Hästar

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser som håller hästar i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten…
AI kan upptäcka månblindhet

AI kan upptäcka månblindhet

Forskare vid hästkliniken vid LMU i München har utvecklat ett AI-verktyg för att diagnostisera så kallad månblindhet hos hästar. Det som i folkmun kallas månblindhet…
Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

I årets Stoppa kvarkan-kampanj lyfts vaccin som en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittorisken för hästar. Men vaccinet måste kombineras med vanligt smittskydd,…
PreVet och Dunstans belönar hästägare som förbättrar djurhälsan

PreVet och Dunstans belönar hästägare som förbättrar djurhälsan

Försäkringsbolaget Dunstan erbjuder alla sina kunder fritt abonnemang på PreVet Stall ett digitalt verktyg för hästbranschen. De hästägare som använder PreVet Stall och förbättrar sina…
SVF kritiserar SVT efter TV-sända världscupen

SVF kritiserar SVT efter TV-sända världscupen

Sveriges Veterinärförbund kritiserar SVT efter den TV-sända världscupen i hoppning och dressyr som gick innan helgen. ”Vi förväntar oss att SVT utgår från gällande uppförandekoder…
Brittiska hästveterinärer kämpar mot resistenta parasiter

Brittiska hästveterinärer kämpar mot resistenta parasiter

Den brittiska hästveterinärföreningen (Beva) har publicerat en mängd nya riktlinjer för att vägleda veterinärer i hur man använder avmaskningsmedel för häst. Med resistensen mot avmaskningsmedel…
Hästforskare hoppas bidra till att förebygga EHV-1

Hästforskare hoppas bidra till att förebygga EHV-1

Professor Susanna Sternberg Lewerin har fått finansiering för ett forskningsprojekt med syftet att hitta åtgärder för att förebygga det fruktade hästviruset EHV-1. Hon efterlyser nu…
Så vill Agria minska kolikfallen

Så vill Agria minska kolikfallen

Anette Graf, hästveterinär på Agria, vill ge hästägare ökad kunskap om utfodrings- och skötselrutiner kan vi minska andelen kolikfall och därmed öka hästens hälsa och…
Ny app ger överblick över stallets parasitstatus

Ny app ger överblick över stallets parasitstatus

SVA lanserar en ny webbapp, Mask-appen, tänkt att ge hästägare överblick för stallets parasitstatus. När ett konto har skapats kan träckprovsanalyser enkelt beställas, svar erhållas…
Emma får forskningspengar för bättre hältdiagnostik

Emma får forskningspengar för bättre hältdiagnostik

Veterinären och forskaren Emma Persson-Sjödin får bidrag från Agria och Stiftelsen Hästforskning för att förbättra hältdiagnostiken på häst.
Säkrare doser av penicillin till häst

Säkrare doser av penicillin till häst

Nu finns rekommendationer för optimala doser och doseringsintervall av penicillin till häst. Det minskar risken för resistens, visar en internationell studie. För att motverkar det…
Hovens kemi avgör om hästen kan tävla barfota

Hovens kemi avgör om hästen kan tävla barfota

Vissa hästar har mer protein i sina hovar än andra. Dessa kemiska egenskaper kan vara avgörande för om en häst klarar att tävla barfota. Det…