Forskning

Stressad redan i väntrummet

Stressad redan i väntrummet

Många djur förknippar veterinärkliniker med obehag. Genom enkla åtgärder kan man skapa en lugnare miljö för både patienter och djurägare, visar en ny studie från SLU. Hundar som besöker en veterinärklinik blir stressade redan i väntrummet. Det visar en studie från SLU, där forskare har observerat hur hundar beter sig i samband med ett klinikbesök. […]

Ledvätska kan förändras vid osteoartrit

Glykosyleringen av lubricin förändras i ledvätskan hos hästar med osteoartrit jämfört med ledvätska från friska hästar. Det kan vara en tidig del i sjukdomsförloppet, enligt en studie från SLU. Ledsjukdomen osteoartrit (artros) är en vanlig anledning till kronisk smärta och nedsatt prestation hos hästar. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation som leder till obalans i uppbyggnad […]

Ny teknik ger bättre avelsurval av kor

Modern teknik kan förbättra det framtida avelsurvalet för mjölkkor, visar en avhandling från SLU och Wageningens universitet i Nederländerna.   Under 1990-talet och början av 2000-talet uppmärksammades det att fruktsamheten hos mjölkkor började försämras. Särskilt tydligt var det i Holsteinrasen, där aveln internationellt sett haft stort fokus på hög mjölkproduktion. Av denna anledning finns ett […]

Smågrisdödligheten kan minskas

I svensk ekologisk smågrisproduktion hålls suggor och smågrisar tillsammans i grupphållning från två veckor efter grisning. Grupphållningen gör att digivning sker mer sällan än i konventionell smågrisproduktion, där varje sugga hålls ensam med sina smågrisar i en box tills avvänjning. Att digivning inte sker lika ofta gör att smågrisarna växer sämre och att dödligheten ökar. […]

Blodprov avslöjar förstorad prostata

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Nu kan med ett blodprov få ett ungefärligt mått på hur förstorad den är.  Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas […]

Forskningsprojekt ska förbättra tandhälsa

Parodontit är den enskilt vanligaste sjukdomen hos hund. Nu ska ett forskningsprojekt vid SLU leda till att informationen från djursjukvården till djurägarna förbättras. Forskningsprojektet, som finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Svenska Djurskyddsföreningen, börjar med en kartläggning av läget. En enkät har gått ut till omkring 208 000 hundägare, 3 000 veterinärer och 1 […]

Rester av blyammunition drabbar kungsörnar

Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadeskjutna djur. Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna, skriver SLU.  Detta är slutsatsen av en studie som har letts av […]

Lägre kortisondos räcker för skadad häst

Dosen av kortisonpreparatet dexametason kan minskas vid behandling av häst och ändå ge bra effekt på akut inflammation i leder. Det visar veterinär Carl Ekstrand i en avhandling från SLU om hur detta preparat omsätts i kroppen hos hästar. Att kunna behandla halta hästar är en viktig uppgift för många veterinärer, och ofta görs det […]

SLU i världstopp

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är bland tio i topp av drygt 26 000 lärosäten över hela världen i fyra ämnen. Rankningen är gjord av Center for World University Rankings (CWUR). SLU rankas i världstopp enligt följande:   Skogsvetenskap (första plats, 100 poäng av 100 möjliga) Markvetenskap (femte plats, 95,19 poäng av 100 möjliga) Veterinärmedicin (sjunde plats 93,98 […]

Dammet kan påverka kattens hälsa

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerade flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem. Kemikalierna finns bland annat i elektronik och möbler, och kan påverka vår hälsa negativt. I en tidigare studie har forskarna påvisat […]

Svenska kor har sällan salmonella

Lokal spridning av salmonella mellan mjölkbesättningar har stor betydelse för förekomsten i Sverige, särskilt för typen Salmonella Dublin. Besättningar med salmonella hade oftare närliggande besättningar som också var smittade. – En av de vanligaste typerna är just S. Dublin, som sannolikt skulle gå att utrota från svenska nötkreatur, säger doktorand Estelle Ågren vid Statens veterinärmedicinska […]

21 Mkr i forskningspengar att hämta

Stiftelsen Hästforsknings utlysning av forskningsmedel inför 2018 är nu öppen. Forskare i både Sverige och Norge är välkomna att söka, gärna tillsammans. Årets utlysning är på drygt 21 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som förra året. Utlysningen är öppen för ansökningar inom bland annat  veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Stiftelsen Hästforskning finansierar forskningsprojekt om hästen och […]

SVA tar fram modell om mjältbrandsspridning

Forskarna Bo Segerman och Joakim Ågren vid SVA har startat ett projekt för att ta fram en modell för hur mjältbrandsbakterier sprider sig och dör. Mjältbrandsbakterier kan ligga begravda i gamla gravar där man under den första halvan av 1900-talet grävt ner djur som dött av mjältbrand. När dessa bakterier åter kommer upp till ytan, […]

Forskningsprojekt om mugg får anslag

Ett projekt har beviljats i vinterns specialutlysning om mugg och rasp på raserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Forskargruppen ska bland annat ta fram metoder för att upptäcka och behandla kvalstret Chorioptes equi som kan orsaka hudlidandet.  I projektet samarbetar forskare från SVA och SLU samt Norges veterinärinstitut i Norge. Forskarna kommer att ta sig an olika aspekter […]

Agria ger 1,4 miljoner till lantbrukets djur

Tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning fördelar Agria 1,4 miljoner kronor till forskning om hållbar nötkreaturhållning och bättre djurvälfärd. Två forskargrupper har beviljats medel. Pengarna tas från premieintäkten och målet är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador. – Nötkreatur som har problem med ben och klövar står för 37 procent av […]

4,2 miljoner till forskning om knäledssjukdomar

Agria Djurförsäkring donerar 4,2 miljoner kronor till en doktorandtjänst vid SLU. Syftet är att få fram bättre diagnos och behandling för knäledssjukdomar hos hund. Förra året drabbades cirka 6 500 hundar i Agrias försäkringsbestånd av knäledssjukdomar. Korsbandsskador och knäskålsluxation är bland de mest förekommande orsakerna till ortopedisk kirurgi på hund. Kostnaderna för dessa sjukdomar är mycket […]

Studie ökar förståelse för komplexa virusinfektioner

Faktorer som stress, genetik eller olika mikroorganismer kan påverka olika sjukdomars uppkomst och utfall. Till exempel kan virus som en individ redan bär på eventuellt påverka vilken effekt ett nytt virus kommer ha på ett djurs hälsa. För att förstå effekten av samtidig infektion med olika virus hos gris har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt vilka […]

Stamceller kan bli behandling mot artros hos hund

En ny behandlingsmodell mot artros håller på att utvecklas. Metoden bygger på att stamceller som utvinns från hunden och injiceras i leden – så kallad autolog behandling. Stamceller förväntas bidra till minskade symtom och därmed bättre rörlighet hos djuret. En av pionjärerna bakom metoden är den italienske forskaren Offer Zeira från San Michele djursjukhus i […]

Upp