Åkerlund Denneberg, steg 2-specialist inom onkologi vid AniCura Djursjukhuset i Jönköping. Redan 2006 skaffade hon en strålbehandlingsanläggning och började strålbehandla djur. Samtidigt har hon utvecklat och använt andra former av cancerbehandling som kirurgi och cytostatikaterapi. Hon håller etikens fana högt och månar om patienternas livskvalitet och är alltid ärlig gentemot djurägarna när det gäller vad de kan förvänta sig av behandlingen.

Samtidigt som Nanna Åkerlund Denneberg håller sig à jour med vetenskapen och ofta är först med det nya, står hon stadigt på kliniken där hon alltid ser hela djuret och inte bara cancern.

Hon värnar också om sina kolleger, hjälper där det behövs och månar om att alla ska utvecklas.