Forskning

Eva Skiöldebrand första stipendiat i Ingvar Fredricsons stiftelse

Eva Skiöldebrand första stipendiat i Ingvar Fredricsons stiftelse

Den 28 maj får Eva Skiöldebrand ta emot det första stipendiet Ingvar Fredricsons stiftelse. Hon får stipendiet för sin banbrytande forskning om biomarkörer hos häst.…
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

Två nya, hittills okända mekanismer i bakterier kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Genom att förändra antalet kopior av resistensgener i bakterierna ökar resistensen och…
Gen hos labrador ger hopp om bättre höftledshälsa

Gen hos labrador ger hopp om bättre höftledshälsa

Forskare från SLU, Köpenhamns universitet, Uppsala universitet och Svenska Kennelklubben har hittat en gen hos labradorer som har koppling till HD. Upptäckten förbättrar förutsättningarna för…
Kaninägare har svårt att se subtila tecken på smärta

Kaninägare har svårt att se subtila tecken på smärta

Ny brittisk forskning visar att kaninägare ofta kan  upptäcka svår smärta hos sina djur, men de missar subtila tecken på smärta. Kaniner är populära sällskapsdjur,…
Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har SVA sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad…
AI kan upptäcka månblindhet

AI kan upptäcka månblindhet

Forskare vid hästkliniken vid LMU i München har utvecklat ett AI-verktyg för att diagnostisera så kallad månblindhet hos hästar. Det som i folkmun kallas månblindhet…
Stipendium för veterinärstudenter öppet för ansökan

Stipendium för veterinärstudenter öppet för ansökan

Veterinärstudenter med intresse för smittsamma sjukdomar hos sällskapsdjur, klinisk vaccinologi eller immunologi kan nu ansöka Michael J Day-stipendiet.
SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill i ett forskningsprojekt ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led…
Billig metod förvandlar avloppsvatten till dricksvatten

Billig metod förvandlar avloppsvatten till dricksvatten

En avhandling från Lunds universitet visar att det är relativt billigt att rena avloppsvatten, så att det kan användas för bevattning, och så småningom till…
SVA får anslag för att ta fram nya svinpestresultat

SVA får anslag för att ta fram nya svinpestresultat

SVA har fått 1 miljon kronor i akutpengar från forskningsrådet Formas till att ta fram nya resultat om svinpesten.  Statsveterinären och docenten Erika Chenais på…
”Konkurrensen om forskningsmedel är stenhård”

”Konkurrensen om forskningsmedel är stenhård”

Hallå där Patricia Hedenqvist, du är sedan den 1 december professor i försöksdjursmedicin vid SLU och du höll nyligen din installationsföreläsning: ”Stora insatser för små…
Veterinär får stor donation till forskning på BOAS hos hund och katt

Veterinär får stor donation till forskning på BOAS hos hund och katt

Veterinären och doktoranden Maria Dimopoulou vid SLU får 3 miljoner kronor från Svenska Djurskyddsföreningen till att bedriva forskning på trubbnosiga hundar och katter. BOAS-forskning handlar…