Forskning

SLU DNA-testar vita älgar

SLU DNA-testar vita älgar

Nu ska en forskargrupp från SLU ta redan på varför vissa älgar är vita. Genom att jämföra arvsmassan hos vita och bruna älgar räknar forskarna med att kunna hitta det muterade anlag som ger vit päls. Älgarnas pälsfärg är ett exempel på leucism – ett samlingsnamn för olika orsaker till vit eller blekgul pälsfärg hos djur där […]

Förhöjt insulin kan påverka embryo

Låg fruktsamhet är ett problem i mjölkkobesättningar. Både kvigor i för högt hull och mjölkkor som har svårt med energiförsörjningen när mjölkproduktionen sätter igång har svårt att bli dräktiga. Liknande problem finns kopplat till fetma och ämnesomsättningssjukdomar som diabetes och insulinresistens hos kvinnor. En orsak till att ämnesomsättningen hos modern i dessa fall påverkar embryots […]

Överraskande fynd i råmjölk

Råmjölk innehåller en stor mängd proteiner med olika stor betydelse för den nyfödda kalven. En studie visar överraskande att råmjölken även innehåller tillväxthämmande protein. I denna studie har proteiner i råmjölk och vanlig mjölk från kor undersökts av forskare från Köpenhamns universitet, Aarhus universitet och SLU, i samarbete med företagen CMR On-Site RD och Calvex. […]

Svårt avgöra om hältan är smärtutlöst

Det finns en risk att hästar rids trots smärta, samt att hästar behandlas och döms ut för rörelseasymmetrier som kanske inte är smärtutlösta. Det visar en studie vid SLU och Royal Veterinary College i Storbritannien. Ortopediska skador visar sig ofta som hältor och är den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär. I den […]

Nu kan veterinären ordinera rätt hästfoder

Vetenskapen kring hästfoder utvecklas snabbt. Nu finns både nischat och designat grovfoder, men det kräver entusiastiska producenter. VeterinärMagazinet har intervjuat två av dem. (En längre version av denna artikel kommer i nästa nummer av VeterinärMagazinet.) Det händer allt oftare att veterinärer ordinerar grovfoder med en viss profil till hästar med speciella behov. En av dem […]

Nestorn som revolutionerade travbanorna fyller 80

Ingvar ”Fredric” Fredricson är en av de svenska veterinärer som påverkat internationell hästnäring mest, bland annat genom att revolutionera världens travbanor. Få har kämpat så hårt för hästarnas hälsa. I dag, 2 juli 2017, fyller han 80 år. (En längre version av denna artikel kommer i nästa nummer av VeterinärMagazinet). Sverige ligger i topp när […]

Forskarutbildningen på SLU får godkänt

Forskarutbildningen inom veterinärmedicin på SLU är först ut i UKÄ:s utbildningsutvärderingar. Utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav och får därmed godkänt. I dag publicerar UKÄ resultatet av den första utvärderingen i det nya kvalitetssäkringssystemet, licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU. Utbildningen får omdömet hög kvalitet, skriver UKÄ. Utbildningar som utvärderas av UKÄ får ett betyg på […]

Guldregn över AniCuras forskare

AniCuras Forskningsfond tillför medel till tretton nya veterinärmedicinska forskningsprojekt i fem länder under 2017. Ansökningarna har kommit från gruppens egna anställda, veterinärer som inte är knutna till universiteten.   Veterinärmedicinsk forskning utanför universitet är relativt ovanligt eftersom finansiering ofta saknas, skriver AniCura i ett pressmeddelande. Bakom AniCuras Forskningsfond står AniCura tillsammans med tre av dess […]

Internationell avelsdatabas kan minska inavel hos hund

Allt fler av våra avelshundar kommer från andra länder. Med en internationellt sammankopplad databas som visar hundars släktskap kan man minska inaveln och därmed risken för genetiska sjukdomar. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor kopplat samman avelsdata för hundraserna berner sennen, bullmastiff, engelsk setter och labrador retriever från Frankrike, Storbritannien och Sverige. […]

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Forskare vid SLU och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt hur olika varianter av genen DMRT3 påverkar travprestationer hos kallblodstravare. DMRT3 har tidigare visat sig påverka andra hästrasers förmåga att trava i högt tempo. I studien ingick 770 kallblodstravare. DMRT3-varianter analyserades i DNA från hår- och blodprover, och samband med travprestationer undersöktes. Resultaten visade […]

Flytningar tecken på lindrigare pyometra

Flytningar från könsvägarna hos tikar med livmoderinflammation tyder på en lindrigare sjukdomsform. Det visar en studie från SLU. Variga flytningar förekommer bara när livmoderhalsen är öppen. Studien bygger på data från kliniska undersökningar och laboratorieanalyser hos 111 tikar med livmoderinflammation. Syftet var att jämföra sjukdomens allvarlighetsgrad hos tikar med och utan synliga flytningar. Tikar utan […]

Oasmia flyttar veterinärdelen till USA

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceuticals flyttar sin veterinära verksamhet från Uppsala till USA. Det framgår av bolagets marknadskommunikation. Baserat på en enligt bolaget oberoende värdering uppgår marknadsvärdet för de immateriella rättigheterna för cancerprodukterna Paccal Vet och Doxophos Vet till mellan 75 och 80 miljoner dollar. Anledningen till flytten är enligt företagets vd Julian Aleksov att det går […]

Stressad redan i väntrummet

Många djur förknippar veterinärkliniker med obehag. Genom enkla åtgärder kan man skapa en lugnare miljö för både patienter och djurägare, visar en ny studie från SLU. Hundar som besöker en veterinärklinik blir stressade redan i väntrummet. Det visar en studie från SLU, där forskare har observerat hur hundar beter sig i samband med ett klinikbesök. […]

Ledvätska kan förändras vid osteoartrit

Glykosyleringen av lubricin förändras i ledvätskan hos hästar med osteoartrit jämfört med ledvätska från friska hästar. Det kan vara en tidig del i sjukdomsförloppet, enligt en studie från SLU. Ledsjukdomen osteoartrit (artros) är en vanlig anledning till kronisk smärta och nedsatt prestation hos hästar. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation som leder till obalans i uppbyggnad […]

Ny teknik ger bättre avelsurval av kor

Modern teknik kan förbättra det framtida avelsurvalet för mjölkkor, visar en avhandling från SLU och Wageningens universitet i Nederländerna.   Under 1990-talet och början av 2000-talet uppmärksammades det att fruktsamheten hos mjölkkor började försämras. Särskilt tydligt var det i Holsteinrasen, där aveln internationellt sett haft stort fokus på hög mjölkproduktion. Av denna anledning finns ett […]

Smågrisdödligheten kan minskas

I svensk ekologisk smågrisproduktion hålls suggor och smågrisar tillsammans i grupphållning från två veckor efter grisning. Grupphållningen gör att digivning sker mer sällan än i konventionell smågrisproduktion, där varje sugga hålls ensam med sina smågrisar i en box tills avvänjning. Att digivning inte sker lika ofta gör att smågrisarna växer sämre och att dödligheten ökar. […]

Blodprov avslöjar förstorad prostata

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Nu kan med ett blodprov få ett ungefärligt mått på hur förstorad den är.  Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas […]

Forskningsprojekt ska förbättra tandhälsa

Parodontit är den enskilt vanligaste sjukdomen hos hund. Nu ska ett forskningsprojekt vid SLU leda till att informationen från djursjukvården till djurägarna förbättras. Forskningsprojektet, som finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Svenska Djurskyddsföreningen, börjar med en kartläggning av läget. En enkät har gått ut till omkring 208 000 hundägare, 3 000 veterinärer och 1 […]

Rester av blyammunition drabbar kungsörnar

Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadeskjutna djur. Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna, skriver SLU.  Detta är slutsatsen av en studie som har letts av […]

Lägre kortisondos räcker för skadad häst

Dosen av kortisonpreparatet dexametason kan minskas vid behandling av häst och ändå ge bra effekt på akut inflammation i leder. Det visar veterinär Carl Ekstrand i en avhandling från SLU om hur detta preparat omsätts i kroppen hos hästar. Att kunna behandla halta hästar är en viktig uppgift för många veterinärer, och ofta görs det […]

Upp