Forskning

SVA i EU-projekt om blåtunga

SVA i EU-projekt om blåtunga

SVA deltar i ett stort EU-projekt om virussjukdomen blåtunga. Forskningsprojektet har 19 deltagande organisationer från totalt 15 länder och koordineras av Nottinghams universitet. Från Sverige leds arbetat av forskaren Ali Mirazimi (bilden). Blåtungeviruset sprids via blodsugande svidknott och kan ge sjukdom hos både tama och vilda idisslare, samt kameldjur. Målet med projektet är att förstå […]

Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Sedan spanska sjukans tid har forskare väntat på en ny lika dödlig influensastam. På grund av globaliseringen har risken för pandemier sannolikt aldrig varit större än idag. Det skriver ett antal forskare inom veterinär- och humanmedicin i en debattartikel i Svd. Spanska sjukan skördade 50 miljoner offer, varav 37 000 i Sverige. Mänskligheten står inte […]

Pengaregn över fyra forskare

Kommittén för Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) vid SLU har tilldelat 575 000 till fyra olika veterinärmedicinska forskningsprojekt. Stiftelsens Sällskapsdjurens forskningsfond som beskyddas av Kronprinsessan Victoria, skapades 2007 och har som ändamål är att insamla medel till stöd för den forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador och sjukdomar som bedrivs vid SLU. Fonden ger privatpersoner, […]

Pris till forskning om banunderlag

Den samlade forskningen kring banunderlag, under ledning av Lars Roepstorff, SLU (t h på bilden), har utsetts till Årets Projekt av Stiftelsen Hästforskning. Priset delades ut av stiftelsens forskningschef Peter Kallings (t v). Det är första gången som Stiftelsen Hästforskning delar ut detta pris. Syftet är att premiera projekt som finansierats genom stiftelsen och bidragit […]

Salmonella kräver samordnade insatser

Samordnade insatser behövs för att bekämpa salmonella i mjölkbesättningar. Det visar en enkät som genomförts av SLU och SVA. Infektion med tarmbakterien salmonella är en viktig zoonos. Symptom hos nötkreatur varierar beroende på typ av salmonellabakterie men kan inkludera produktionsbortfall, diarré, kastningar, feber, lunginflammation och nedsatt allmäntillstånd hos djuren. För att undersöka riskfaktorer för salmonella […]

Pris för forskning om ljudrädsla

En forskargrupp vid läkemedelsbolaget Orion Pharma har tilldelats ”The Veterinary Record Impact Award” av brittiska veterinärförbundets tidskrift Veterinary Record. Mottagare av priset är de finländska forskarna och veterinärerna Mira Korpivaara  och Mirja Huhtinen. Priset tilldelas den forskningsartikel som publicerats i tidskriften de senaste tolv månaderna, och som anses ha den största potentialen för att förändra […]

Smärtformulär för artros nu på svenska

Ett formulär för att bedöma smärta hos hundorsakad av artros finns nu på svenska. Det kan hjälpa till att utvärdera smärtlindringen. För att utvärdera smärta och behandlingseffekt för hundar med artros kan djurhälsopersonal använda frågeformulär som är speciellt framtagna för att fånga upp smärtbeteenden hos hunden. Personer som lever med hunden bidrar genom att svara […]

Vaccinadjuvans kan skydda utsatta grisar

Adjuvans är ett ämne som ökar effekten av vaccin genom att ospecifikt aktivera immunförsvaret. Behandling av levande djur med adjuvans kan eventuellt öka motståndskraften mot infektioner generellt. Detta skulle i sådana fall till exempel kunna användas vid kritiska tidpunkter i grisproduktionen, såsom vid flytt och blandning av grisar. För att undersöka detta behandlade forskare från […]

Sveland utlyser stipendier

Nu kan man söka bidrag för vetenskaplig forskning och verksamhet från försäkringsbolaget Sveland. Sista ansöknings dag är 15 oktober. Bidrag ges även för publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller […]

Nya kaningulsoten slår ännu hårdare

Den nya variant av kaningulsot som på senare år drabbat både vilda och tama kaniner har troligen funnits i Sverige sedan år 2013. Den slår inte bara mot unga kanininer, utan även mot vuxna . Det kan försämra möjligheterna för kaninpopulationen att återhämta sig efter ett utbrott.  Det konstaterar SVA i en rapport till Naturvårdsverket. […]

Hundens hull avspeglas i urinprov

Urinprover tagna på hund efter en måltid kan ge mer information om förändringar i ämnesomsättningen än fasteprover. Det visar en studie vid SLU. Fynden utgör en av pusselbitarna mot ytterligare kunskap om överviktiga hundars ämnesomsättning, vilket behövs för att kunna ta fram bra behandlingsmetoder. I den aktuella studien fick normalviktiga och överviktiga hanhundar av rasen labrador […]

Nytt cancertest för hund på väg

Ett nytt test som förutom leukemi och lymfom också avslöjar solida tumörer hos hund är på väg ut på marknaden. Testet har forskats fram vid SLU och nu letar företaget Alertix efter en producent. Om ungefär två år tror företrädarna för Alertix Veterinary Diagnostics att man har löst de produktionstekniska problemen och kan börja sälja […]

Räv håller borrelian borta   

Förekomsten av fästingar som bär på borrelia är betydligt lägre i områden där det finns rödräv. Det rapporterar flera medier som hänvisar till en studie genomförd i Nederländerna och publicerad i brittiska Royal Society. Anledningen är att rödräv huvudsakligen livnär sig på möss, ett viktigt värddjur för fästingarna. Det handlar inte om att mössen är […]

Förhöjt insulin kan påverka embryo

Låg fruktsamhet är ett problem i mjölkkobesättningar. Både kvigor i för högt hull och mjölkkor som har svårt med energiförsörjningen när mjölkproduktionen sätter igång har svårt att bli dräktiga. Liknande problem finns kopplat till fetma och ämnesomsättningssjukdomar som diabetes och insulinresistens hos kvinnor. En orsak till att ämnesomsättningen hos modern i dessa fall påverkar embryots […]

Överraskande fynd i råmjölk

Råmjölk innehåller en stor mängd proteiner med olika stor betydelse för den nyfödda kalven. En studie visar överraskande att råmjölken även innehåller tillväxthämmande protein. I denna studie har proteiner i råmjölk och vanlig mjölk från kor undersökts av forskare från Köpenhamns universitet, Aarhus universitet och SLU, i samarbete med företagen CMR On-Site RD och Calvex. […]

Svårt avgöra om hältan är smärtutlöst

Det finns en risk att hästar rids trots smärta, samt att hästar behandlas och döms ut för rörelseasymmetrier som kanske inte är smärtutlösta. Det visar en studie vid SLU och Royal Veterinary College i Storbritannien. Ortopediska skador visar sig ofta som hältor och är den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär. I den […]

Nu kan veterinären ordinera rätt hästfoder

Vetenskapen kring hästfoder utvecklas snabbt. Nu finns både nischat och designat grovfoder, men det kräver entusiastiska producenter. VeterinärMagazinet har intervjuat två av dem. (En längre version av denna artikel kommer i nästa nummer av VeterinärMagazinet.) Det händer allt oftare att veterinärer ordinerar grovfoder med en viss profil till hästar med speciella behov. En av dem […]

Upp